Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Odetchnij z ulgą, weź kredyt z dotacją

Kredyt czyste powietrze

RRSO 11,06%

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Troska o środowisko naturalne jest jednym z naszych kluczowych zadań.
Podejmując proekologiczne działania każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość w której żyjemy. Skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze,  dzięki któremu wymiana źródeł ciepła w Twoim domu oraz termodemodernizacja pozytywnie wpłyną na poprawę jakości powietrza i zmiejszy emisję gazów cieplarnianych. 

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 Zmieniaj świat razem z       nami > Otwiera się w nowym oknie.

Dlaczego warto skorzystać z KREDYTU CZYSTE POWIETRZE (RRSO 11,06%)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 20.02.2024 r. wynosi 11,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 52806,98 zł, całkowita kwota do zapłaty 78381,62 zł, oprocentowanie stałe 5% w skali roku, całkowity koszt kredytu 25574,64 zł (prowizja 14194,56 zł) 96 miesięcznych rat (95 po 816,49 zł i jedna 815,07 zł).

Program czyste powietrze

Program czyste powietrze
 • To największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
 • Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Możesz zawnioskować o dotację nawet jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się nie później niż pół roku temu.
 • Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

 

POZNAJ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU:

Zapoznaj się z LISTĄ ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, która jest pomocą  dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów  kwalifikujących się do dofinansowania. Wszystkie materiały i urządzenia wpisane na listę podlegały ocenie przez ekspertów, dlatego wybierając z listy dany materiał lub urządzenie wnioskodawcy mają pewność, że będzie on kwalifikowany w programie. 

Lista zielonych urządzeń

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Możesz zawnioskować o dotację nawet jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku o dotację.

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Zadzwoń na infolinię

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

Wybierz numer:

500 990 511

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Sprawdź  jakie masz możliwości

 

Kalkulator dotacji Otwiera się w nowym oknie.Kalkulator grubości izolacji Otwiera się w nowym oknie.

 

Przedstawione kalkulatory zostały opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Część I programu

dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu  dofinansowania. 

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Wymiana starego pieca na pompę ciepła (powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 66 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Wymiana starego pieca na efektywne źródło ciepła (kotłownia gazowa)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 31 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 56 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Brak wymiany źródła ciepła (Klient już posiada efektywne źródło ciepła)

 • Możliwa termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)
 • Brak możliwości nstalacji paneli PV

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 13 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 33 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

CZĘŚĆ II programu

dla Beneficentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 561 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Wymiana starego pieca na pompę ciepła (powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 59 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 99 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Wymiana starego pieca na efektywne źródło ciepła (kotłownia gazowa)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 81 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Brak wymiany źródła ciepła (Klient już posiada efektywne źródło ciepła)

 • Możliwa termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)
 • Brak możliwości nstalacji paneli PV

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 25 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 48 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Sprawdź na co możesz przeznaczyć kredyt czyste powietrze  z dotacją:

Pełna lista inwestycji dostępna na www.czystepowietrze.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 
Program Priorytetowy Czyste Powietrze
 
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - ulga podatkowa od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
 
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 
Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
 
Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancj
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 
Dokument podsumowujący audyt energetyczny (wzór)

wnioski o płatność

Klauzule informacyjne do pobrania

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

1Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest udzielana w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Kredyt Czyste Powietrze z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze dostępny jest w kwocie do 100 000 zł, na okres do 12 lat. Dostępność produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez bank. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.05.2020 r. Szczegółowe informacje o programie, kredycie i  o tym, co można sfinansować dostępne są w Centrach klienta banku, na bnpparibas.pl, oraz u sprzedawców współpracujących z bankiem, którzy są umocowani do świadczenia w imieniu banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.