Otwórz konto Weź kredyt
Bank zmieniającego się świata
 

I. Na potrzeby obsługi zawartych z Klientami banku do 30.09.2020 r. aneksów antyspreadowych do produktów denominowanych do walut obcych oferowanych klientom detalicznym (konsumentów) bank stosuje kursy średnie NBP z dnia otrzymania spłaty.

II. Na potrzeby obsługi zawartych z Klientami banku od 01.10.2020 r. aneksów antyspreadowych do produktów denominowanych do walut obcych oferowanych klientom detalicznym (konsumentów) bank stosuje poniższą Tabelę.

 

TABELA KURSÓW WALUT DLA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

na potrzeby obsługi zawartych z Klientami banku od 01.10.2020 r. aneksów antyspreadowych do produktów denominowanych do walut obcych oferowanych klientom detalicznym (konsumentów).

Kursy złotego w stosunku do walut obcych

Kursy walut z dnia {date} godz. {time}
KrajWalutaKupnoSprzedażSpreadKurs średni banku
Strefa Euro1 EUR4,09274,46930,37664,2810
Szwajcaria1 CHF4,31094,53190,22104,4214
USA1 USD3,76244,10860,34623,9355
1. Spread („Spread walutowy”) – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej.
2. W Tabeli kursów walut dla zobowiązań kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank stosuje obecnie obniżone wysokości spreadu, wynikające z wysokości Współczynnika Korygującego Sprzedaży i Współczynnika Korygującego Kupna.
3. Kurs średni NBP - Źródło Refinitiv (dawniej Thomson Reuters).
 
Informacja o wysokości współczynników korygujących kupna oraz współczynników korygujących sprzedaży