Bank zmieniającego się świata

Etat, a po godzinach firma na próbę

Etat, a po godzinach firma na próbę

Nowy Rok zazwyczaj niesie ze sobą podsumowania, refleksje i listę marzeń do zrealizowania. Na tej liście często pojawia się chęć zawodowej zmiany, a nawet spróbowania własnych sił w biznesie.

Coraz więcej osób decyduje się postawić pierwsze kroki do własnej firmy, jeszcze w trakcie pracy etatowej. Korzystają z formy nierejestrowanej działalności gospodarczej. To rozwiązanie z jednej strony wymaga większego zaangażowania wolnego czasu “po pracy”, ale z drugiej strony ma wiele zalet i pozwoli sprawdzić czy pomysł na biznes ma potencjał, by się rozwinąć.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna, jeżeli przychody z tej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Drugi istotny warunek do spełnienia to nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat).

Polacy testują swoje pomysły na biznes

Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że w ciągu dwóch lat (od 2019-2021) liczba nierejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce podwoiła się. W 2020 r. było ich ponad 23 tys., a ich łączne przychody sięgały 85 mln złotych.

 

Dlaczego warto rozpoczynać biznes od nierejestrowanej działalności gospodarczej?

Osoba prowadząca biznes w ten sposób może liczyć na:

  1. Niższe koszty ZUS – brak opłat za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Nie ma obowiązku zgłaszania działalności w CEIDG, czyli w ewidencji przedsiębiorców oraz w urzędzie skarbowym i GUS.
  3. Ten rodzaj działalności nie wymaga posiadania NIP-u i Regonu.
  4. Jeśli osoba prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą świadczy usługi lub zawiera umowę zlecenie – podmiot zlecający jest płatnikiem składek ZUS i powinien zapłacić składki.
  5. Działalność nierejestrowana zwalnia z obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek, a księgowość można zastąpić uproszczoną ewidencją sprzedaży.

Obowiązki przedsiębiorcy na nierejestrowanej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca prowadzący taką nierejestrowaną działalność ma również określone prawnie obowiązki. Są one następujące:

  • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży – każdy sprzedany towar lub usługę trzeba spisywać.
  • Rozliczanie przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej.
  • Przestrzeganie praw konsumentów – rozwiązywanie reklamacji, przyjmowanie zwrotów, napraw.
  • Wystawianie faktur lub rachunku na żądanie kupującego.

Ile można zarobić na działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana może być prowadzona do uzyskania miesięcznego limitu przychodu. Limit ten wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W żadnym miesiącu nie można go przekroczyć.  W 2022 r. ta kwota wynosi 1505 zł miesięcznie.

Jak to sprawdzić?

Należy podliczyć kwoty otrzymane oraz należne ze sprzedaży towarów bądź usług. Co ważne w tym podliczeniu nie zawiera się wartości towarów zwróconych a także udzielonych rabatów i skont (czyli rabatów za uregulowanie płatności przed terminem).

Do ustalania przychodu należy prowadzić ewidencję sprzedaży, która powinna zawierać liczbę porządkową, datę sprzedaży, wartość sprzedaży i wartość sprzedaży narastająco.

 

Co po przekroczeniu limitu przychodu na działalności nierejestrowanej?

Jeśli limit zostanie przekroczony, w ciągu 7 dni trzeba zgłosić zarejestrowanie działalności gospodarczej w dzia. Wtedy warto rozpocząć współpracę z biurem księgowym i sprawdzić inne możliwości ulg dla nowozakładanych firm.

Od pasji do pierwszych płacących klientów

Często nierejestrowana działalność gospodarcza umożliwia zarabianie na własnej pasji. Jeśli ktoś jest na przykład twórcą rękodzieła, może próbować znaleźć klientów w Internecie i sprawdzić potencjał tego rodzaju działalności. Jeśli zamówienia zaczną spływać, wystarczy obserwować jakie przychody generuje, aby nie przekroczyć limitu.

Pierwszy rachunek lub faktura, o który może poprosić klient może zwiastować kolejne zamówienia, polecenia i rozwój biznesu w kierunku jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Źródło dot. danych liczbowych:

Działalność nierejestrowa coraz popularniejsza wśród Polaków – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Co to jest księga wieczysta?

Co to jest księga wieczysta?

Obrót nieruchomościami powinien być uporządkowany i bezpieczny. Z tego względu powołano rejestr publiczny w postaci ksiąg wieczystych, w którym możemy…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak seniorzy korzystają z banków?

Jak seniorzy korzystają z banków?

Średni wiek Polaka wciąż się podnosi. W 2019 roku (wg danych GUS), osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 25% ogółu…

Czytaj więcej