Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Zrównoważone produkty

Stawiamy na zrównoważony rozwój

Rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych, w tym Banku BNP Paribas, jest rozwój produktów i usług z pozytywnym wpływem, odpowiadających na wyzwania globalne i uwarunkowania rynku lokalnego. To także wspieranie i finansowanie inwestycji oraz Klientów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ograniczanie finansowania dla projektów i podmiotów, które działają niezgodnie z tym kierunkiem.

Oferta zrównoważonych produktów wspiera proekologiczne i prospołeczne inwestycje lub działania, a także przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), np. poprzez finansowanie zielonej transformacji, edukacji i sektora ochrony zdrowia oraz zmniejszanie nierówności społecznych.

POZNAJ OFERTĘ ZRÓWNOWAŻONYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

POZNAJ PRZYKŁADY ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
ZREALIZOWANEGO PRZEZ BANK BNP PARIBAS

poznaj nasze realizacje sfinanowanE w ramach  programu polseff

Wspólnie wspieramy cele
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W Banku BNP Paribas aktywnie podejmujemy i wspieramy inicjatywy o znaczeniu fundamentalnym dla naszych Klientów, społeczności, w których funkcjonujemy, oraz środowiska naturalnego. Poprzez nasze działania wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).