Świat Cię
potrzebuje

zobacz film * W filmie użyto motocykli elektrycznych.

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata. W 2017 roku zostaliśmy partnerem Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej przez ONZ i aktywnie uczestniczymy w realizacji planu naprawy świata. Dołącz do nas, razem osiągniemy cel.

Cele zrównoważonego rozwoju

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

Sprawdź, w jaki sposób możesz zaangażować się w realizację poszczególnych celów. Zmieniaj świat razem z nami.

Koniec z ubóstwemKoniec z ubóstwem

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

dowiedz się więcej
Zero głoduZero głodu

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

dowiedz się więcej
Dobre zdrowie i jakość życiaDobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

dowiedz się więcej
Dobra jakość edukacjiDobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

dowiedz się więcej
Równość płciRówność płci

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

dowiedz się więcej
Czysta woda i warunki sanitarneCzysta woda i warunki sanitarne

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

dowiedz się więcej
Czysta i dostępna energiaCzysta i dostępna energia

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

dowiedz się więcej
Wzrost gospodarczy i godna pracaWzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

dowiedz się więcej
Innowacyjność, przemysł, infrastrukturaInnowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

dowiedz się więcej
Mniej nierównościMniej nierówności

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

dowiedz się więcej
Zrównoważone miasta i społecznościZrównoważone miasta i społeczności

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

dowiedz się więcej
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcjaOdpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

dowiedz się więcej
Działania w dziedzinie klimatuDziałania w dziedzinie klimatu

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

dowiedz się więcej
Życie pod wodąŻycie pod wodą

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

dowiedz się więcej
Życie na lądzieŻycie na lądzie

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

dowiedz się więcej
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucjePokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

dowiedz się więcej
Partnerstwa na rzecz celówPartnerstwa na rzecz celów

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

dowiedz się więcej
 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów
 • Cele zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Dobra jakość edukacji>
Konto Karty
Samodzielniaka

Ruszaj z dzieckiem w misję samodzielność! Naucz je płacić zbliżeniowo kartą lub mikrokartą w opasce. Oferta dla rodziców dzieci w wieku 7-13 lat.

więcej
Czysta i dostępna energia>
Czysta i dostępna energia> Innowacyjność, przemysł, infrastruktura> Działania w dziedzinie klimatu>
Kredyt Agro
Progres

Weź kredyt przeznaczony na wszelkie inwestycje, w tym na inwestycje środowiskowe w Twoim gospodarstwie, m.in. na fotowoltaikę czy biogazownię rolniczą.

więcej
Czysta i dostępna energia>
Zielona
hipoteka

Skorzystaj z niższego oprocentowania i weź kredyt na finansowanie energooszczędnych nieruchomości. RRSO 3,29%

więcej

Zobacz także inne produkty wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Konto Karty Samodzielniaka

  Konto Karty Samodzielniaka – to indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, będącej przedstawicielem ustawowym dziecka (rodzicem lub opiekunem prawnym) w wieku 7-13 lat, dla którego ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do tego rachunku. Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka i/lub Mikrokarty Samodzielniaka ww. osobie małoletniej oraz rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu tych kart. Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest wcześniejsze posiadanie lub otwarcie przez rodzica lub opiekuna indywidualnego konta osobistego prowadzonego przez Bank.

  Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Karty Samodzielniaka znajdują się na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka w sekcji Dokumenty (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy, Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu). Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest jednoczesne wnioskowanie o to konto oraz o kartę do tego konta dla dziecka w wieku 7-13 lat, którego klient jest przedstawicielem ustawowym. Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka nie ma możliwości otrzymania jako użytkownik karty lub mikrokarty do tego konta i założenia lokat. Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być zmieniane wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

 • Kredyt na zielone zmiany

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Kredytu na zielone zmiany na 1.03.2021 r. wynosi 7,43%.
  Szczegółowe informacje o kredycie i celach kredytowania są w oddziałach banku oraz na bnpparibas.pl. Dostępność produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta.

 • Kredyt Agro Progres

  Warunki uzyskania kredytu: posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej (szczegóły u doradców), pozytywna ocena zdolności kredytowej, posiadanie ubezpieczeń obowiązkowych rolników, terminowe regulowanie zobowiązania publiczno-prawnych, ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku. Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub równych ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych.

  W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Zielona Hipoteka

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,29% wg kalkulacji na 01.07.2021 r. na podstawie reprezentatywnego przykładu. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym o RRSO, dostępne są na bnpparibas.pl w zakładce klient indywidualny/kredyty hipoteczne oraz w oddziałach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i ocenie zdolności kredytowej konsumenta.

Nasze inicjatywy

Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, które wprowadzamy sami. Dlatego w naszych codziennych działaniach wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli globalnego planu naprawy świata. Zapoznaj się z wybranymi inicjatywami podejmowanymi przez Bank BNP Paribas Polska.

Koniec z ubóstwem

Szlachetna Paczka

W wyniku inicjatywy pracowników naszego banku, w 2018 roku staliśmy się partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Przekazaliśmy organizacji ponad 3 mln zł finansowego wsparcia oraz trzy razy zorganizowaliśmy akcję w miejscu pracy. Jest to największa akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki wśród firm.

więcej
Dobra jakość edukacjiMniej nierówności

Program stypendialny „Klasa”

Już od 19 lat wspieramy finansowo zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości w ich rozwoju edukacyjnym i społecznym. Oferowane stypendia umożliwiają dzieciom i młodzieży naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach w Polsce. Od początku istnienia programu Fundacja BNP Paribas przeznaczyła na ten cel blisko 24 mln złotych.

więcej
Czysta i dostępna energia

Zielone produkty i usługi

Wspieramy klientów w transformacji energetycznej, a tym samym stale rozwijamy ofertę pro-ekologicznych produktów i usług. Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze oraz małe elektrownie wodne. Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank BNP Paribas w ramach „zielonego finansowania” przekroczyła 1,5 mld złotych.

więcej
Działania w dziedzinie klimatu

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to jedno z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. W 2019 zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie nasze inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. Program składa się m.in. z rozwijania oferty zielonych produktów i usług, wdrażania eko-usprawnień w organizacji oraz promowania eko-postaw wśród pracowników, klientów i otoczenia.

więcej
pokaż kolejne

Zobacz pozostałe nasze inicjatywy,
przeglądając strony poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz

Jak możesz zaangażować się

To jak świat będzie wyglądał w przyszłości, zależy od każdego z nas. Sprawdź, jak w prosty sposób możesz realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju i zainspiruj się do działania.

Partnerami Banku są:
Forum odpowiedzialnego biznesu
Odpowiedzalny biznes
GRID Warszawa
Kampania 17 celów
Global Compact Network Poland