Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
Klienci Indywidualni - oprocentowanie

Produkty Depozytowe

Aktualne oprocentowanie rachunków depozytowych dla klientów indywidualnych

Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

Tabele aktualnego oprocentowania środków pieniężnych w złotówkach i walutach obcych, gromadzonych na rachunkach depozytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 
Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych od 3 sierpnia 2021 r.

 

Produkty Kredytowe

Aktualne oprocentowanie kart kredytowych i kredytów w złotówkach.

Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania kredytów w złotówkach, udzielanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom indywidualnym. Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

 
Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania kredytów gotówkowych dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania kredytów odnawialnych

 

Tabele oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytów ratalnych

 
Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale stacjonarnym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)
 
Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale internetowym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)

 

Klienci Indywidualni - opłaty i prowizje

W tym miejscu znajdziesz aktualne opłaty i prowizje dotyczące produktów detalicznych:

 Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Decathlon MastercardPobierz

 Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Travel MastercardPobierz

 Taryfa opłat i prowizji kart kredytowych WIZZ AIR MastercardPobierz

 Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych – karty w obsłudzePobierz

 Tabela opłat i prowizji BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych (nie dotyczy klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management) (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)Pobierz

 Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla limitu zadłużenia (tj. kredytu w rachunku bieżącym) (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)Pobierz

 
Taryfa prowizji i opłat limitu odnawialnego Allegro
 
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych – obowiązuje od 13 sierpnia 2019 r.
 
Taryfa prowizji i opłat rachunki i bankowość bieżąca, kredyty samochodowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat dla kredytu odnawialnego w koncie w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat dla produktów hipotecznych dla klientów detalicznych
 
Taryfa prowizji i opłat kredytu gotówkowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A
 
Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych
 
Dokument dotyczący opłat Rachunku podstawowego
 
Dokument dotyczący opłat Rachunku Walutowego
 
Tabela Opłat i Prowizji dla karty Mastercard OpenLine

 

Wealth Management
 
Dokument dotyczący opłat - Bankowość Prywatna
 
Taryfa Prowizji i Opłat - Karta Kredytowa World Elite
 
Taryfa Prowizji i Opłat - Karta Kredytowa Visa Platinum
 
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
 
Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz niekonsumentów w ramach bankowości prywatnej
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych dla klientów detalicznych
Klienci Biznesowi (Mikroprzedsiębiorstwa)

Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – PAKIETY

 

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 3 sierpnia 2021r.
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w obsłudze BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 3 sierpnia 2021r.
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 01 stycznia 2021r.
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w obsłudze BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 01 stycznia 2021r.

 

Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – FINANSOWANIE

 

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety kredytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 3 sierpnia 2021r.
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2021r.
 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe w , wycofane z oferty przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 4 listopada 2021r.

 

Tabele oprocentowania dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – RACHUNKI, LOKATY

 

 

 
Tabela oprocentowania dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstwa) obowiązująca od 13 września 2021 r.
 
Tabela oprocentowania dla Karty kredytowej dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat (produkt wycofany z oferty)

 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 01.12.2021
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.12.2021)
 
Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 01.10.2021
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 04.05.2021
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 04.05.2021)
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 01.01.2021
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.01.2021)
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 01.10.2020 do 31.12.2020
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.10.2020)
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw –obowiązuje do 30.09.2020
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (effective until 30 September)
 
Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 07.08.2020
 
Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje do 03.02.2021
 
Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 04.02.2021
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw –obowiązuje od 04.11.2019 do 14.06.2020
 
Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises;applicable from 4.11.2019)
 
Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

 Tabela Oprocentowania Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw od 01.04.2019 dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 ParibasPobierz

 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz

 

Korporacje
 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 December 2021
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01.10.2021 r.
 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 04 maja 2021 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 04 May 2021
 
Komunikat do Taryfy prowizji i opłat dla Klientów korporacyjnych
 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że postanowienie Rozdziału V pkt. 15 obowiązują od 31 grudnia 2020r.
 
Message about Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - Effective as of 01 January 2021, with the stipulation that the provisions of Chapter V item 15 shall be effective as of 31 December 2020
 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01 października 2020 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 October 2020
 
Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje obowiązuje do 30 września 2020 r.
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 04.02.2021 r.
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 03.02.2021 r.
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 07.08.2020 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 June 2020
 
Tabela prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych (obowiązuje od 4 listopada 2019 r.)
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 4.11.2019)

 Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz

 
Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.)
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 19.03.2020r.
 
Komunikat dotyczący zmiany Taryfy prowizji i opłat od dnia 15 stycznia 2019 roku
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 15 January 2019)
 
Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 1 Listopada 2018)
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers(effective as of 4 November 2019)
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 1 November 2018)
 
Tabela prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2018
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018
 
Komunikat dotyczący wprowadzenia Taryfy z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018 - Communication
Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand