Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zwrot części prowizji

W PRZYPADKU PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY KREDYTU KONSUMENCKIEGO1
ORAZ KREDYTU HIPOTECZNEGO2

Jakie są warunki zwrotu prowizji?

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK ZWRÓCI PROWIZJĘ

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt konsolidacyjny
 • kredyt ratalny
 • kredyt samochodowy
 • kredyt hipoteczny udzielony od dnia 22.07.2017

KREDYTY DLA KTÓRYCH BANK NIE ZWRÓCI PROWIZJI

 • kredyt hipoteczny udzielony do 21.07.2017 włącznie
 • kredyt na działalność gospodarczą lub rolniczą

Bank nie dokona zwrotu części prowizji jeśli:

 • kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem (bez wcześniejszej spłaty) lub jest jeszcze w trakcie spłaty
 • prowizja za udzielenie kredytu wynosiła 0%

Bank dokona zwrotu części prowizji:

automatycznie

na wniosek

 • jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki3 od 18.12.2011
  włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu po
  11.09.2019 r.
  1
 • jeśli zawarłeś umowę o kredyt hipoteczny4 od 22 lipca 2017
  włącznie i dokonałeś
  całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu
 • jeśli prowadzimy dla Ciebie rachunek rachunek
  oszczędnościowo-rozliczeniowy
  ROR kwotę zwrotu
  otrzymasz automatycznie bez konieczności składania
  jakiejkolwiek dyspozycji na ten rachunek. W przypadku kredytów
  hipotecznych4 dodatkowo wyślemy do Ciebie
  korespondencję potwierdzającą zwrot
 • jeśli nie prowadzimy dla Ciebie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR środki będą dostępne na rachunku technicznym; wskaż nam rachunek w innym Banku przez infolinie albo w oddziale lub odbierz zwrot gotówką w oddziale
lub
 • jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki3 od 18.12.2011 włącznie i dokonałeś całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu do 11.09.2019 r.1 włącznie i złożyłeś wniosek o dokonanie zwrotu.1

Jak wnioskować o zwrot prowizji?

 • Przygotuj: swój dokument tożsamości, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku na który chciałbyś, aby bank przelał zwrot prowizji.
 • W przypadku kredytu udzielonego więcej niż jednemu kredytobiorcy, należy podczas rozmowy telefonicznej złożyć oświadczenie potwierdzające, że pozostali kredytobiorcy wyrażają zgodę na zwrot prowizji na wskazany rachunek.
Zadzwoń na infolinię

Zadzwoń na Infolinię

Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu przed 11.09.2019 r. (dotyczy kredytów udzielonych od 18.12.2011 włącznie

Wybierz numer:

0-22 134-00-06

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Zadzwoń na Infolinię

Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu innego niż hipoteczny po 11.09.2019 r. i nie posiadasz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku BNP Paribas, należne środki znajdują się na rachunku technicznym kredytu. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami:

0-22 134-00-06

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Zadzwoń na Infolinię

Jeśli dokonałeś wcześniejszej spłaty hipotecznego udzielonego od 22.07.2017 r. i chcesz wskazać Bankowi numer rachunku do zwrotu, skontaktuj się z nami:

0-22 134-00-06

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

JAK WYLICZYĆ WYSOKOŚĆ ZWROTU PROWIZJI?

1. Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa)

2. Oblicz Współczynnik Zwrotu Prowizji (WZ) - jako stosunek pomiędzy liczbą dni, które pozostały do spłaty, po dokonaniu wcześniejszej spłaty kredytu w całości, do łącznej ilości dni wynikających z harmonogramu spłaty.

3. Pomnóż obliczony WZ przez kwotę prowizji.

 1. W związku z interpretacją art. 49 u.k.k. dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydanym w dniu 11/09/20119 w sprawie C-383/18 (Lexitor Sp. z o.o.)
 2. W związku z stanowiskiem Prezesa UOKIK w sprawie interpretacji art. 39 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r. poz 1027, 2320)
 3. zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011
 4. zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym z dnia 22.07.2017

Zobacz również