Bank zmieniającego się świata
 
 
Odetchnij z ulgą, weź kredyt z dotacją

Kredyt czyste powietrze


RRSO 11,17%

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Troska o środowisko naturalne jest jednym z naszych kluczowych zadań.
Podejmując proekologiczne działania każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość w której żyjemy. Skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze,  dzięki któremu wymiana źródeł ciepła w Twoim domu  oraz termodemodernizacja pozytywnie wpłyną na poprawę jakości powietrza i zmiejszy emisję gazów cieplarnianych. 

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 Zmieniaj świat razem z       nami > Otwiera się w nowym oknie.

Dlaczego warto skorzystać z KREDYTU CZYSTE POWIETRZE (RRSO 11,17%)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na  6.02.2023 r. wynosi 11,17 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 49 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 69 702,91 zł, oprocentowanie stałe 5 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 20 702,91 zł (prowizja 11 524,8 zł) 84 miesięcznych rat (83 po 829,79 zł i jedna 830,34 zł).

Program czyste powietrze

Program czyste powietrze
 • To największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
 • Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Możesz zawnioskować o dotację nawet jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się nie później niż pół roku temu.
 • Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

 

POZNAJ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU:

Zapoznaj się z  LISTĄ ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, która jest pomocą  dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów  kwalifikujących się do dofinansowania. Wszystkie materiały i urządzenia wpisane na listę podlegały ocenie przez ekspertów, dlatego wybierając z listy dany materiał lub urządzenie wnioskodawcy mają pewność, że będzie on kwalifikowany w programie. 

Lista zielonych urządzeń

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Możesz zawnioskować o dotację nawet jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku o dotację.

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Zadzwoń na infolinię

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

Wybierz numer:

500 990 511

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Sprawdź  jakie masz możliwości

 

Kalkulator dotacji Otwiera się w nowym oknie.Kalkulator grubości izolacji Otwiera się w nowym oknie.

 

Przedstawione kalkulatory zostały opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Część I programu

dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu  dofinansowania. 

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Wymiana starego pieca na pompę ciepła (powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 66 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Wymiana starego pieca na efektywne źródło ciepła (kotłownia gazowa)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 31 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 56 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Brak wymiany źródła ciepła (Klient już posiada efektywne źródło ciepła)

 • Możliwa termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)
 • Brak możliwości nstalacji paneli PV

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 13 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 33 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

CZĘŚĆ II programu

dla Beneficentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 561 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Wymiana starego pieca na pompę ciepła (powietrze-woda, gruntowa pompa ciepła)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 59 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 99 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Wymiana starego pieca na efektywne źródło ciepła (kotłownia gazowa)

 • Instalacja paneli PV
 • Termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 81 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Brak wymiany źródła ciepła (Klient już posiada efektywne źródło ciepła)

 • Możliwa termomodernizacja (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, bram garażowych, rekuperacja, dokumentacja)
 • Brak możliwości nstalacji paneli PV

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 25 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny
 • z kompleksową termomodernizacją 48 000 zł + 1 200 zł za audyt energetyczny

Sprawdź na co możesz przeznaczyć kredyt czyste powietrze  z dotacją:

Pełna lista inwestycji dostępna na www.czystepowietrze.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 
Program Priorytetowy Czyste Powietrze
 
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - ulga podatkowa od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania od 03.01.2023
 
Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
 
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 
Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
 
Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancj
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 
Dokument podsumowujący audyt energetyczny (wzór)

wnioski o płatność

Klauzule informacyjne do pobrania

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

1Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest udzielana w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Kredyt Czyste Powietrze z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze dostępny jest w kwocie do 100 000 zł, na okres do 12 lat. Dostępność produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez bank. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.05.2020 r. Szczegółowe informacje o programie, kredycie i  o tym, co można sfinansować dostępne są w Centrach klienta banku, na bnpparibas.pl, oraz u sprzedawców współpracujących z bankiem, którzy są umocowani do świadczenia w imieniu banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.