Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 

TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)

Kursy złotego w stosunku do walut obcych

Kursy walut z dnia {date} godz. {time}
KrajWalutaKupnoSprzedażSpreadKurs średni banku
Australia1 AUD2,51212,70770,19562,6099
Bułgaria1 BGN2,07312,29130,21822,1822
Chiny1 CNY0,51610,57030,05420,5432
Czechy1 CZK0,16620,17900,01280,1726
Dania1 DKK0,55070,59350,04280,5721
Japonia100 JPY2,40882,59640,18762,5026
Kanada1 CAD2,76842,98400,21562,8762
Norwegia1 NOK0,35920,38700,02780,3731
Nowa Zelandia1 NZD2,32142,50220,18082,4118
RPA1 ZAR0,20370,22510,02140,2144
Rumunia1 RON0,81460,90020,08560,8574
Serbia1 RSD0,03460,03820,00360,0364
Strefa Euro1 EUR4,08034,45570,37544,2680
Szwajcaria1 CHF4,20814,42390,21584,3160
Szwecja1 SEK0,35680,38440,02760,3706
Turcja1 TRY0,11610,12830,01220,1222
USA1 USD3,76444,11080,34643,9376
Węgry100 HUF1,06051,14310,08261,1018
Wielka Brytania1 GBP4,82665,20260,37605,0146
1. BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP.
2. Spread („Spread walutowy”) – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
3. Kurs średni Banku („Średni rynkowy kurs waluty”) – kurs ustalany na podstawie średniego rynkowego kursu dla danej waluty obcej, obowiązującego na międzybankowym rynku walutowym. Źródło Refinitiv (dawniej Thomson Reuters).

 

 
Informacja o wysokości współczynników korygujących kupna oraz współczynników korygujących sprzedaży