Bank zmieniającego się świata

Co to jest Agenda 2030 i jak zmieni świat?

Agenda 2030

Spis treści

  Bank BNP Paribas odpowiedzialnie patrzy w przyszłość i konsekwentnie podejmuje działania mające na celu ochronę naszej planety i poprawę jakości życia. W 2017 r. nasz bank został partnerem Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  Co to jest Agenda 2030?

  Agenda 2030 to rezolucja, która w 2015 r. została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. To bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu określenie dróg rozwoju dla świata poprzez zdefiniowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą kluczowych zagadnień w tym m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony naszej planety przed degradacją, promocji dobrobytu oraz pokoju, a także  wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów Agendy 2030.

  Działania, które służą zrównoważonemu rozwojowi mogą być podjęte nie tylko na poziomie globalnym, regionalnym czy krajowym, ale również każdy może dokonać zmian we własnym otoczeniu, by nasza planeta w niedalekiej przyszłości była bezpiecznym, przyjaznym miejscem.

  Cele Zrównoważonego Rozwoju

  Bank BNP Paribas podjął wyzwanie i wdrożył szereg inicjatyw, które mają na celu realizacje Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wierzymy, że realizacja Celów pomoże stawić czoła wyzwaniom przyszłości, w szczególności poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Nie jesteśmy gołosłowni, działamy. Poniżej przybliżamy kilka z wielu inicjatyw podjętych przez Bank BNP Paribas, które służą wdrożeniu Celów.

  Bank zmieniającego się świata

  W celu wsparcia finansowego osób najbardziej potrzebujących Bank BNP Paribas został partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki, która to organizacja otrzymała wsparcie w kwocie ponad 3 mln złotych. Jesteśmy dumni, ponieważ wyjątkowe zaangażowanie pracowników naszego Banku pomaga potrzebującym nie tylko w aspekcie materialnym, ale również jest wyrazem solidarności międzyludzkiej, która zawsze niesie nadzieję na zmianę trudnej sytuacji życiowej.

  Bank BNP Paribas wsparł finansowo zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Środki z tej akcji zostały przeznaczone na zakup niezbędnych produktów dla tych osób, które szczególnie dotkliwe odczuły negatywne skutki pandemii.

  Czytaj tekst w naTemat >>>Agenda 2030: przełomowy plan ONZ, w realizację którego włączył się również Bank BNP Paribas

  Wolontariat

  Niewątpliwie inspirującą inicjatywą jest cykliczny konkurs skierowany do pracowników Banku BNP Paribas na projekty wolontariackie. Efektem konkursu jest realizacja 123 projektów skierowanych do społeczności lokalnych, z których finalnie skorzystało ponad 17 tysięcy osób.

  Od 19 lat Fundacja PNP Paribas w ramach Programu „Klasa” wspiera dzieci i młodzież z najuboższych środowisk poprzez przyznawanie stypendiów. Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość podjęcia nauki w renomowanych szkołach w 5 miastach Polski. Na ten cel przeznaczona została kwota blisko 24 mln złotych.  Prowadzimy również inne projekty edukacyjne w tym Program Bakcyl, Projekt Misja Edukacja oraz Program Agrotalenty, które mają na celu wspieranie ambitnej młodzieży oraz edukację z dziedziny finansów, ekologii, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa oraz psychologii.

  Jesteśmy aktywni przede wszystkim w obszarze wspierania ochrony środowiska naturalnego. Angażujemy się we współpracę z wieloma Partnerami m.in. współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP oraz Koalicją na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO, ponieważ wierzymy, że razem możemy więcej.

  Wdrażamy produkty, które umożliwiają naszym Klientom łatwiejszy dostęp do przystępnej cenowo i bezpiecznej dla środowiska energii w postacie instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, biogazowni rolniczych, a także małych elektrowni wodnych.

  W 2020 r. przy wsparciu naszych Klientów i Partnerów posadziliśmy 60.000 drzew, które codziennie produkują niezbędny każdemu tlen i łagodzą efekt cieplarniany. Dbamy o to, żeby nasze miasta były przyjazne i służyły integracji mieszkańców. Dostrzegamy najmniejszych- Bank BNP Paribas opiekuje się ok. 500 tys. pszczołami, które zamieszkują 9 uli w Warszawie i Rudzie Śląskiej. Pasieki znajdują się na dachach biurowców. Pomimo trudnych warunków miejskich nasze pszczoły są bardzo pracowite i w 2019 r. wyprodukowały aż 270 kg miodu.

  To nie wszystkie naszej inicjatywy, które służą realizacji Agendy 2030 przez Bank BNP Paribas

  Więcej  informacji o  naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdziesz na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/razemzmieniamy

  POPRZEDNI ARTYKUŁ

  Czy warto przenieść działalność gospodarczą za granicę?

  Czy warto przenieść działalność gospodarczą za granicę?

  Przyczyny przeniesienia działalności Liczba formalności, jakie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą potrafi znacząco się różnić w zależności od danego…

  Czytaj więcej

  NASTĘPNY ARTYKUŁ

  Znaczenie urządzeń mobilnych w handlu internetowym

  E-commerce – czym jest, jak zacząć, jak osiągać dobre wyniki? [cz. 2]

  E-commerce pomoże Twojemu biznesowi dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jak zacząć działać w e-handlu? Na co zwrócić uwagę na starcie…

  Czytaj więcej