Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Dyrektywa PSD2

zmiany w sposobie
logowania

do bankowości internetowej
i płatności kartami

14 września 2019 r. weszły w życie przepisy unijnej Dyrektywy PSD2 (ang. Payment Services Directive). Dyrektywa dotycząca bankowości elektronicznej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

PSD2 zmienia niektóre zasady korzystania z usług i produktów bankowych i wprowadza obowiązek silnego uwierzytelniania.

Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz określają nowe zasady zarządzania dostępem Klientów banków do ich rachunków.

Sposób logowania

 

Bankowość internetowa

Pl@net lub GOonline - użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS. 

Online - użytkownik może zostać poproszony o podanie kodu SMS lub Mobilnej Autoryzacji w aplikacji Mobilny Portfel w zależności od wcześniej wybranego sposobu autoryzacji. Od 14 września nie będzie także możliwe potwierdzanie operacji za pomocą karty kodów jednorazowych.

BiznesPl@net - pozostaje bez zmian.

Online Biznes - pozostaje bez zmian.


 

Bankowość mobilna

GOmobile - pozostaje bez zmian. 

Mobile BiznesPl@net - pozostaje bez zmian. 

Mobile Biznes - pozostaje bez zmian.

Mobilny Portfel - pozostaje bez zmian. 

 

Zawsze pamiętaj o stosowaniu zasad bezpiecznego logowania

Sprawdź jak bezpiecznie korzystać z bankowości internerowej.

Płatność kartą

 

Niektóre wybrane transakcje zbliżeniowe, ze względów bezpieczeństwa, będą wymagały potwierdzenia PIN-em, także w przypadku transakcji poniżej 50 zł.

Wyjątkiem od tej reguły są płatności za przejazdy autostradą i opłaty parkingowe, których można dokonywać każdorazowo na dotychczasowych zasadach.

Długość  bezczynności w sesji logowania

 

Czas bezczynności sesji użytkownika, skutkujący automatycznym wylogowaniem z systemu został skrócony do 5 minut. Po tym czasie konieczne będzie ponowne zalogowanie.

 

Koszty przelewów zagranicznych

 

Koszty realizacji danego przelewu w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego* będą dzielone po równo na nadawcę i odbiorcę.

 

Dodatkowa autoryzacja przy dostępie  do archiwalnych danych

 

Wprowadzone zostają dodatkowe zabezpieczenia przy dostępie do wybranych informacji na Twoim koncie np. podczas sprawdzania historii transakcji starszych niż 180 dni możesz zostać poproszony o dodatkową autoryzację.

 

źródła psd2

Ustawa o Usługach Płatniczych
RTS (Regulatory Technical Standards)

*Kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.