Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Otwarta Bankowość

czyli Open Banking

Sprawdź, jak usługa Personal Data Information Service
zmienia działanie Twojej firmy

Open Banking Portal

Otwarta bankowość

Open Banking

to nowoczesne usługi w obszarze finansów i bankowości, które działają na podstawie dyrektywy unijnej PSD2 i umożliwiają stronom trzecim budowę innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących dane lub usługi udostępniane przez Banki i inne instytucje finansowe

Korzyści

Bezpieczeństwo

 • Twoje dane chronią najnowsze technologie i najwyższe standardy bezpieczeństwa, zgodne z regulacjami polskimi (Ustawa o usługach płatniczych) oraz europejskimi (PSD2 i RTS)
 • Tylko od Ciebie zależy kto wykorzystuje Twoje dane w ramach usług Otwartej Bankowości - Banki lub inne instytucje finansowe
 • Usługi Otwartej Bankowości świadczymy tylko po uzyskaniu Twojej Zgody
 • Pamietaj, że zawsze możesz odwołać wcześniej wydane Zgody
 

Więcej informacji o zgodach i danych, znajdziesz na stronie: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo

Zawsze pamiętaj o stosowaniu zasad bezpieczeństwa bankowości internetowej, Znajdziesz je na stronie: https://www.bnpparibas.pl/blog/10-zasad-bezpieczenstwa-bankowosci-internetowej

Usługi w ramach otwartej bankowości

AGREGATOR KONT

Twoje konta z różnych banków w bankowości internetowej GOonline

 

 • Agregator Kont to usługa dla Klientów, którzy dzięki jednej aplikacji i jednemu logowaniu chcą mieć przejrzysty dostęp do informacji o swoich kontach w innych bankach - saldzie i historii wykonanych transakcji
 • Usługa dostępu do informacji o kontach w innych bankach - AIS (z ang. Account Information Service) opiera się na ustawie o usługach płatniczych, która implementuje unijną dyrektywę PSD2
 • Za Twoją zgodą, Banki zobowiązane są przekazać informacje o Twoich kontach dostępnych online podmiotom zewnętrznym

Więcej informacji o usłudze i jej aktywacji znajdziesz klikając w przycisk:

Sprawdź

OPEN BANKING PORTAL

Jesteśmy pierwszym w Polsce dostawcą takiego rozwiązania!

 

 • Open Banking Portal to aplikacja webowa, na której sprawdzisz, jakie Twoje dane zostały pobrane z innych banków za Twoją zgodą.  
 • Open Banking Portal umożliwia błyskawiczne potwierdzenie Twojej tożsamości dzięki informacjom z innego banku niż BNP Paribas i wydanie decyzji o udzieleniu kredytu przez Bank BNP Paribas na produkt, który kupujesz przez internet. W ten sposób maksymalnie skracamy proces i czas wnioskowania o kredyt – dla Ciebie jest to kilka kliknięć.

Logowanie do Open Banking Portal:  

OPEN BANKING PORTAL

PERSONAL DATA INFORMATION SERVICE (PDIS)

Pierwsza w Polsce usługa do weryfikacji i potwierdzania danych klienta

 

 • PDIS umożliwia weryfikację danych, która ma służyć potwierdzeniu tożsamości i danych ich Klientów lub kontrahentów w celu np. podpisania umowy współpracy czy kupna-sprzedaży.
 • PDIS zapewnia weryfikację tożsamości Klientów banku BNP Paribas mających dostęp do systemu bankowości internetowej (wkrótce usługa będzie dostępna także dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej innych banków).
 • PDIS oferuje dostęp do szerokiego zakresu danych, dając możliwość potwierdzenia nawet 35 atrybutów.

 

Więcej informacji o usłudze i jej aktywacji znajdziesz klikając w przycisk:

 

SPRAWDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Nie, nie otrzymujemy Twoich danych do logowania w innych bankach.

 • Nie, Twoje dane z Banku BNP Paribas nie będą widoczne w innych aplikacjach.

 • Tak. Dane prezentowane z kont innych Banków są zaszyfrowane.

 • Nie. Dodane konto nadal będzie prowadzić ten sam bank.

 • Identyfikator (inaczej login) przesłaliśmy do Ciebie e-mailem. Zrobiliśmy to, kiedy zakończyliśmy weryfikację Twojej tożsamości w procesie kredytowym. Treść e-maila się zmienia – zależy od tego, jak zakończyła się weryfikacja tożsamości. Zawsze jednak e-mail zawiera identyfikator.

 • Ponieważ jest to jednorazowa zgoda i została wykorzystana tylko raz, kiedy wnioskowałeś o kredyt online. 

 • Open Banking Portal prezentuje dane, które zostały jednorazowo pobrane za Twoją zgodą i zostały wykorzystane do podjęcia decyzji kredytowej bądź w procesie weryfikującym Twoją tożsamość.

Definicje

 • Usługa, dzięki której masz dostęp do informacji o Twoich rachunkach bankowych dostępnych online w różnych instytucjach.

 • Usługa, dzięki której zawsze przed wykonaniem transakcji zostanie zweryfikowane, czy masz na koncie wystarczająco pieniędzy. Jeśli płacisz kartą wydaną przez inny bank niż ten, który prowadzi Twoje konto „główne”, dzięki CAF zostanie zweryfikowane czy na tym koncie znajduje się wystarczająca kwota.

 • Dyrektywa PSD2 to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE. Dyrektywa reguluje dotychczasowe i nowe usługi finansowe. Ustala również zasady działania open banking. Dyrektywa obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. W Polsce została wdrożona przy nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji o dyrektywie znajdziesz na stronie: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-psd

 • Usługa inicjowania płatności. Kiedy zlecasz płatność, dostawca PIS inicjuje to zlecenie. Następnie bank – za Twoją zgodą – je wykonuje.

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji

 • Dostawcy usług finansowych, czyli podmioty trzecie. TPP to banki i inne instytucje, które świadczą nowe usługi wynikające z dyrektywy PSD2.

Dokumenty

Ustawa o usługach płatniczych. SPRAWDŹ
Dyrektywa PSD2 SPRAWDŹ
RTS (Regulacyjne Standardy Techniczne) SPRAWDŹ
Regulamin świadczenia usługi Otwartej Bankowości w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A - dla klientów korzystających z GOonline SPRAWDŹ

 

DEVELOPER API PORTAL

 • Udostępniamy nasz specjalny interfejs APl dla certyfikowanych dostawców usług płatniczych (TPP), deweloperów oraz innych podmiotów wykorzystujących usługi API. 
 • Na API Portalu znajdziesz pełną dokumentację naszego API oraz dostęp do środowiska testowego i produkcyjnego.
 
Więcej informacji o API Portalu znajdziesz klikając w przycisk
 

Zobacz również

Twoje dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Banku sprawdź: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.

Przeczytaj więcej o PSD2 sprawdź: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/psd2

Polityka prywatności sprawdź: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/polityka-prywatnosci