Bank zmieniającego się świata Szlachetna Paczka
 
 

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZEMożesz założyć w GOonline

BNP Paribas - IKZE

Skorzystaj z ulgi podatkowej:

 • ulga podatkowa do 2 663 zł (osoby rozliczające podatek wg stawki 32%)
 • limit wpłat podstawowy to 8 322 zł lub zwiększony 12 483 zł dla samozatrudnionych
 • 2 strategie do wyboru: automatyczna i indywidualna

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne IKEMożesz założyć w GOonline

BNP Paribas - IKE

Zacznij oszczędzać na swoją emeryturę już dziś:

 • zabezpieczasz przyszłość niezależnie od ZUS
 • dowolne terminy wpłat
 • brak opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa
Dostępność:OnlineOddziały

IKE Rachunek Oszczędnościowy

Dla poszukujących bezpiecznych form oszczędzania na emeryturę.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie równe WIBOR 3M
 • gwarancja kapitału do równowartości 100 tys. Euro

IKE i IKZE - porównanie

IKE i IKE Rachunek Oszczędnościowy

 

IKZE

Maksymalna łączna wartość wpłat w roku kalendarzowym 2023

20 805 zł 

300% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 322  zł

120% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym

12 483 zł (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność*)

180% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym
* W rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
 

W celu skorzystania z podwyższonego limitu dla prowadzących pozarolniczą działalność należy złożyć „Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej” do instytucji finansowej.

Wpłaty na konto


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu, lub w nieregularnych odstępach czasu

 


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu lub nieregularnych odstępach czasu

Warunkowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

 

TAK

   

TAK

Ulga w podatku dochodowym

BRAK

 

Kwota wpłaty na IKZE dokonanej w danym roku podatkowym pomniejsza podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowej


Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Forma wypłaty: 

 • jednorazowa lub w ratach
 
 
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:
 • dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych  
 
 
 

Forma wypłaty:

 • jednorazowa lub w ratach

Wypłata, kiedy warunki uprawniające do korzyści podatkowej nie są spełnione


Wypłacana przedterminowo kwota obciążana jest podatkiem podatkiem od zysków kapitałowych (19% kwoty wzrostu wartości inwestycji w trakcie jej trwania)

Forma wypłaty:

 • całkowita
 • częściowa z zachowaniem możliwości kontynuowania oszczędzania IKE
 


Kwota wypłaty podnosi podstawę naliczania podatku dochodowego za rok, w którym Oszczędzajacy dokonał wypłaty

Forma wypłaty:

 • wyłącznie całkowita bez możliwości kontynuowania oszczędzania w ramach IKZE

Dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie przez Oszczędzajacego

 
Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków.
Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.
 

Formy wypłaty:

 • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKE Spadkodawcy na konto IKE albo PPE Spadkobiercy ALBO
 • wypłata środków
 
 
Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków. Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.
 

Formy wypłaty:

 • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKZE Spadkodawcy na konto IKZE Spadkobiercy ALBO
 • wypłata środków obarczona zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym

Dowiedz się więcej

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.