Bank zmieniającego się świata

Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Zapewnienie ludziom pracy, z której można się utrzymać oraz pilnowanie, by wzrost gospodarczy był korzystny dla wszystkich mieszkańców planety, bez niszczenia środowiska, to priorytety opisane w ósmym celu Agendy 2030. Dokumentu, który określił najważniejsze wyzwania dla ludzkości na najbliższe lata.

Światowi przywódcy w ramach Agendy 2030 zobowiązali utrzymać stały wzrost gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz pomóc w niwelowaniu dysproporcji wartości PKB pomiędzy gospodarkami krajów rozwiniętych i rozwijających się. By stało się to możliwe, biedniejsze kraje powinny utrzymać tempo co najmniej siedmioprocentowego rocznego wzrostu produktu krajowego brutto.

Liderzy gospodarczych wzrostów

Od roku 2005 światowa gospodarka powiększyła się o 45%[i]. Oznacza to, że znacząco wzrosły możliwości większości społeczeństw do produkcji dóbr i usług, które zaspokajają potrzeby ludzi. Do niedawna najszybciej rósł produkt krajowy brutto krajów Azji, która łącznie prawie podwoiły swój wskaźnik. W roku 2018 ten kontynent miał największy wkład w globalne PKB (37,2%).

Duże przyspieszenie nastąpiło również w Afryce, w której wartość PKB wzrosła w stosunku do 2005 roku o 62%[ii]. Warto odnotować skok polskiego PKB, który w tym samym czasie wzrósł o około 70%. Najbogatszym kontynentem świata pozostaje Ameryka Północna. Tam wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest 5,5 razy wyższa niż średnia dla całego świata.

https://www.bnpparibas.pl/blog/rekordowa-inflacja-w-polsce

Wpływ wirusa na gospodarkę

Globalne bogacenie się zostało znacząco zakłócone przez pandemię Covid-19, która zachwiała światową gospodarką. Zamknięcie granic, a także wewnętrzne lockdowny, przyczyniły się do największej recesji od czasów II wojny światowej. Według Banku Światowego w 2020 roku gospodarka globalna skurczyła się o około 4,3%[iii].  Prawie wszystkie kraje UE zaliczyły ujemny wzrost gospodarczy w roku 2020[iv].

Choć w roku 2021 nastąpiło wyraźne odbicie do dziś wiele krajów boryka się z inflacją. Pojawiły się problemy z dostępem do surowców i komponentów używanych w procesach produkcyjnych.

Wzrost gospodarczy z szacunkiem dla natury

Rosnący wskaźnik PKB, choć mówi o kondycji danej gospodarki, niekoniecznie musi przekładać się na standard życia mieszkańców danego kraju. Dlatego postulat wzrostu gospodarczego w Agendzie 2030 został obłożony dodatkowymi warunkami.  Przede wszystkim nie może się on przyczyniać do degradacji środowiska naturalnego.

Zasoby naturalne powinny być wykorzystywane w sposób zrównoważony i coraz bardziej efektywny. Stąd nacisk na zwiększenie wydajności gospodarczej, modernizację technologiczną oraz promowanie zrównoważonej konsumpcji. Nie ma mowy o dobrym życiu na zanieczyszczonej i zdewastowanej plancie.

 

Gospodarka z korzyścią dla wszystkich

Ósmy punkt Agendy 2030 został ściśle powiązany z jej celem nr 1, czyli likwidacją ubóstwa. By wzrost gospodarczy przekładał się na dobrobyt społeczny potrzeba godziwej płacy oraz inkluzywnego rynku pracy, na którym jest miejsce dla kobiet, mężczyzn, osób młodych, starszych i z niepełnosprawnościami. Ciągle zbyt wiele osób na świecie nie jest w stanie utrzymać swojej rodziny z wynagrodzenia za pracę.

Twórcy Agendy podkreślili również konieczność walki z patologiami rynku pracy: nierównością płacową kobiet i mężczyzn, nieprzestrzeganiem praw pracowniczych, pracą przymusową i przejawami współczesnego niewolnictwa oraz handlem ludźmi. Szczególnie zagrożone tym procederem są osoby w najtrudniejszym położeniu: migranci, a w szczególności kobiety – migrantki i dzieci. Przywódcy zobowiązali się do 2025 roku zlikwidować pracę dzieci we wszystkich jej formach.

By pogodzić cele społeczne ze wzrostem gospodarczym państwa powinny wspierać tworzenie godziwych miejsc pracy oraz ludzką przedsiębiorczość i kreatywność. Sprzyja temu zdywersyfikowane życie gospodarcze, w którym jest miejsce na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne dla wzrostu PKB są sektory gospodarki o wysokiej wartości dodanej, czyli takie, które znacząco podnoszą wartość przetwarzanych surowców.

Zamożność Polski

Nasz kraj przez ostatnie lata powoli doganiał najbogatsze państwa Unii Europejskiej. Choć PKB na jednego mieszkańca Polski  w 2019 roku wynosił 72% średniej dla całej Unii, to wzrósł od roku 2010 o 38% podczas gdy PKB UE urosło o 15%[v]. Poprawiła się też sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia spadła z 10% w roku 2010 do około 5,5% w roku 2021[vi]. Korzystnie zmieniła się sytuacja ludzi młodych wśród których bezrobocie w ciągu dziesięciu lat zmniejszyło się o połowę i  dziś wynosi około 10%.

Bank BNP Paribas wspiera polską gospodarkę

Nasz bank w ramach realizacji ósmego celu Agendy 2030 przygotował produkty finansowe dla przedsiębiorców oraz stara się być przykładem pod względem warunków pracy. Bank oferuje korzystne kredyty dla rolników i przetwórców produktów rolnych oraz wspiera proekologiczną transformację tej gałęzi polskiej gospodarki.

To nie wszystkie nasze inicjatywy, które służą realizacji Agendy 2030 przez Bank BNP Paribas. Więcej informacji o  działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdziesz na naszej stronie internetowej.

 

Źródła:

[i]https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel8.html

[ii]https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel8.html

[iii]https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/jak-wzrosnie-globalna-gospodarka-w-2021-r-prognozy-banku-swiatowego/kpxgf2l

[iv]https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/8117391,pkb-w-ue-czwarty-kwartal-2020-polska-eurostat.html

[v] https://raportsdg.stat.gov.pl/2020/cel8.html

[vi] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Zmiany w prawie pracy od 2022 roku

Zmiany w prawie pracy od 2022 roku

Liczne zmiany prawa, które mają miejsce od 1 stycznia danego roku kalendarzowego ominęły w 2022 r. bezpośrednio Kodeks pracy. Nie…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Najwyższy czas zacząć przygodę z bankowością mobilną

Najwyższy czas zacząć przygodę z bankowością mobilną

Jeżeli potrafisz korzystać z telefonu z ekranem dotykowym, to bankowość mobilna nie powinna sprawić Ci najmniejszych problemów. Jeśli z niej…

Czytaj więcej