Bank zmieniającego się świata
 
 
Oferta kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem

Postaw na pewny fundament

Oprocentowanie stałe od 6,60% w skali roku
(RRSO 9,60% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Znajdź oddział
Dostępność
Oddziały
Telefon

W przypadku kredytu z okresowo stałą stopą procentową udostępniamy do wyboru:

 

 • Kredyt ze stałą stopą procentową, obowiązującą przez pierwsze 5 lat od wypłaty kredytu - po upływie 5 lat oprocentowanie kredytu przechodzi na  oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.
 • Kredyt ze stałą stopą procentową, obowiązującą w okresie pierwszych 10 lat od wypłaty kredytu - po upływie 10 lat oprocentowanie kredytu  przechodzi na oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.

Stała stopa procentowa pozwala ograniczyć ryzyko związane ze zmiennością wskaźnika referencyjnego WIBOR . Wybór kredytu hipotecznego z oprocentowaniem z okresowo stałą stopą oznacza, ze wysokość oprocentowania nie zmieni się przez 5 a nawet 10 lat kredytowania.

Wysokość stałej stopy procentowej lub marży Banku uzależniona jest od skorzystania z dodatkowych produktów –  konta osobistego wraz z kartą debetową  (na konto należy zapewnić wpływ środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2500 zł miesięcznie), Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Podstawowe zasady dotyczące kredytów z oprocentowaniem
okresowo stałym:

 • oprocentowanie nie ulega zmianie przez 60 miesięcy albo 120 miesięcy w zależności wybranego okresu stałej stopy,
 • w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie ma możliwości zmiany oprocentowania na zmienne ani zmiany okresu obowiązywania stałej stopy, 
 • po upływie okresu stałej stopy oprocentowania kredyt przechodzi na oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku, określonej w umowie kredytu,
 • minimalny okres kredytowania:
  72 miesiące to minimalny okres kredytowania w przypadku kredytu w oparciu o stałą stopę oprocentowania obowiązująca przez 5 lat albo 
  132 miesiące  to minimalny okres kredytowania w przypadku kredytu w oparciu o stałą stopę oprocentowania obowiązująca przez 10 lat.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,60%, przy następujących założe¬niach: okres obowiązywania umowy 252 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 554 000.00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 351 000,00 zł; oprocentowanie okresowo stałe w okresie 5 lat – 6,90% w skali roku, po tym okresie oprocentowanie zmienne 8,39% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 6,69% wg stanu na dzień 11.08.2023 r. oraz marża 1,70% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do dnia dokonania wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 404 839,43 zł, w tym: prowizja za udziele¬nie kredytu 0,00 zł, odsetki 368 320,23 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2 327,07 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 2 520,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 23 106,60 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 10 470,60 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 755 839,43 zł, płatna w 252 miesięcznych ratach 2 645,56 zł (po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej). Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,04% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. 

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową, po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne, które wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym

Błędy walidacji formularza

Oblicz ratę
Liczba ofert 6
 • Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie (stała stopa na 10 lat), Rata miesięczna w PLN 2298,99, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 7,40%, zawiera ubezpieczenie na życie
 • Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 10 lat), Rata miesięczna w PLN 2342,85, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 7,20%, zawiera ubezpieczenie na życie
 • Kredyt standardowy - bez dodatkowych produktów (stała stopa na 10 lat), Rata miesięczna w PLN 2304,68, Prowizja 2,00%, Oprocentowanie 8,20%, nie zawiera ubezpieczenia na życie
 • Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie (stała stopa na 5 lat), Rata miesięczna w PLN 2246,35, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 6,90%, zawiera ubezpieczenie na życie
 • Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 5 lat), Rata miesięczna w PLN 2290,49, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 6,70%, zawiera ubezpieczenie na życie
 • Kredyt standardowy - bez dodatkowych produktów (stała stopa na 5 lat), Rata miesięczna w PLN 2250,91, Prowizja 2,00%, Oprocentowanie 7,70%, nie zawiera ubezpieczenia na życie
Oferta kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie (stała stopa na 10 lat)2298,990,00%7,40% zawiera ubezpieczenie na życie
Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 10 lat)2342,850,00%7,20% zawiera ubezpieczenie na życie
Kredyt standardowy - bez dodatkowych produktów (stała stopa na 10 lat)2304,682,00%8,20% nie zawiera ubezpieczenia na życie
Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie (stała stopa na 5 lat)2246,350,00%6,90% zawiera ubezpieczenie na życie
Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 5 lat)2290,490,00%6,70% zawiera ubezpieczenie na życie
Kredyt standardowy - bez dodatkowych produktów (stała stopa na 5 lat)2250,912,00%7,70% nie zawiera ubezpieczenia na życie

Przykładowe wyliczenia kosztu kredytu (z okresowo stałą stopą na 5 lat)  na dzień 11.08.2023 r.:

 

Nazwa/parametry kredytu

Kredyt z ubezpieczeniem na życie (stała stopa na 5 lat)

Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 5 lat)

Kredyt standardowy– bez dodatkowych produktów (stała stopa na 5 lat)

Całkowita kwota kredytu:

351.000,00 zł

351.000,00 zł

351.000,00 zł

Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

554.000,00 zł

554.000,00 zł

554.000,00 zł

Okres kredytowania

252 miesięcy

252 miesięcy

252 miesięcy

Okres podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

8 miesięcy

8 miesięcy

8 miesięcy

Wysokość podwyżki marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

1%

1%

1%

Oprocentowanie kredytu

6,90% (stałe przez 5 lat), a po tym okresie – 8,39%
(w tym: marża 1,70%
i WIBOR 3M 6,69%)

6,70% (stałe przez 5 lat),
a po tym okresie – 8,19%
(w tym: marża 1,50%
i WIBOR 3M 6,69%)

7,70% (stałe przez
5 lat), a po tym okresie – 9,19%
(w tym: marża 2,50%
i WIBOR 3M 6,69%)

Prowizja za udzielenie kredytu

0%

0%

2%

Koszt ubezpieczenia na życie (miesięcznie)

140,40 zł

254,48 zł

nd

Koszt ubezpieczenia nieruchomości (miesięcznie)

41,55 zł

41,55 zł

nd

Opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” (miesięcznie)

10,00 zł

10,00 zł

nd

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

9,60%

9,82%

10,00%

Całkowity koszt kredytu

404 839,43 zł

412 249,78 zł

421 212,75 zł

 

 

 

Przykładowe wyliczenia kosztu kredytu (z okresowo stałą stopą na 10 lat) na dzień 11.08.2023 r.: 

Nazwa/parametry kredytu

Kredyt z ubezpieczeniem na życie (stała stopa na 10 lat)

Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy (stała stopa na 10 lat)

Kredyt standardowy – bez dodatkowych produktów  (stała stopa na 10 lat)

Całkowita kwota kredytu

351.000,00 zł

351.000,00 zł

351.000,00 zł

Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

554.000,00 zł

554.000,00 zł

554.000,00 zł

Okres kredytowania

252 miesięcy

252 miesięcy

252 miesięcy

Okres podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

8 miesięcy

8 miesięcy

8 miesięcy

Wysokość podwyżki marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

1%

1%

1%

Oprocentowanie kredytu

7,40% (stałe przez 10 lat), a po tym okresie – 8,39%
(w tym: marża 1,70%
i WIBOR 3M 6,69%)

7,20 % (stałe przez 10 lat), a po tym okresie – 8,19%
(w tym: marża 1,50%
i WIBOR 3M 6,69%)

8,20% (stałe przez
10 lat), a po tym okresie – 9,19%
(w tym: marża 2,50% i WIBOR 3M 6,69%)

Prowizja za udzielenie kredytu

0%

0%

2%

Koszt ubezpieczenia na życie (miesięcznie)

140,40 zł

254,48 zł

nd

Koszt ubezpieczenia nieruchomości (miesięcznie)

41,55 zł

41,55 zł

nd

Opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” (miesięcznie)

10,00 zł

10,00 zł

nd

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

9,60%

9,82%

10,00%

Całkowity koszt kredytu

398 325,43 zł

405 781,73 zł

414 424,53 zł

 

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź Oddział

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.