Bank zmieniającego się świata
Klienci Indywidualni - oprocentowanie

Produkty Depozytowe

Aktualne oprocentowanie rachunków depozytowych dla klientów indywidualnych

Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

Tabele aktualnego oprocentowania środków pieniężnych w złotówkach i walutach obcych, gromadzonych na rachunkach depozytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 
Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych
 
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

 

Produkty Kredytowe

Aktualne oprocentowanie kart kredytowych i kredytów w złotówkach.

Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania kredytów w złotówkach, udzielanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom indywidualnym. Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

 
Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania kredytów gotówkowych dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania kredytów odnawialnych

 

Tabele oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytów ratalnych

 
Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale stacjonarnym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)
 
Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale internetowym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)

 

Dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540

 Tabela opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. - dla kredytów hipotecznychPobierz

 Taryfa Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla kredytów hipotecznych udzielanych przez Polbank EFGPobierz

 

Klienci Indywidualni - opłaty i prowizje

W tym miejscu znajdziesz aktualne opłaty i prowizje dotyczące produktów detalicznych:

 Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych - obowiązuje od 8 października 2018 r.Pobierz

 Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji I Limitów Transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. Dla Kart Kredytowych - Dla Umów Zawartych do 25 Października 2015 (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych – dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r. oraz Tabelę oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych – dla umów zawartych od 19 maja 2014 r. do 25 października 2015 r.Pobierz

 Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji I Limitów Transakcyjnych Dla Kart Kredytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A. – dla umów zawartych od 26 października 2015 r. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)Pobierz

 
Taryfa prowizji i opłat limitu odnawialnego Allegro
 
Taryfa prowizji i opłat rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych dla klientów detalicznych
 
Taryfa prowizji i opłat rachunki i bankowość bieżąca, kredyty samochodowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat dla kredytu odnawialnego w koncie w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat dla produktów hipotecznych dla klientów detalicznych
 
Taryfa prowizji i opłat kredytu gotówkowego i kredytu gotówkowego przez Internet dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych
 
Dokument dotyczący opłat Rachunku podstawowego

 

Bankowość Prywatna
 
Taryfa Prowizji i Opłat rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu – obowiązuje od 8 kwietnia 2019 r. 
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz niekonsumentów w ramach Bankowości Prywatnej obowiązuje od 1 kwietnia 2019
 
Table of commissions and fees for Bank services rendered to Non-Consumers within Private Banking valid from 1 of April 2019
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych dla klientów detalicznych
 
Dokumenty dotyczące podmiotu przejętego o numerze KRS 0000014540
 
Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązuje od 1.05.2019r.
 
Tabela opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązuje od 1.04.2019r.)
 
Tabela oprocentowania dla kont Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management prowadzonych w złotych i walutach w BNP Paribas Bank Polska S.A. obowiązuje od 1.04.2019r.

 Tabela oprocentowania, opłat, prowizji, limitów dla kart kredytowych: Visa Platinum, Mastercard Platinum, World Mastercard Class&Club dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska S.A.Pobierz

 Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów dla Karty kredytowej Mastercard World Signia / World Elite dla Klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management w BNP Paribas Bank Polska S.A.Pobierz

Klienci Biznesowi (Mikroprzedsiębiorstwa)

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)

 

 

 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych Mikroprzedsiębiorstw przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty depozytowe oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty depozytowe w obsłudze, wycofane z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Mikroprzedsiębiorstw będących do dnia 30.09.2018 klientami obsługiwanymi w ramach segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe w obsłudze, wycofane z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.

 Tabela opłat i oprocentowania Wymarzonego Konta dla Biznesu dla Małych Firm dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 Tabela oplat i oprocentowania Pakietu Srebrnego Zlotego i Platynowego dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 Tabela opłat i oprocentowania Pakietu_Terminalowego_dla Małych Firm dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 Tabela opłat i oprocentowania Pakietu Walutowego dla Małych Firm dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 

 

Zapoznaj się z aktualnymi stawkami oprocentowania produktów depozytowych:

 
Tabela oprocentowania dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstwa)
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat (produkt wycofany z oferty)

 Tabela opłat i oprocentowania rachunku rozl-lokacyjnych dla Małych Firm dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 

 Tabela oprocentowania Lokat terminowych dla Małych Firm dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 (obowiązuje od 01.04.2019)Pobierz

 

Małe i średnie firmy
 
Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 14.10.2019​
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (MSP)
 
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

 Tabela Oprocentowania Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw od 01.04.2019 dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 ParibasPobierz

 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz

 

Korporacje
 
Tabela prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych (obowiązuje od 14 października 2019 r.)

 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz

 
Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.)
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 14.10.2019
 
Komunikat dotyczący zmiany Taryfy prowizji i opłat od dnia 15 stycznia 2019 roku
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 15 January 2019)
 
Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 1 Listopada 2018)
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 1 November 2018)
 
Tabela prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2018
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018
 
Komunikat dotyczący wprowadzenia Taryfy z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018 - Communication
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń