Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W BNP Paribas Bank Polska S.A. zależy nam, aby być blisko naszych Klientów i bezpośrednio od nich dowiadywać się, jak ulepszać nasze produkty i usługi, by jeszcze lepiej spełniały ich oczekiwania. Dlatego wszelkie uwagi i opinie Klientów są dla nas bardzo cenne.

Reklamację możesz zgłosić przez czat

Reklamację możesz również zgłosić w bankowości internetowej

lub w innej wygodnej dla Ciebie formie:

pisemnie

na adres:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Departament Dialogu z Klientem
ul. Oświęcimska 9
41-707 Ruda Śląska

osobiście

w dowolnym centrum Klienta banku. Reklamacja może zostać zgłoszona ustnie lub pisemnie.
Adresy centrów Klienta znajdziesz tutaj Otwiera się w nowym oknie.

 • Zgłoszone reklamacje przekazywane są do naszego doświadczonego zespołu ekspertów zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji, który dba o to, aby reklamacje rozpatrywane były rzetelnie i w najkrótszym możliwym terminie.

  Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż:

  • w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji rozpatrywanych w trybie „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej” lub
  • w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji rozpatrywanych w trybie „Ustawy o Usługach Płatniczych”.

   

  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani wraz ze wskazaniem:

  • przyczyny opóźnienia,
  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji rozpatrywanej w trybie „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej” lub 35 dni roboczych  od dnia otrzymania reklamacji rozpatrywanej w trybie „Ustawy o Usługach Płatniczych”.

   

  Więcej informacji o rozpatrywaniu reklamacji Klientów przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 znajduje się w załączonym Regulaminie.

   

   Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów - dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

   

 • Jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać do Rzecznika Klienta, kierując wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik.klienta@bnpparibas.pl lub pisemnie na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A., Rzecznik Klienta, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.

  Właściwymi dla Banku podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:

  1. Arbiter Bankowy Otwiera się w nowym oknie. przy Związku Banków Polskich,
  2. Rzecznik Finansowy Otwiera się w nowym oknie.,
  3. Sąd Polubowny Otwiera się w nowym oknie. działający przy Komisji Nadzoru Finansowego.

   

  Bank odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez inne podmioty niż wymienione w punktach 1-3.

  Dodatkowo, w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą internetowo umową, mogą Państwo skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr Otwiera się w nowym oknie.. Platforma ODR umożliwia przekazanie przez Klienta skargi podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej.

  Niezależnie od powyższego, można wystąpić z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego sądu powszechnego.