Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 

TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)

Kursy złotego w stosunku do walut obcych

Kursy walut z dnia {date} godz. {time}
KrajWalutaKupnoSprzedażSpreadKurs średni banku
Australia1 AUD2,50562,70080,19522,6032
Bułgaria1 BGN2,07962,29840,21882,1890
Chiny1 CNY0,52810,58350,05540,5558
Czechy1 CZK0,16250,17510,01260,1688
Dania1 DKK0,55230,59530,04300,5738
Japonia100 JPY2,53132,72850,19722,6299
Kanada1 CAD2,81563,03480,21922,9252
Norwegia1 NOK0,35560,38320,02760,3694
Nowa Zelandia1 NZD2,30192,48110,17922,3915
RPA1 ZAR0,20240,22360,02120,2130
Rumunia1 RON0,81800,90400,08600,8610
Serbia1 RSD0,03480,03840,00360,0366
Strefa Euro1 EUR4,09314,46970,37664,2814
Szwajcaria1 CHF4,29904,51940,22044,4092
Szwecja1 SEK0,35540,38300,02760,3692
Turcja1 TRY0,11810,13050,01240,1243
USA1 USD3,84554,19930,35384,0224
Węgry100 HUF1,04871,13030,08161,0895
Wielka Brytania1 GBP4,82185,19740,37565,0096
1. BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP.
2. Spread („Spread walutowy”) – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
3. Kurs średni Banku („Średni rynkowy kurs waluty”) – kurs ustalany na podstawie średniego rynkowego kursu dla danej waluty obcej, obowiązującego na międzybankowym rynku walutowym. Źródło Refinitiv (dawniej Thomson Reuters).

 

 
Informacja o wysokości współczynników korygujących kupna oraz współczynników korygujących sprzedaży