Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

BĄDŹMY NA BIEŻĄCO

Proces KYC - Poznaj Swojego Klienta
to nasza bankowa codzienność

ikona dwóch osób rozmawiających o danych osobowych

Czym jest KYC i z czego wynika?

KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) wynika z regulacji prawnej – „Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Według przepisów Ustawy banki mają obowiązek zapobiegać przestępczości gospodarczej: praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i korupcji. Wszystkie banki oraz instytucje finansowe działają zgodnie z Ustawą, aby poznać swoich Klientów - zweryfikować ich tożsamość i ocenić ryzyko związane z naszą relacją. Wiążą się z tym czynności, których wykonanie jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Musimy między innymi:

 • posiadać Twoje aktualne dane i dokumenty – aby móc potwierdzić Twoją tożsamość,
 • wiedzieć, skąd pochodzą Twoje pieniądze – aby mieć pewność, że nie są podejrzane i nie dotyczy ich ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

 

O dokumenty oraz informacje, które są wymagane zgodnie z procesem KYC, prosimy podczas otwarcia konta oraz okresowo, gdy jesteś już naszym Klientem.

 

 

Jako bank musimy mieć aktualne informacje o naszych Klientach

Swoje działania opieramy na sprawdzonych procedurach i standardach - dążymy do uzyskania jak największej ilości informacji bez angażowania Klientów banku. Jeśli tych informacji nie zdobędziemy – prosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jako bank:

 • sprawdzamy tożsamość Klientów,
 • pytamy o źródło i wysokość dochodów,
 • pytamy o stanowisko w pracy,
 • w niektórych przypadkach prosimy też o złożenie oświadczenia majątkowego.

Realizujemy to zgodnie z procedurą i tym samym:

 • zapobiegamy wszelkim nadużyciom, które mogą być niebezpieczne dla finansów wszystkich Klientów,
 • zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności podczas zbierania i przechowywania informacji o Klientach.

 

 

Terminy i słownictwo związane z KYC

AML (Anti-Money Laundering)
CRS (Common Reporting Standard)
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

To zestaw procedur, regulacji i działań, które mają na celu przeciwdziałać praniu pieniędzy. Jako bank mamy obowiązek przestrzegać tych przepisów i wprowadzać niezbędne działania, żeby zapobiec praniu pieniędzy. W Polsce kwestie AML reguluje „Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

CRS to standard automatycznej wymiany informacji w zakresie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenie informacji o rezydencji podatkowej klientów. CRS obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie i ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych i walkę z unikaniem opodatkowania. W Polsce kwestie CRS reguluje „Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami”.

Amerykańska regulacja FATCA nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym na polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA. W Polsce kwestie FATCA reguluje „Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA” oraz „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r.”.

PEP (Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
Dokument tożsamości
Źródło pochodzenia pieniędzy

Osoba fizyczna, która zajmuje znaczące stanowisko publiczne lub pełni znaczącą funkcję publiczną – nie dotyczy stanowisk średniego i niższego szczebla.

Członkowie rodziny PEP to:

 • małżonek lub osoba, która pozostaje w związku nieformalnym z osobą PEP
 • dziecko osoby PEP i jego małżonek lub
 • dziecko osoby PEP i osoby pozostającej we wspólnym pożyciu
 • rodzice osoby PEP
   

Bliscy współpracownicy osoby PEP to:

 • osoby fizyczne, które razem z osobą PEP są beneficjentami rzeczywistymi:
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
 • trustów
   
 • osoby fizyczne, które utrzymują z osobą PEP inne bliskie relacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • osoby fizyczne, które są jedynym beneficjentem rzeczywistym:
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
 • trustów,
  utworzonych, aby osoba PEP mogła uzyskać faktyczną korzyść

To dokument urzędowy, który potwierdza tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu. W uzasadnionych przypadkach jest to również - dla osób małoletnich - odpis aktu urodzenia.

To aktywność np. zawodowa, dzięki której masz określoną kwotę pieniędzy. Jest to na przykład Twoje wynagrodzenie za pracę lub dochód z działalności gospodarczej.

Źródło pochodzenia majątku

To aktywności lub zdarzenia z przeszłości lub obecne, dzięki którym masz zgromadzony majątek. Może to być na przykład: spadek, sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie lub dochody z działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jako bank mamy obowiązek posiadać aktualne informacje o naszych Klientach. Dlatego też potrzebujemy potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie aktualnych dokumentów. Działamy zgodnie z przepisami, które dotyczą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 • Prosimy o jak najszybszą aktualizację danych. O konieczności aktualizacji informujemy zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem.

 • Jeśli nie dostarczysz nam aktualnych dokumentów i informacji, wtedy będziemy musieli zastosować restrykcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa np. ograniczymy dostęp do usług, a ostatecznie możemy nawet rozwiązać umowę.

 • Informacje, o które prosimy, nie naruszają RODO ani tajemnicy handlowej i służą nam jedynie do oceny ryzyka. Przetwarzamy je i przechowujemy zgodnie z prawem, a dostęp do nich jest ograniczony.

 • Podstawowym aktem prawnym w tym obszarze jest „Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.).

Dokumenty

 
Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, które są eksponowanymi stanowiskami politycznymi