Świat Cię
potrzebuje

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata. W 2017 roku zostaliśmy partnerem Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej przez ONZ i aktywnie uczestniczymy w realizacji planu naprawy świata. Dołącz do nas, razem osiągniemy cel.

Cele zrównoważonego rozwoju

„Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i pokazuje, co należy zrobić, by pokonać wyzwania naszych czasów. To zadania dla państw, przedsiębiorstw i każdego z nas, bo w dzisiejszych czasach wszyscy ludzie muszą tworzyć świat takim, w jakim chcielibyśmy żyć w przyszłości.

Sprawdź, w jaki sposób możesz zaangażować się w realizację poszczególnych celów. Zmieniaj świat razem z nami.

Koniec z ubóstwemKoniec z ubóstwem

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

dowiedz się więcej
Zero głoduZero głodu

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

dowiedz się więcej
Dobre zdrowie i jakość życiaDobre zdrowie i jakość życia

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

dowiedz się więcej
Dobra jakość edukacjiDobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

dowiedz się więcej
Równość płciRówność płci

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

dowiedz się więcej
Czysta woda i warunki sanitarneCzysta woda i warunki sanitarne

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

dowiedz się więcej
Czysta i dostępna energiaCzysta i dostępna energia

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

dowiedz się więcej
Wzrost gospodarczy i godna pracaWzrost gospodarczy i godna praca

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

dowiedz się więcej
Innowacyjność, przemysł, infrastrukturaInnowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

dowiedz się więcej
Mniej nierównościMniej nierówności

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

dowiedz się więcej
Zrównoważone miasta i społecznościZrównoważone miasta i społeczności

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

dowiedz się więcej
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcjaOdpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

dowiedz się więcej
Działania w dziedzinie klimatuDziałania w dziedzinie klimatu

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

dowiedz się więcej
Życie pod wodąŻycie pod wodą

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

dowiedz się więcej
Życie na lądzieŻycie na lądzie

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

dowiedz się więcej
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucjePokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

dowiedz się więcej
Partnerstwa na rzecz celówPartnerstwa na rzecz celów

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

dowiedz się więcej
 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów
 • Cele zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Czysta i dostępna energia>
Kredyt
na zielone
zmiany

Weź kredyt gotówkowy na ekologiczne rozwiązania, np. wymianę okien, pieca czy założenie paneli słonecznych. RRSO 15,49%

więcej
Czysta i dostępna energia>Działania w dziedzinie klimatu>
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja>
Wynajem
telefonów

Wynajmij telefon zamiast go kupować. Korzystaj z najnowszych modeli i wspieraj ekologiczne działania!

więcej
Czysta i dostępna energia>
Zielona
Hipoteka

Skorzystaj z niższego oprocentowania i weź kredyt na finansowanie energooszczędnych nieruchomości. RRSO 5,33%

więcej
Dobra jakość edukacji>
Konto Karty
Samodzielniaka

Ruszaj z dzieckiem w misję samodzielność! Naucz je płacić zbliżeniowo kartą lub mikrokartą w opasce. Oferta dla rodziców dzieci w wieku 7-13 lat.

więcej
Działania w dziedzinie klimatu>
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje>Partnerstwa na rzecz celów>

Zobacz także inne produkty wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Kredyt
  na zielone zmiany

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego Kredytu na zielone zmiany na 18.05.2022 r. wynosi 15,49%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 31 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 50 254,32 zł, oprocentowanie stałe 11,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 19 254,32 zł (prowizja 2 480 zł; odsetki 16 774,32 zł) 87 miesięcznych rat (86 rat po 577,63 zł i jedna 578,14 zł).

 • Kredyt z dotacją
  z programu Czyste Powietrze

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 1.03.2022 r. wynosi 7,41%. Kredyt Czyste Powietrze z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze dostępny jest w kwocie do 100 000 zł, na okres do 12 lat. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.05.2020 r. Pełna lista przedsięwzięć dostępna jest na czystepowietrze.gov.pl. Szczegółowe informacje o kredycie i o tym, co można sfinansować, dostępne są w oddziałach banku, na www.bnpparibas.pl oraz u sprzedawców współpracujących z bankiem, którzy są umocowani do świadczenia w imieniu banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Dostępność produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez bank.

 • Wynajem
  telefonów

  Wynajem długoterminowy urządzeń dostępny jest wyłącznie z finansowaniem kredytem ratalnym przez Bank BNP Paribas. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) tego kredytu wyliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu na 12.04.2021 r wynosi 0%. Kredyt wypłacany jest jednorazowo na pokrycie miesięcznego czynszu za najem za cały okres umowy najmu (z góry) oraz spłacany w ratach. Miesięczny czynsz za najem jest równy racie kredytu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł, udzielanego na okres 24 lub 30 miesięcy. Okres najmu jest tożsamy z okresem kredytowania. Dostępność usługi wynajmu zależy od uzyskania przez Klienta kredytu na sfinansowanie tej usługi przez Bank BNP Paribas, w tym analizy zdolności kredytowej Klienta przeprowadzonej przez ten bank. Szczegółowe informacje o najmie i kredycie, umowie o te usługi znajdują się na stronie www.bnpparibasgsc.pl. Usługa wynajmu jest realizowana przez BNP Paribas Group Service Center S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa (nr KRS 0000022784, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 527-209-86-65, kapitał zakładowy: 4 878 240 zł, w całości wpłacony) we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Zielona
  Hipoteka

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,33% wg kalkulacji na 17.12.2021 r. na podstawie reprezentatywnego przykładu. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym o RRSO, dostępne są na bnpparibas.pl w zakładce klient indywidualny/kredyty hipoteczne oraz w oddziałach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i ocenie zdolności kredytowej konsumenta.

 • Konto Karty
  Samodzielniaka

  Konto Karty Samodzielniaka – to indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, będącej przedstawicielem ustawowym dziecka (rodzicem lub opiekunem prawnym) w wieku 7-13 lat, dla którego ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do tego rachunku. Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka i/lub Mikrokarty Samodzielniaka ww. osobie małoletniej oraz rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu tych kart. Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest wcześniejsze posiadanie lub otwarcie przez rodzica lub opiekuna indywidualnego konta osobistego prowadzonego przez Bank.

  Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Karty Samodzielniaka znajdują się na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka w sekcji Dokumenty (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy, Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu). Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest jednoczesne wnioskowanie o to konto oraz o kartę do tego konta dla dziecka w wieku 7-13 lat, którego klient jest przedstawicielem ustawowym. Posiadacz Konta Karty Samodzielniaka nie ma możliwości otrzymania jako użytkownik karty lub mikrokarty do tego konta i założenia lokat. Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być zmieniane wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

 • Elektromobilna ofensywa
  Arval GO ELECTRIC

  Propozycja dla osób fizycznych korzystających z oferty najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o najem pojazdu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty.

  Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas oraz na www.bnpparibas.pl/moje-auto.

 • Każde wsparcie
  ma znaczenie

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Na pomoc humanitarną Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska przeznaczy 0,2%, a BNP Paribas Issuance B.V. nie mniej niż 0,2% (tj. łącznie nie mniej niż 0,4%) liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie certyfikatów), nabytych w ramach subskrypcji, która będzie trwała od 1 do 28 kwietnia 2022 r.

  Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Nasze inicjatywy

Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, które wprowadzamy sami. Dlatego w naszych codziennych działaniach wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli globalnego planu naprawy świata. Zapoznaj się z wybranymi inicjatywami podejmowanymi przez Bank BNP Paribas Polska.

Równość płci

Porozmawiajmy o pieniądzach

Bank BNP Paribas przystąpił do największego ogólnopolskiego programu wspierającego aktywność zawodową kobiet: Sukces TO JA prowadzonego przez Fundację Sukces Pisany Szminką. Razem chcemy wspierać kobiety i dostarczać im fachowej wiedzy niezbędnej do osiągnięcia niezależności finansowej. Pokażemy, jak zabezpieczyć się finansowo przed różnymi sytuacjami losowymi.

więcej
Dobra jakość edukacjiMniej nierówności

Program stypendialny „Klasa”

Już od 19 lat wspieramy finansowo zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości w ich rozwoju edukacyjnym i społecznym. Oferowane stypendia umożliwiają dzieciom i młodzieży naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach w Polsce. Od początku istnienia programu Fundacja BNP Paribas przeznaczyła na ten cel blisko 24 mln złotych.

więcej
Czysta i dostępna energia

Zielone produkty i usługi

Wspieramy klientów w transformacji energetycznej, a tym samym stale rozwijamy ofertę pro-ekologicznych produktów i usług. Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze oraz małe elektrownie wodne. Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank BNP Paribas w ramach „zielonego finansowania” przekroczyła 1,5 mld złotych.

więcej
Działania w dziedzinie klimatu

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to jedno z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. W 2019 zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie nasze inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. Program składa się m.in. z rozwijania oferty zielonych produktów i usług, wdrażania eko-usprawnień w organizacji oraz promowania eko-postaw wśród pracowników, klientów i otoczenia.

więcej
pokaż kolejne

Zobacz pozostałe nasze inicjatywy,
przeglądając strony poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz

Jak możesz zaangażować się

To jak świat będzie wyglądał w przyszłości, zależy od każdego z nas. Sprawdź, jak w prosty sposób możesz realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju i zainspiruj się do działania.

Partnerami Banku są:
Forum odpowiedzialnego biznesu
Odpowiedzalny biznes
GRID Warszawa
Kampania 17 celów
Global Compact Network Poland