Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Kredyt na dobrych warunkach

Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie zmienne od 3,46% w skali roku
(RRSO 4,67% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Znajdź oddział
Dostępność
Oddziały
Telefon

Poznaj korzyści kredytu hipotecznego

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale odstraszają Cię wysokie koszty? Mamy idealną odpowiedź na Twój problem!

Oprocentowanie

Kredyt hipoteczny może być oprocentowany według:

 • zmiennej stopy procentowej w całym okresie kredytowania, ustalanej jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku albo
 • zmiennej stopy procentowej ze stałą stopą procentową, obowiązującą w okresie pierwszych 5 lat od uruchomienia kredytu, po którym oprocentowanie kredytu przechodzi na oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku

 

Wysokość stałej stopy procentowej lub marży Banku uzależniona jest od posiadania dodatkowych produktów –  konta osobistego wraz z kartą debetową oraz z wpływem środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

 

Oferta kredytów hipotecznych

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:Kwota kredytu:Okres kredytowania:Oblicz ratę
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Kredyt z niską marżą2806,260,00%3,76%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,67 %, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 3,76% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,20% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 282.803,58 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 232.007,29 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.054,59 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 30505,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 692.803,58 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.300.66 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.074.27 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy2841,540,00%3,56%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,88%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 293.329,82 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 218.124,99 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.053,97 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 54.914,36 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 703.329,82 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.253.34 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.029.57 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa2800,552,00%4,56%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 390.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 3,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 645.570,75 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 7.800,00zł, odsetki 244.767,82 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.583,93 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 645.570,75 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 2.489,25 zł (w pierwszych 8 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.270.00 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,67 %, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 3,76% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,20% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 282.803,58 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 232.007,29 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.054,59 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 30505,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 692.803,58 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.300.66 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.074.27 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,88%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 293.329,82 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 218.124,99 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.053,97 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 54.914,36 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 703.329,82 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.253.34 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.029.57 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 390.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 3,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 645.570,75 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 7.800,00zł, odsetki 244.767,82 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.583,93 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 645.570,75 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 2.489,25 zł (w pierwszych 8 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.270.00 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank BNP Paribas otrzymał statuetkę Złotego Bankiera w kategorii Kredyt hipoteczny.

Eksperci Bankier.pl docenili kredyt hipoteczny głównie za niskie koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

cel 7

Zmieniaj świat razem z nami >

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź Oddział

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Weź udział w promocji 

 „Kredyt odnawialny bez odsetek na 12 miesięcy”

Promocja

Sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki Promocji " Kredyt odnawialny bez odsetek na 12 miesiecy" (dalej odpowiednio "Promocja" i "Kredyt":

 1. posiadasz rachunek indywidualny lub wspólny w BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Bank”)
 2. zawarłeś z Bankiem umowę o kredyt hipoteczny
 3. złożysz w placówce banku w  okresie Promocji wniosek o Kredyt (dalej „Wniosek), ale nie później niż miesiąc od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
 4. uzyskasz pozytywną decyzję kredytową dot. Wniosku
 5. przystąpisz do Promocji poprzez akceptację Regulaminu Promocji w dniu podpisania umowy o Kredyt

Promocja obowiązuje Klientów którzy zawarli z Bankiem umowę o Kredyt hipoteczny w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2021 r. ​ 

 

 

W ramach Promocji uczestnik może zawrzeć tylko jedną umowę o Kredyt bez względu na liczbę posiadanych w Banku Rachunków. Do jednej umowy o Kredyt hipoteczny może być zawarta jedna umowa o Kredyt z oprocentowaniem stałym w wysokości 0% obowiązującym w pierwszym okresie kredytowania (w ramach Promocji). Pozostałe warunki umowy o Kredyt zawieranej w Promocji są standardowe, zgodne z aktualnie obowiązującą ofertą Banku.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Promocji "Kredyt odnawialny bez odsetek na 12 miesięcy".

 

Skorzystaj z Bankowości internetowej GOonline

Cały czas doskonalimy nasz serwis transakcyjny GOonline czyniąc go bardziej przyjaznym i łatwiejszym w obsłudze. W tym celu wprowadziliśmy nowe funkcjonalności,  dzięki którym możesz na bieżąco monitorować swój kredyt hipoteczny. 

Dowiedz się co umożliwia system transakcyjny GOonline:

 • Dostęp do informacji dotyczących: 
 1. podstawowych parametrów kredytu jak np. numeru umowy o kredyt, kwoty udzielonego kredytu, terminu spłaty, oprocentowania,
 2. najbliższej płatności raty kredytu,
 3. harmonogramu spłaty,
 4. historii spłaty kredytu,
 5. całkowitej kwoty pozostałej do spłaty,

Otwórz zakładkę MojeFinanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne.

 • Przesyłanie do Banku polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Otwórz zakładkę: Moje Finanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne/Szczegóły/Ubezpieczenia/Polisa ubezpieczenia mienia
 • Przesyłanie do Banku polisy ubezpieczenia na życie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Otwórz zakładkę:  Moje Finanse-Kredyty/Kredyty hipoteczne/Szczegół/Ubezpieczenia/Polisa ubezpieczenia na życie
 • Wcześniejszą spłatę kredytu. Otwórz zakładkę: Moje Finanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne/Wnioski.

 

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest kredyt mieszkaniowy?

  Kredyt mieszkaniowy jest to kredyt zabezpieczony hipoteką. Kredyt taki jest udzielany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom detalicznym na cele mieszkaniowe, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym również na cele niezwiązane z działalnością wytwórczą w rolnictwie.

 • Co to jest wkład własny?

  Wkład własny to udział kredytobiorcy w finansowaniu kredytowanej nieruchomości z własnych środków, stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu. Środki finansowe kredytobiorcy przeznaczone na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki lub dotacji.

  Co ważne, w przypadku budowy domu systemem gospodarczym, Bank na poczet wkładu własnego zalicza wartość nieruchomości gruntowej, na której docelowo znajdować się będzie kredytowana nieruchomość, o ile nie jest ona obciążona hipoteką.

 • Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą być kredytobiorcami w BNP Paribas Bank Polska S.A.?

  Tak, w przypadku gdy jest kilku współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania, każdy z nich musi być kredytobiorcą, czyli zawrzeć umowę kredytową z BNP Paribas Bank Polska S.A.. Wyjątek od powyższego wymogu stanowi cel kredytu jakim jest remont lub nabycie udziału oraz w sytuacji, gdy współwłaścicielem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dowiedz się więcej

 • Czy istnieje minimalna i maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A., o którą można wnioskować?

  Tak, w BNP Paribas Bank Polska S.A. minimalna kwota kredytu mieszkaniowego dla Klientów indywidualnych to 100 tys. PLN - dotyczy Klienta posiadającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. konto osobiste na dzień złożenia wniosku kredytowego lub 150 tys. PLN – dotyczy pozostałych Klientów, a maksymalna kwota kredytu to 4 mln PLN.

 • Jaki jest maksymalny okres, na który mogę otrzymać kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.?

  Maksymalny okres to 30 lat, jednak BNP Paribas Bank Polska S.A. ustala go w oparciu o wiek najstarszego wnioskodawcy oraz w oparciu o cel kredytowania. Okres kredytowania musi zakończyć się najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym najstarszy kredytobiorca, którego dochód przyjmowany jest do szacowania zdolności kredytowej, osiągnie wiek 75 lat. Gdy celem kredytu jest zakup działki budowlanej lub niezabudowanych gruntów rolnych to maksymalny okres wynosi 20 lat, a przy pozostałych celach to 30 lat.

 • Jaki jest minimalny wiek osoby, która może otrzymać kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Banku Polska S.A.?

  Minimalny wiek osoby mogącej otrzymać kredyt mieszkaniowy wynosi 18 lat.

 • Ile wynosi oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas Banku Polska S.A.?

  Oprocentowanie jest zmienne, składa się z marży banku ustalanej indywidualnie dla każdego Klienta oraz wskaźnika WIBOR 3 M.

 • W jakiej walucie mogę otrzymać kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Banku Polska S.A.?

  W ofercie BNP Paribas Banku Polska S.A. są kredyty mieszkaniowe wyłącznie w polskich złotych.

 • Ile osób może maksymalnie wnioskować o kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.?

  Maksymalna ilość osób, która może wnioskować o kredyt mieszkaniowy to 4, ale nie więcej niż 2 gospodarstwa domowe.

 • Czy małżonkowie muszą wspólnie ubiegać się o kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.?

  Małżonkowie wspólnie wnioskują o kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas Banku Polska S.A., chyba że posiadają udokumentowaną rozdzielność majątkową.

 • Co to jest karencja kredytu?

  Karencja kredytu jest to wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od kredytu. W BNP Paribas Bank Polska S.A. maksymalny okres karencji kredytu mieszkaniowego może wynieść 24 miesiące.

 • Co to jest WIBOR 3 M?

  WIBOR 3M jest to wskaźnik referencyjny oznaczający średnią stopę procentową Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych na okres 3 miesięcy, ustalaną jako średnia z kwotowań banków i publikowaną przez serwis Thomson Reuters na stronie WIBOR o godz. 11.00 danego dnia notowań, dostępną w prasie finansowej i na stronach internetowych serwisów finansowych; administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW Benchmark S.A.

 • Czy muszę mieć wkład własny?

  Tak, zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymagane jest wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 • Co to jest LTV?

  LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego.

 • Co to jest zdolność kredytowa?

  Zdolność kredytowa to zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu

 • Co to jest rachunek powierniczy?

  Rachunek powierniczy w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest to rachunek należący do dewelopera, służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę będącego stroną umowy deweloperskiej, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie. Są na nim deponowane środki finansowe, które stanowią własność dewelopera m.in. wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie

Rozwińzobacz mniej

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

Zobacz również

Kredyt z niską marżą:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,67 %, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 3,76% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,20% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 282.803,58 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 232.007,29 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.054,59 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 30505,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 692.803,58 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.300.66 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.074.27 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,88%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 293.329,82 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 218.124,99 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.053,97 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 54.914,36 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 703.329,82 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.253.34 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.029.57 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 390.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,56% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,56% wg stanu na dzień 8.11.2021 r. oraz marża 3,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 645.570,75 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 7.800,00zł, odsetki 244.767,82 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.583,93 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 645.570,75 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 2.489,25 zł (w pierwszych 8 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.270.00 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand