Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Informacje prawne

Wykaz informacji, wynikających z przepisów art. 111 ust. 1 i art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876)

Stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek. 

 

Stawki stosowane dla produktów Banku BNP Paribas, nabytych w sieci placówek i systemach Banku BNP Paribas przed i po dniu 1.11.2018r.

https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/oplaty-i-oprocentowanie/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa

 

Stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat

 

Stawki stosowane dla produktów Banku BNP Paribas, nabytych w sieci placówek i systemach Banku BNP Paribas przed i po dniu 1.11.2018r.

https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/oplaty-i-oprocentowanie/produkty-banku-bgz-bnp-paribas-sa


 

Kursy walutowe

 

Kursy walutowe  stosowane dla produktów Banku BNP Paribas, nabytych w sieci placówek i systemach Banku BNP Paribas przed i po dniu 1.11.2018r.
https://www.bnpparibas.pl/kursy-walut


 

Bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu

https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe  

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku

 

Osoby  upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku

https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/lista-prokurentow-banku