Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Wsparcie Klientów zakładających firmę

Start TwojeGO biznesu

Skorzystaj z porad ekspertów, którzy krok
po kroku pomogą w założeniu firmy


Wypełnij formularz
Dostępność
Online
Oddziały
ikona dwóch osób rozmawiających o danych osobowych

Start TwojeGO Biznesu

Załóż własną działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. z pełnym wsparciem doświadczonych ekspertów:

 • nasi eksperci poprowadzą Cię „krok-po-kroku” w założeniu firmy1 i to bezpłatnie!
 • w dogodnym terminie, bez wychodzenia z domu
 • możesz wziąć udział w promocji i otrzymać pakiet narzędzi do rozwoju firmy o wartości 5 000 zł2
 • zyskasz wysoką jakość i bezpieczeństwo konsultacji (szyfrowane połączenia)

Załóż firmę razem z nami

i skorzystaj z pakietu usług na start:

Pomoc

w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z o.o.

Możesz zyskać komfort jakim jest bezpłatne przeprowadzenie krok po kroku przez cały proces rejestracji z CEIDG/S24.

Wsparcie

w otwarciu konta firmowego

Otworzysz firmowe Konto Otwarte na Biznes w Banku BNP Paribas z pomocą doradcy, który odpowie na wszystkie pytania.

Wybór

księgowości wspierającej Twój Biznes

Dedykowana księgowa rozliczy na bieżąco dokumenty w systemie online oraz bezpłatnie wystawisz faktury (także zgodnie z Krajowym Systemem e-Faktur)

Możliwość

kompleksowego wsparcia na start

Weź udział w promocji Start Twojego Biznesu, spełnij warunki zawarte w regulaminie a otrzymasz pakiet narzędzi o wartości 5 000 zł

Wyprawka Przedsiębiorcy

Skorzystaj z promocji i odbierz pakiet narzędzi do rozwoju firmy o wartości 5000 zł

 • Wsparcie w wypełnieniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R oraz zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-ZZA) oraz zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS-ZUA) o wartości 147 zł.
 • Dostęp do Pakietu Biznes w GOksięgowość przez okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia Pakietu Księgowego CashDirector o wartości 1 993 zł.
 • Dwa razy do roku udział w webinarze „Bieżące zmiany podatkowo-prawne dla przedsiębiorców w pigułce”, o wartości 300 zł.
 • „ABC Podatków” o wartości 500 zł.
 • „Fundusze na start własnego biznesu”, o wartości 260 zł.
 • „Podstawy windykacji: jak uzyskiwać skutecznie zapłaty od klientów”, o wartości 300 zł.
 • „Podstawy marketingu w internecie: jak zaistnieć, aby klienci Cię znaleźli ”, o wartości 300 zł.
 • „Podstawy księgowości dla małych przedsiębiorstw”, o wartości 300 zł.
 • „13 najważniejszych strategii rozwoju każdego biznesu”, o wartości 300 zł.
 • „Skuteczna sprzedaż”, o wartości 300 zł.
 • „Poradnik Fundusze na rozwój – krok po kroku do sukcesu”, o wartości 300 zł.

JAK SKORZYSTAĆ Z promocji START TWOJEGO BIZNESU

1

Przystąp do promocji

i zaakceptuj regulamin.

2

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji

z ekspertem Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości przy:

 • rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • rejestracji sp z o.o.,
 • wyborze odpowiedniego pakietu usług rachunkowych GOksięgowość

 

Usługa z dedykowaną księgową

 

3

Załóż firmowe Konto Otwarte na Biznes

z kartą przy wsparciu doradcy Centrum Ekspertów Online lub w centrum Klienta Banku BNP Paribas oraz uruchom usługę księgową GOksięgowość.

Dokumenty

 
Regulamin promocji Start TwojeGO Biznesu

Zobacz również

1 Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do KRS pod numerem 0000812998, NIP 7010954064 (CWP), oferuje usługę wsparcia w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub sp. z o.o. na podstawie regulaminu.

2 Pakiet korzyści o łącznej wartości na dzień 15.04.2024 r. startu Promocji wynoszącej 5000 zł (dalej Pakiet Korzyści) jest przyznawany uczestnikowi promocji „Start Twojego Biznesu (dalej Promocja), który spełnił wszystkie warunki Promocji. Z korzyści w ramach Pakietu Korzyści uczestnik promocji, który spełnił warunki promocji, może korzystać w okresie, w którym łączy go z CashDirector umowa na Pakiet Księgowy CashDirector, pod warunkiem, że nie wypowie umowy na Pakiet Ksiegowy CashDirector przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy oraz nie będzie zalegał z opłatami za faktury więcej niż 30 dni. Za korzyści w ramach Pakietu Korzyści wyłączną odpowiedzialność ponosi CashDirector. Bank nie ponosi odpowiedzialności za korzyści w ramach pakietu Korzyści dostarczane przez partnerów zewnętrznych lub CashDirector.

3 Prowadzenie rachunku bieżącego jest zwolnione z opłat przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy dla podmiotów, które w dniu zawarcia umowy prowadzą działalność gospodarczą do 6 miesięcy zgodnie z taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)” – pakiety depozytowe w ofercie BNP Paribas Bank Polska S.A. (TOiP). W pozostałym zakresie opłaty za prowadzenie rachunku pobierane są zgodnie z TOiP. Dodatkowe 6 miesięcy zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku przysługuje po przystąpieniu do promocji oraz spełnieniu warunków promocji “Start Twojego Biznesu”. Szczegóły, warunki i wyłączenia w regulaminie.

4 Opłata za użytkowanie karty nie zostanie naliczona jeżeli w danym miesiącu zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 500 zł, w innym przypadku opłata wyniesie 9 zł miesięcznie.

Rachunek firmowy „Konto Otwarte na Biznes” jest skierowany do mikroprzedsiębiorców na uproszczonej i na pełnej sprawozdawczości, z wyłączeniem firm, które rozliczają się na pełnej księgowości i jednocześnie osiągnęły przychody roczne netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy powyżej 4 mln zł. Świadczenie reklamowanych usług następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem, w tym w „Regulaminie Rachunków, Lokat Terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Mikroprzedsiębiorców w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Taryfie Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)”, dostępnych w centach Klienta oraz na www.bnpparibas.pl.

CashDirector Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000424600, posiadający NIP: 522-28-85-734, REGON: 141400865 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 17 251 055 zł, dostarcza usługi księgowe znajdujące się w ofercie Banku. Szczegóły dostępne na: goksiegowosc.pl. CashDirector jest organizatorem promocji “Start Twojego Biznesu”.