Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 • Produkty Depozytowe

  Aktualne oprocentowanie rachunków depozytowych dla klientów indywidualnych

  Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

  Tabele oprocentowania środków pieniężnych w złotówkach i walutach obcych, gromadzonych na rachunkach depozytowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

   
  Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych - Produkty w ofercie
   
  Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych - Produkty wycofane z oferty, produkty w obsłudze

   

  Produkty Kredytowe

  Aktualne oprocentowanie kart kredytowych i kredytów w złotówkach.

  Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania kredytów w złotówkach, udzielanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom indywidualnym. Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa

   
  Tabela oprocentowania kart kredytowych dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
   
  Tabela oprocentowania kredytów gotówkowych dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
   
  Tabela oprocentowania kredytów odnawialnych

   

  Tabele oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytów ratalnych

   
  Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale stacjonarnym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)
   
  Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla kredytu ratalnego w kanale internetowym (ważna dla umów zawartych od 10.09.2018)

   

 • W tym miejscu znajdziesz aktualne opłaty i prowizje dotyczące produktów detalicznych:

   
  Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Media Markt Mastercard umowy zawarte od
  18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych KIA Mastercard umowy zawarte od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych ABRA Mastercard umowy zawarte od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat dotycząca kart kredytowych dla klientów detalicznych umowy zawarte od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Decathlon Mastercard umowy zawarte od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa opłat i prowizji Limitu od Nowa

   Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Decathlon MastercardPobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Travel MastercardPobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Taryfa opłat i prowizji kart kredytowych WIZZ AIR MastercardPobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych – karty w obsłudzePobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Tabela opłat i prowizji BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych (nie dotyczy klientów bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management) (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Tabela oprocentowania, opłat i prowizji dla limitu zadłużenia (tj. kredytu w rachunku bieżącym) (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

   
  Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
   
  Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych – obowiązuje od 13 sierpnia 2019 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat rachunki i bankowość bieżąca, kredyty samochodowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A.
   
  Taryfa prowizji i opłat kredytu odnawialnego w koncie dla umów do 21.02.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat kredytu odnawialnego w koncie dla umów od 22.02.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat dla produktów hipotecznych dla klientów detalicznych
   
  Taryfa prowizji i opłat kredytu gotówkowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w BNP Paribas Bank Polska S.A
   
  Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych Carrefour Mastercard dla klientów detalicznych
   
  Taryfa prowizji i opłat Kart kredytowych wydanych w ramach umów zawartych na teranie sklepów Carrefour Obowiązuje dla umów zawartych do 31 stycznia 2023 r. w Punkcie „Usługi Finansowe”
   
  Dokument dotyczący opłat Rachunku podstawowego
   
  Dokument dotyczący opłat Rachunku Walutowego
   
  Tabela Opłat i Prowizji dla karty Mastercard OpenLine

   

 •  
  Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych World Elite umowy zawarte
  od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat dotycząca kart kredytowych Visa Platynowa umowy zawarte od 18.08.2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat dotycząca kart kredytowych dla klientów detalicznych
   
  Dokument dotyczący opłat - Bankowość Prywatna
   
  Taryfa Prowizji i Opłat - Karta Kredytowa World Elite
   
  Taryfa Prowizji i Opłat - Karta Kredytowa Visa Platinum
   
  Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu
   
  Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych
   
  Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych - Produkty wycofane z oferty, produkty w obsłudze
   
  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz niekonsumentów w ramach bankowości prywatnej
   
  Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych dla klientów detalicznych
 • Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – PAKIETY DEPOZYTOWE

   

   
  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - pakiety depozytowe w obsłudze - obowiązuje od 1 marca 2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - pakiety depozytowe w ofercie - obowiązuje od 1 marca 2023 r.
   
  Wykaz zmian w taryfach prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) obowiązujących od 1 marca 2023 r.
   
  Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.
   
  Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – pakiety depozytowe w obsłudze BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.

   

  Taryfy prowizji i opłat dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – FINANSOWANIE

   

   
  Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 1 marca 2023 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - produkty kredytowe w obsłudze, wycofane z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A - obowiązuje od 7 września 2023 r.

   

  Tabele oprocentowania dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – RACHUNKI, LOKATY

   

   
  Tabela oprocentowania dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstwa)
   
  Tabela oprocentowania dla Karty kredytowej dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w BNP Paribas Bank Polska S.A. - obowiązuje od 7 września 2023 r.
  Dynamiczne stawki oprocentowania lokat (produkt wycofany z oferty)

   

 •  
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązuje od 01.01.2023 r.
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.01.2023)
   
  Komunikat do Taryfy Prowizji i Opłat dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 15.11.2022 r.
   
  Message about Table of Commissions and Fees for Small and Medium Enterprises 15.11.2022 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązuje do 31.12.2022 r.
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.12.2021)
   
  Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 01.10.2021
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 04.05.2021
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 04.05.2021)
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 01.01.2021
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.01.2021)
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obowiązuje od 01.10.2020 do 31.12.2020
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (applicable from 01.10.2020)
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw –obowiązuje do 30.09.2020
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises; (effective until 30 September)
   
  Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 07.08.2020
   
  Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje do 03.02.2021
   
  Tabela oprocentowania dla Klientów instytucjonalnych (MSP) – obowiązuje od 04.02.2021
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw –obowiązuje od 04.11.2019 do 14.06.2020
   
  Table of Commissions and Fees at BNP Paribas Bank Polska S.A. for Small and Medium Enterprises;applicable from 4.11.2019)
   
  Taryfa prowizji i opłat w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   
  Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

   Tabela Oprocentowania Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw od 01.04.2019 dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 ParibasPobierz Otwiera się w nowym oknie.

   Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

   

 •  
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers – effective as of 01 January 2023
   
  Komunikat do Taryfy Prowizji i Opłat dla Klientów Korporacyjnych 15.11.2022 r.
   
  Message about Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers 15.11.2022 r.
   
  Komunikat do Taryfy prowizji i opłat dla Klientów korporacyjnych
   
  Message about Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers
   
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 December 2021
   
  Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01.10.2021 r.
   
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 04 maja 2021 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 04 May 2021
   
  Komunikat do Taryfy prowizji i opłat dla Klientów korporacyjnych
   
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że postanowienie Rozdziału V pkt. 15 obowiązują od 31 grudnia 2020r.
   
  Message about Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - Effective as of 01 January 2021, with the stipulation that the provisions of Chapter V item 15 shall be effective as of 31 December 2020
   
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 01 października 2020 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 October 2020
   
  Taryfa prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje obowiązuje do 30 września 2020 r.
   
  Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 04.02.2021 r.
   
  Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 03.02.2021 r.
   
  Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 07.08.2020 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers - effective as of 01 June 2020
   
  Tabela prowizji i opłat dla Klientów Korporacyjnych (obowiązuje od 4 listopada 2019 r.)
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 4.11.2019)

   Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) (obowiązuje od 01.04.2019 r.)Pobierz Otwiera się w nowym oknie.

   
  Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.)
   
  Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje do 19.03.2020r.
   
  Komunikat dotyczący zmiany Taryfy prowizji i opłat od dnia 15 stycznia 2019 roku
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 15 January 2019)
   
  Taryfa prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej (obowiązuje od 1 Listopada 2018)
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers(effective as of 4 November 2019)
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers (applicable from 1 November 2018)
   
  Tabela prowizji i opłat dla klientów Bankowości Korporacyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2018
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018
   
  Komunikat dotyczący wprowadzenia Taryfy z dniem 1 stycznia 2018 r.
   
  Table of Commissions and Fees for Corporate Banking Customers, applicable from 1 January 2018 - Communication
  Dynamiczne stawki oprocentowania lokat

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.