Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 

TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)

Kursy złotego w stosunku do EUR, USD i GBP

Kursy walut z dnia {date} godz. {time}
KrajWalutaKupnoSprzedażSpreadKurs średni banku
Strefa Euro1 EUR4,20584,37300,16724,2894
USA1 USD3,84734,00030,15303,9238
Wielka Brytania1 GBP5,00195,20070,19885,1013
1. Spread („Spread walutowy”) – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
2. Kurs średni Banku („Średni rynkowy kurs waluty”) – kurs ustalany na podstawie średniego rynkowego kursu dla danej waluty obcej, obowiązującego na międzybankowym rynku walutowym. Źródło Refinitiv (dawniej Thomson Reuters).

Podane w tabeli kursy dla EUR, USD i GBP mają zastosowanie do następujących operacji przeprowadzanych dla posiadacza: Konta osobistego z planem taryfowym Konto Premium/ Moje Konto Premium/ Bankowość Prywatna/ Bankowość Prywatna Diamond lub Konta Pomocniczego Wealth Management:

  1. wpłata gotówkowa na rachunek posiadacza w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  2. wypłata gotówkowa z rachunku posiadacza w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  3. przelew z rachunku posiadacza w BNP Paribas S.A. Bank Polska na rachunki, których posiadaczami są klienci BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  4. przelew SEPA i Target z rachunku posiadacza w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  5. przelewy PSD z rachunku posiadacza w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  6. przelew z rachunku posiadacza w BNP Paribas Bank Polska S.A. na rachunki w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż przelewy SEPA/Target, przelewy PSD,
  7. przelewy przychodzące na rachunki w BNP Paribas Bank Polska S.A.,

których realizacja wymaga przeliczenia kwoty operacji z jednej waluty na drugą, gdy jedną z walut jest euro, dolar amerykański lub funt brytyjski.

 
Informacja o wysokości współczynników korygujących kupna oraz współczynników korygujących sprzedaży

Pełna lista kursów walut zawierająca standardowe stawki