Bank zmieniającego się świata

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bioróżnorodność i nowe technologie

Bioróżnorodność i nowe technologie

Eksperci i ekspertki podkreślają konieczność pilnego uruchomienia finansowania na rzecz przyrody i przedstawiają dotychczasowo podjęte działa w tym zakresie. Ochrona bioróżnorodności jest jednym z najważniejszych…

Czytaj więcej
Transformacja klimatyczno-energetyczna

Transformacja klimatyczno-energetyczna

Eksperci i ekspertki wyjaśniają, że plan gospodarczy musi być zrównoważony, odporny i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz podkreślają, że odpowiedzialność klimatyczna stała się nową rzeczywistością. W…

Czytaj więcej
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Eksperci i ekspertki opowiadają m.in. o korzyściach dla firm płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym, o tym jak konsumować lepiej i mniej oraz o nowych…

Czytaj więcej
Bioróżnorodność i kapitał naturalny

Bioróżnorodność i kapitał naturalny

Wspólne globalne podejście do zagrożeń związanych ze środowiskiem, usługi ekosystemowe i ich znaczenie dla firm i inwestorów oraz pomiar wpływu i egzekwowanie odpowiedzialności interesariuszy to…

Czytaj więcej
W jaki sposób sytuacja geopolityczna potwierdza pilną potrzebę realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej

W jaki sposób sytuacja geopolityczna potwierdza pilną potrzebę realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej

Kwestie związane ze wsparciem Klientów w fazie przejściowej, szansami na przyspieszenie transformacji i zwiększenie autonomii przemysłowej Unii Europejskiej, wpływem kryzysu na strategie Niemiec i Bliskiego…

Czytaj więcej
Inkluzja społeczna

Inkluzja społeczna

Jak wzmacnianie przedsiębiorczości może wspierać walkę z ubóstwem, w jaki sposób kryteria społeczne wpływają na firmy i inwestorów oraz jak zmienia się znaczenie inkluzji społecznej…

Czytaj więcej
Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

Perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej

Sposoby przyspieszania „zielonej” transformacji po COP 26, związanych z nią ryzyk i szans, zmiany w zakresie rocznych emisji CO2 według pięciu scenariuszy referencyjnych IPCC oraz…

Czytaj więcej
Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Zapewnienie ludziom pracy, z której można się utrzymać oraz pilnowanie, by wzrost gospodarczy był korzystny dla wszystkich mieszkańców planety, bez niszczenia środowiska, to priorytety opisane…

Czytaj więcej
Agenda 2030. Czysta energia dla ludzi i planety

Agenda 2030. Czysta energia dla ludzi i planety

Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł odnawialnej, stabilnej i niedrogiej energii, to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najpilniejszych celów, które znalazły się w Agendzie 2030. Transformacja…

Czytaj więcej
Jak nauczyć dziecko przyjmowania i dawania?

Jak nauczyć dziecko przyjmowania i dawania?

Dorośli myślą, że dzieciom łatwiej jest brać niż samemu coś szczerze ofiarować. To nie do końca prawda – stwierdza Aleksandra Belta-Iwacz, psycholożka, terapeutka na co…

Czytaj więcej
Agenda 2030. Cel szósty: ugasić pragnienie świata

Agenda 2030. Cel szósty: ugasić pragnienie świata

Wybitny reporter Ryszard Kapuściński przewidywał, że wiek XXI będzie okresem wojen o wodę. Rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec w przemyśle i rolnictwie, potęgowane przez ocieplający…

Czytaj więcej
Zadbaj o środowisko i zyskaj! Kredyt Czyste Powietrze (RRSO 7,41%)

Zadbaj o środowisko i zyskaj! Kredyt Czyste Powietrze (RRSO 7,41%)

Pompy ciepła, nowoczesne kotły, ocieplenie budynku, instalacje fotowoltaiczne – to tylko kilka przykładów inwestycji, na które możesz pozyskać dofinansowanie z rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Czytaj więcej
Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji

Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji

Taka będzie przyszłość ludzkości, jakie jej młodzieży chowanie – ta parafraza słynnych słów z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku 1600 dobrze oddaje troskę twórców…

Czytaj więcej
Kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla rolników – nowe narzędzie w drodze do zrównoważonej produkcji

Kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla rolników – nowe narzędzie w drodze do zrównoważonej produkcji

Rolnictwo ekologiczne będzie stale zyskiwać na znaczeniu. Jest to związane zarówno z preferencjami konsumentów, jak i polityką Unii Europejskiej. W przejściu na bardziej zrównoważoną uprawę…

Czytaj więcej
Agenda 2030. Czy uda się wydłużyć ludzkie życie?

Agenda 2030. Czy uda się wydłużyć ludzkie życie?

Trzeci z celów Agendy 2030, dokumentu, w którym społeczność międzynarodowa określiła swoje priorytety na najbliższe lata, dotyczy zdrowia i jakości życia. Opisane zostały w…

Czytaj więcej