Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 • Przyznanie ww. certyfikatu jest wynikiem audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001:2017, który odbył się w grudniu 2019 r.

  Certyfikat ISO 27001 – daje pewność, że posiadamy usystematyzowane, oparte na zarządzaniu ryzykiem metody zarządzania bezpieczeństwem informacji, a wdrożone rozwiązania podlegają ciągłemu doskonaleniu. Posiadanie certyfikatu potwierdza również stosowanie przez Bank międzynarodowych standardów zapewniających:

  • poufność danych i informacji w tym danych klienckich i kontrahentów,
  • rzetelność danych i informacji przetwarzanych w Banku, obejmująca ochronę przed nieautoryzowanymi modyfikacjami i zmianami, zapewnienie jakości danych procesowanych w Banku,
  • dostępność danych i informacji poprzez zapewnienie ciągłości działania.

  Uzyskana certyfikacja pozwala nam również zapewnić zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

  Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., który jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

   

   

   

   

   
  Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (ISO/IEC 27001:2013)
 • W grudniu 2012 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. pomyślnie przeszedł zewnętrzny audyt nadzoru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowym standardzie jakościowym ISO/IEC 27001 w obszarze bezpieczeństwa informacji.


  Dla przypomnienia, zakres Certyfikatu obejmuje prowadzenie usług bankowych przez wszystkie jednostki organizacyjne centrali, centra obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw oraz wytypowane oddziały świadczące usługi w zakresie całej oferty produktowej oraz wszystkich segmentów klientów, zgodnie z Deklaracją Stosowania.

  Posiadanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. certyfikacji obszaru Bezpieczeństwa Informacji potwierdza stosowanie na każdym etapie obsługi klienta, we wszystkich procesach biznesowych realizowanych w systemach IT oraz z wykorzystaniem dokumentacji papierowej, międzynarodowych standardów zapewniających:

  • poufność danych powierzonych do przetwarzania przez klientów i kontrahentów banku a wewnątrz organizacji ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, strategii, rozwiązań biznesowych i know how;
  • rzetelność danych i informacji przetwarzanych w systemach bankowych, ochrona przed nieautoryzowanymi modyfikacjami i zmianami, jakość danych procesowanych w bieżącej obsłudze klienta oraz realizowanych transakcjach i operacjach bankowych;
  • dostępność danych i informacji, zgodnie z określonym czasem, w szczególności zapewnienie kontynuacji czynności biznesowych w sytuacjach awaryjnych i krytycznych.

  Certyfikat został przyznany przez niezależną firmę certyfikacyjną (British Standards Institution), która posiada akredytację American National Accreditation Board (ANAB). 

   

   

   

   


   

   

   

   

   
  Certyfikat Rejestracji - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
   
  Certificate of Registration - Information Security Management System
 • BNP Paribas Bank Polska S.A. ponownie uzyskał prawo do posługiwania się Certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 (Nr 544110).


  Zakres certyfikatu obejmuje prowadzenie usług bankowych przez wszystkie jednostki organizacyjne centrali, centra obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw oraz wytypowane oddziały świadczące usługi w zakresie całej oferty produktowej oraz wszystkich segmentów klientów, zgodnie z Deklaracją Stosowania.

  Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wpisuje się w strategię banku, stanowiąc o wysokiej jakości oferowanych usług. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem, że działania banku spełniają wymagania międzynarodowej normy w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, fizycznego, ciągłości działania oraz compliance.

  Certyfikat został przyznany przez niezależną firmę certyfikacyjną (British Standard Institute), która posiada akredytację ANSI-ASQ National Accreditation Board ANAB.

   

   
  Certyfikat Rejestracji - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PDF, 513 KB)
 • Fortis Bank Polska otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Nr IS 544110) wg normy ISO/IEC 27001:2005. Jest to pierwsza w polskiej bankowości certyfikacja, która objęła wszystkie produkty, usługi i procesy zachodzące w każdej jednostce organizacyjnej banku.

   

   
  Certyfikat Rejestracji - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PDF, 359 KB)