Bank zmieniającego się świata
 
 
Oszczędzaj na emeryturę

Indywidualne Konto Emerytalne
IKE

umów rozmowę z ekspertem
Dostępność
Online
Oddziały
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to prosty sposób na inwestowanie w subfundusze zgodnie z wybraną alokacją, brak opłat manipulacyjnych, wygodne wpłaty na IKZE i wysoka ulga podatkowa

Zacznij oszczędzać na swoją emeryturę już dziś

 

 • Średnia emerytura według prognoz ZUS do 2040 roku może wynieść poniżej 40% ostatniego wynagrodzenia.1
 • Minimalna emerytura z ZUS wynosi obecnie 1250,88 zł i pobiera ją około 230 tys. osób.

Indywidualne Konto Emerytalne IKE

Zamów rozmowę z doradcą

Dlaczego warto?

wykres
 • Sam decydujesz kiedy wpłacasz i wypłacisz pieniądze
 • Oszczędności są Twoją własnością, mogą być dziedziczone
 • Brak opłatmanipulacyjnych oraz kosztów otwarcia
 • IKE dostosowuje się do Twoich potrzeb w zależności od czasu inwestycji
 • W 2023 r. możesz wpłacić do 20 805 zł

Wyniki inwestycyjne

Aktualne wyniki sprawdzisz na stronie https://www.tfi.bnpparibas.pl/notowania.htmlOtwiera się w nowym oknie.

Możesz sprawić, że do 20 805 zł w 2023 roku będzie pracowało na Twoją emeryturę

Najczęściej zadawane pytania

 • IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne jest jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego.

  Umożliwia gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na poczet naszej indywidualnej emerytury. Oszczędzanie w ramach IKE premiowane jest korzyściami podatkowymi: zysk z inwestycji w IKE może być zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

  Dodatkowo BNP Paribas IKE pozwala na efektywne i elastyczne pomnażanie oszczędności poprzez inwestowanie środków na rynku kapitałowym.

 • BNP Paribas - IKE zarządzane przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO według jednej z dostępnych strategii inwestycyjnych:

   

  1. Alokacja według wieku i płci

  Jest to całkowicie zautomatyzowany schemat podziału inwestowanych środków (w zależności od jego wieku i płci) pomiędzy trzy Subfundusze tj.

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania

  Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:

  • wersja dla kobiet (aktywna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  • wersja dla mężczyzn (aktywna zmiana alokacji do 65 r.ż.).
    

  Wraz ze zbliżającym się momentem Twojego przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy Obligacji i Konserwatywnego Oszczędzania 

  2. Alokacja indywidualna

  Strategia ta pozwala łączyć inwestycje w dowolne Subfundusze z BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO w różnych proporcjach i modyfikować te strategie zgodnie z własnymi preferencjami. Oferowane subfundusze pozwalają skonstruować portfel oparty o zróżnicowane aktywa reprezentujące również zagraniczne rynki kapitałowe.

  Fundusze Inwestycyjne dostępne w ramach Alokacji Indywidualnej:
  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  • BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu

   

  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Lokata Kapitału
  • BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  • BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  • BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  • BNP Paribas Akcji AQUA

   

  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:

  • BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

   

  W dowolnym momencie możesz BEZPŁATNIE zmienić alokację z indywidualnej na Alokację według wieku i płci (i odwrotnie) oraz dokonywać zmian pomiędzy Subfunduszami w ramach Alokacji Indywidualnej.

 • Nie ma opłat manipulacyjnych oraz kosztów otwarcia.

  Opłaty związane z IKE:

  Opłata za otwarcie IKE

  0 zł

  Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za zmianę alokacji

  0 zł

  Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy

  100 zł

  Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy

  0 zł

  Opłata za zarządzanie

  od 0,75% do 2,00% w skali roku w zależności od wybranego Subfunduszu
 • Tak, istnieje możliwość inwestowania kapitału według z góry określonej strategii inwestycyjnej dostosowanej do Twojego wieku (nie musisz samodzielnie dokonwywać zmian w inwestycji).

 • Tak. W sytuacji, gdy wypłata następuje na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty
 • Tak. Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych środków. Nie ma też obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.

  Formy wypłaty:

  • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKE Spadkodawcy na konto IKE albo PPE Spadkobiercy
  • wypłata środków
 • Wpłat możesz dokonywać:

  • w nieregularnych odstępach czasu
  • w każdym miesiącu, kwartale czy półroczu
  • jednorazowo w danym roku

  Kwota wypłaty wypłacana przedterminowo obciążana jest podatkiem od zysków kapitałowych (19% kwoty wzrostu wartości inwestycji w trakcie jej trwania).

  Forma wypłaty:

  • całkowita
  • częściowa z zachowaniem możliwości kontynuowania oszczędzania IKE
 • "BNP Paribas – IKE” to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład następujących Funduszy Inwestycyjnych:

  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  • BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu

  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Lokata Kapitału
  • BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  • BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  • BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  • BNP Paribas Akcji AQUA

  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:

  • BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

   

  Inwestowanie środków w fundusze inwestycyjne oznacza szansę na większe zyski, jednak należy liczyć się ze zmiennością inwestycji, czyli wyższym ryzykiem. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas TFI S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.


  Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

  Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Nie. Możesz posiadać jedynie jedno IKE. Dodatkowo na jednym IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie możesz mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Tak, jednak wcześniejsza wypłata, czyli przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, wiązać się będzie z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych (19% kwoty wzrostu wartości inwestycji w trakcie jej trwania).

Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

1

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się

 

Wybierz zakładkę Dla Ciebie > Emerytura

Na kaflu Indywidualne konto emerytalne IKE kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK

Wypełnij ankietę dotyczacą oceny Twojego doświadczenia i wiedzy o inwestowaniu, zajmie Ci to ok. 5 minut.

2

2

Uzupełnij wymagane informacje

Wybierz rodzaj alokacji (automatyczną według wieku lub indywidualnie wybraną przez Ciebie).
Określ wysokość wpłaty początkowej, a jeśli chcesz inwestować regularnie, uzupełnij pola do utworzenia zlecenia stałego.

3

3

Zapoznaj się z umową, pozostałymi dokumentami i oświadczeniami, a następnie potwierdź przystąpienie do IKE. Wpłata początkowa zostanie pobrana automatycznie z rachunku.

Otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentacją produktu. Umowa, która zawiera Twoje dane wymagać będzie podania hasła do dokumentów PDF, które ustawiłaś/eś w GOonline w zakładce profil, a jeśli tego nie zrobiłaś/eś, otrzymasz je w SMS.

4

4

Twoje zlecenie zostanie przesłane celem przetworzenia do agenta transferowego, które trwa ok. 3 dni robocze.
Status umowy możesz sprawdzić w zakładce Moje Finanse > Emerytura

1

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

umów się

2

2

Doradca zbada Twoje potrzeby i razem dobierzecie odpowiedni wariant produktu

Podpisz umowę.

Może to być nowa umowa lub przeniesienie środków z innego IKE. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno IKE.

3

3

Wpłać min. 200 zł za pierwszym razem

Następnie wpłacaj kiedy chcesz, przy kolejnych wpłatach kwota minimalna to 100 zł.

Czym się różni IKe od IKZE?

 

IKE

IKZE

Opłata za otwarcie

O zł

0 zł

Opłata za kolejne wpłaty

0 zł

0 zł

Limit wpłat w 2023 r.

20 805 zł

8 322 zł,
12 483 zł
dla samozatrudnionych

Wpłata jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu, lub w nieregularnych odstępach czasu

TAK
(min. pierwsza wpłata 200 zł,
kolejna 100 zł)

TAK
(min. pierwsza wpłata 200 zł,
kolejna 100 zł)

Warunkowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Tak

Tak

Ulga w podatku dochodowym

Nie

Tak

Dziedziczenie środków

Tak

Tak

Wypłata środków bez konsekwencji

W wieku 60 lat (lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat)2

W wieku 65 lat3

 

 

2 Po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków: dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata jednorazowa lub w ratach. 10% podatku zryczałtowanego przy wypłacie.

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKE
 
Regulamin IKE

1 Dane z artykułu Gazeta Prawna, 20.09.2021 r. 

Warunki otwarcia IKE są określone w Umowie IKE (Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „BNP Paribas IKE” zawieranej z BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO) oraz Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych „BNP Paribas – IKE”. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia może zostać pobrana opłata w wysokości 100 zł. Z aktywów subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.