Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 

TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)

Kursy złotego w stosunku do walut obcych

Kursy walut z dnia {date} godz. {time}
KrajWalutaKupnoSprzedażSpreadKurs średni banku
Australia1 AUD2,54532,74350,19822,6444
Bułgaria1 BGN2,08362,30280,21922,1932
Chiny1 CNY0,51360,56760,05400,5406
Czechy1 CZK0,16340,17600,01260,1697
Dania1 DKK0,55350,59650,04300,5750
Japonia100 JPY2,41742,60560,18822,5115
Kanada1 CAD2,76142,97640,21502,8689
Norwegia1 NOK0,35260,38000,02740,3663
Nowa Zelandia1 NZD2,29312,47170,17862,3824
RPA1 ZAR0,20520,22680,02160,2160
Rumunia1 RON0,81990,90610,08620,8630
Serbia1 RSD0,03490,03850,00360,0367
Strefa Euro1 EUR4,10074,47810,37744,2894
Szwajcaria1 CHF4,32854,55030,22184,4394
Szwecja1 SEK0,35820,38600,02780,3721
Turcja1 TRY0,11270,12450,01180,1186
USA1 USD3,75124,09640,34523,9238
Węgry100 HUF1,05701,13920,08221,0981
Wielka Brytania1 GBP4,91015,29250,38245,1013
1. BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP.
2. Spread („Spread walutowy”) – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
3. Kurs średni Banku („Średni rynkowy kurs waluty”) – kurs ustalany na podstawie średniego rynkowego kursu dla danej waluty obcej, obowiązującego na międzybankowym rynku walutowym. Źródło Refinitiv (dawniej Thomson Reuters).

 

 
Informacja o wysokości współczynników korygujących kupna oraz współczynników korygujących sprzedaży