Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
OPROCENTOWANIE PROMOCYJNE do 31.07.2024 r.

Konto lokacyjne

Zyski rosną i rosną.
Teraz na Koncie Lokacyjnym nawet 5%

Otwórz online
Dostępność
Online
Oddziały
Telefon
Mobile

Oprocentowanie promocyjne

Atrakcyjne oprocentowanie promocyjne1 dla równowartości Nowych Środków2

5% do 200 000 zł

w skali roku od 6.05 do 31.07.2024 r.

Pamiętaj, że Konto Lokacyjne (konto oszczędnościowe) to:

  • stały dostęp do Twoich pieniędzy,

  • zachowanie odsetek nawet w przypadku wypłaty całości środków,

  • możliwość zwiększenia oszczędności przez dopłacanie środków.

Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 6 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r. dla środków zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym do wysokości 200 000 zł stanowiącej równowartość kwoty Nowych Środków. Dla nadwyżki środków ponad 200 000 zł stanowiących równowartość kwoty Nowych Środków, dla środków niezaklasyfikowanych jako równowartość Nowych Środków oraz dla środków po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego na Koncie Lokacyjnym obowiązuje oprocentowanie standardowe (zmienne). Saldo środków objętych oprocentowaniem promocyjnym ustalane jest, a odsetki naliczane - wg nw. zasad - na koniec każdego dnia w okresie od 6 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r., przy czym odsetki te są dopisywane do Konta Lokacyjnego w pierwszym Dniu Roboczym następującym po miesiącu kalendarzowym, którego odsetki dotyczą. Oprocentowanie promocyjne może być naliczane tylko dla jednego Konta Lokacyjnego prowadzonego w ramach tej samej Umowy, pod warunkiem że konto nie jest objęte w tym czasie innym oprocentowaniem promocyjnym. Informacja dla którego Konta Lokacyjnego (w przypadku posiadania kilku) może być naliczane oprocentowanie promocyjne dostępna jest w bankowości internetowej GOonline, centrach Klienta i Centrum Telefonicznym.

2 Nowe Środki to suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Klienta na koniec danego dnia w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, stanowiących nadwyżkę ponad Saldo Początkowe, rozumiane jako łączne saldo środków, zgromadzonych na Rachunkach Klienta według stanu na koniec dnia 29 kwietnia 2024 r. Jeśli Klient nie posiadał Rachunków Klienta na 29 kwietnia 2024 r., przyjmujemy, że Saldo Początkowe wynosi 0 zł. Za Rachunki Klienta uznaje się następujące rachunki prowadzone przez Bank na rzecz Klienta, indywidualne lub wspólne, w złotych polskich lub walutach obcych, prowadzone w ramach tej samej Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu co Konto Lokacyjne (dalej „Umową”): rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem Rachunku Oszczędnościowego IKE), lokaty terminowe oraz lokaty strukturyzowane prowadzone przez Bank dla Klienta, dla których wymienione wcześniej rachunki stanowią rachunki powiązane i służą rozliczeniu tych lokat.

W przypadku salda ujemnego wynikającego z wykorzystania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na potrzeby ustalenia Salda Początkowego i Nowych Środków przyjmowane jest saldo 0 PLN.

Środki na Rachunkach Klienta w walutach obcych przelicza się na złote według Kursu Średniego NBP dla danej waluty ogłoszonego i obowiązującego w dniu ustalenia Salda Początkowego.

Korzyści  konta lokacyjnego

Jak otworzyć Konto Lokacyjne

1

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

 

Zaloguj się

2

2

Wybierz wniosek

Wybierz zakładkę Moje Finanse, Oszczędności.
Kliknij Otwórz Konto..

3

3

Wypełnij Wniosek o Konto Lokacyjne (konto oszczędnościowe)

Sprawdź adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz zaakceptuj warunki prowadzenia rachunku.

Kliknij DALEJ i otwórz konto.

4

4

Potwierdź otwarcie rachunku kodem SMS

Potwierdzenie otwarcia Konta Lokacyjnego otrzymasz na podany adres e-mail.

1

Zaloguj się do aplikacji

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GOmobile

 

Nie masz aplikacji? Pobierz ją za darmo!

Pobierz z App Store Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem iOS

Pobierz z Google Play Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem Android

2

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek

Wybierz Dla Ciebie, Oszczędności, a następnie kliknij w + OTWÓRZ KONTO.

3

Wypełnij Wniosek o Konto Lokacyjne (konto oszczędnościowe)

Wypełnij Wniosek o Konto Lokacyjne (konto oszczędnościowe)

Sprawdź adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oraz zaakceptuj warunki prowadzenia rachunku.

Kliknij DALEJ i otwórz konto.

4

Konto

Potwierdź otwarcie rachunku kodem SMS
Potwierdzenie otwarcia Konta Lokacyjnego otrzymasz na podany adres e-mail.

1

Zadzwoń z aplikacji GOmobile

Jeśli jesteś już naszym Klientem najprościej otworzysz konto lokacyjne (konto oszczędnościowe) dzwoniąc do nas z aplikacji.
Dowiedz się więcej >

Nie masz aplikacji? Pobierz ją za darmo!

Pobierz z App Store Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem iOS

Pobierz z Google Play Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem Android

2

Konto otworzysz telefonicznie z konsultantem

Konto lokacyjne otworzysz telefonicznie w dni robocze od 8.00 do 20.00.

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

Koszt połączenia wg stawki operatora.

3

Konsultant zbada Twoje potrzeby

Konsultant otworzy konto

4

Informacje o koncie

Konto lokacyjne możesz sprawdzić w bankowości internetowej GOonline w zakładce Moje Finanse > Oszczędności
oraz w aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce Finanse > Oszczędności

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

UMÓW SIĘ

Zapraszamy z dokumentem tożsamości.

2

Doradca otworzy dla Ciebie konto

Doradca otworzy dla Ciebie konto

3

Konto lokacyjne (konto oszczędnościowe) możesz sprawdzić w bankowości internetowej i mobilnej

Konto lokacyjne możesz sprawdzić w bankowości internetowej GOonline w zakładce Moje Finanse > Oszczędności
oraz w aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce Finanse > Oszczędności

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Tabela oprocentowania
 
Dokument dotyczący opłat

Zobacz również

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta Lokacyjnego określa Umowa ramowa rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu. Wzór Umowy ramowej dostępny jest w oddziałach Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.