Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1075), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy unijnej znanej jako tzw. Dyrektywa PSD2 (Dyrektywa 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego). Okres dostosowawczy zakończył się 20 grudnia 2018 r. i od tego dnia BNP Paribas Bank Polska S.A. stosuje przepisy ustawy w codziennych procesach.

Najważniejsze zmiany zaimplementowane przez nowe przepisy, to możliwość udostępniania przez banki za zgodą Klienta:

 • usług online dostępu do informacji podstawowej o rachunku płatniczym i historii transakcji (z ang. AIS – Account Information Services)
 • usług online potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (z ang. CAF – Confirmation of Availability of Founds) 
 • usług dysponowania zleceń płatniczych (z ang. PIS Payment Initiation Service) wszystkich rodzajów produktów płatniczych dostępnych w elektronicznych kanałach dostępu (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet, SEPA, SWIFT)

 

Dokumentacja przedmiotowych AIS, PIS i CAF wraz z sandboxem znajduje się na API Portalu BNP Paribas Bank Polska S.A.: https://gopsd2.bnpparibas.pl

Wymienione usługi będą realizowane przez podmioty trzecie, tzw. certyfikowanych dostawców usług finansowych (np. portale społecznościowe, sklepy internetowe, fintechy, firmy pożyczkowe i inne), w skrócie TPPs (z ang. Third Party Providers), a także przez inne banki po wejściu w życie przepisów dotyczących tzw. silnego uwierzytelniania tj. najwcześniej od 14 września 2019.

 

Potencjalne zastosowanie wymienionych usług:

AIS 

 • ocena zdolności kredytowej
 • uwierzytelnianie (potwierdzanie tożsamości Klienta)
 • zarządzanie przez Klienta z poziomu jednej aplikacji kilkoma rachunkami prowadzonymi przez różne instytucje

CAF

 • potwierdzenie, czy Klient posiada wystarczające saldo środków na rachunku, aby wykonać transakcję (np. zlecenie płatnicze)

PIS

 • zlecanie dyspozycji płatniczych, w tym dyspozycji płatniczych z dowolnego rachunku płatniczego prowadzonego przez inny bank na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego z poziomu jednej aplikacji.

 

Ustawa wprowadza również m.in.:

 • zmodyfikowane zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, w tym ograniczenie odpowiedzialności Klienta do kwoty 50 euro (obecnie 150 euro) za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami w przypadku utraconego lub skradzionego instrumentu płatniczego (takiego jak karta debetowa, karta kredytowa, hasło i identyfikator Elektronicznych Kanałów Dostępu lub kod SMS) 
 • skrócony termin odpowiedzi na złożoną przez Klienta reklamację dotyczącą produktów i usług płatniczych obsługiwanych w ramach regulacji PSD2 do 15 dni roboczych, z możliwością przedłużenia do 35 dni roboczych (czas rozpatrywania pozostałych reklamacji pozostaje bez zmian)
 • doprecyzowanie zasad odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze – każdy przypadek Bank rozpatruje indywidualnie zgodnie z postanowieniami zawartej z Klientem umowy oraz obowiązującymi przepisami
 • możliwość wykorzystywania wyłącznie opcji dzielenia kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i odbiorcę, czyli tzw. opcji SHA w zleceniach płatniczych realizowanych z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obecnie dozwolone są opcje OUR oraz SHA).

 

Przepisy ustawy nowelizującej wprowadzają również istotną zmianę w sposobie księgowania przelewów otrzymanych na rzecz Klientów Indywidualnych Banku - począwszy od 20 grudnia 2018 r. księgowanie takich przelewów każdorazowo realizowane będzie na rachunek Odbiorcy wskazany w komunikacie płatniczym, a nie jak dotychczas na rachunek zgodny z walutą przelewu, o ile Bank prowadził dla Odbiorcy rachunek w walucie przelewu.

Księgowanie na rachunek Odbiorcy wskazany w komunikacie płatniczym będzie realizowane również wtedy, gdy będzie to wymagało przewalutowania środków po kursie z tabeli kursów obowiązującej w Banku w momencie realizacji operacji księgowej.

W związku z przedmiotowymi zmianami, odpowiednie regulacje wewnętrzne dotyczące produktów bankowych tj. regulaminy, taryfy prowizji i opłat obowiązujące w poszczególnych segmentach zostały stosownie zaktualizowane lub dostosowane do nowych wymogów prawnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Doradcami.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.