Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) zapewnia pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.
Działa w oparciu o Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

o programie

 • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy.
 • Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.
 • Wsparcie zwracasz po 2 latach (liczonych od daty kiedy FWK przestał wypłacać wsparcie). Zwrot spłacasz przez 12 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Jeśli spłacisz 100 rat bez opóźnienia, pozostała część środków do zwrotu będzie umorzona
 • jeśli chcesz sprzedać nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego, a kredyt przewyższa cenę, po której planujesz ją sprzedać, to ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu. Promesę możesz otrzymać przed sprzedażą i będzie przyrzeczeniem uzyskania pożyczki w przypadku dokonania sprzedaży. Pożyczką pokryjesz różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł.

JAKIE  WARUNKI  MUSISZ  SPEŁNIĆ?

Aby uzyskać wsparcie, musisz spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków (tzw. przesłankę):

Nie uzyskasz wsparcia z FWK jeżeli:

 • sam rozwiązałeś umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia z winy pracownika, w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510z późn. zm.)
 • jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Nie dotyczy sytuacji gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z ubezpieczenia spłaty kredytu, które gwarantuje wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie:

- jesteś właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłeś nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

- masz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miałeś takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

- posiadasz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

jak złożyć wniosek?

Przez Internet

wygodnie i w prostych krokach w bankowości GOonline, gdzie sprawdzisz status swojego wniosku.

 

Zaloguj się

W centrum Klienta

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji.
Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

Znajdź centrum klienta

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK PRZEZ INTERNET W GOONLINE?

 

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

2

Przejdź do kolejnych zakładek

Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski → Wniosek o wsparcie z FWK

3

Wypełnij wniosek o wsparcie - kliknij "Złóż wniosek"

Aby sprawdzić status wniosku kliknij w zakładki Usługi → Historia wniosków

Podpisanie umowy o wsparcie

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej o wsparciu umów się na podpisanie umowy w naszym dowolnym Centrum Klienta (oddziale).

Ważne! Do podpisania umowy potrzebni są wszyscy kredytobiorcy wskazani we wniosku o wsparcie. Należy zabrać ze sobą dowody osobiste.

 

Możesz to zrobić:

 • za pośrednictwem strony banku umów wizytę > lub
 • po zalogowaniu do GOonline: Kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski → Umów wizytę w oddziale

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Złożenie wniosku

 • Tak. Można ubiegać się o wsparcie z FWK, jeśli korzystasz z zawieszenia spłaty kredytu. Dopłaty, które Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże w zawieszonych miesiącach, przeznaczymy na spłatę rat Twojego kredytu po okresie zawieszenia.

 • Tak. Można ubiegać się o wsparcie jeśli kredyt jest w walucie obcej – CHF, EUR, USD.

 • To zależy -  Ustawa wskazuje iż jeśli masz prawa do innej nieruchomości (tzn. prawo własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) lub przysługuje CI roszczenie (tzn. o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) albo przysługiwały Ci takie prawa lub roszczenia okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie możesz skorzystać ze wsparcia FWK.

 • Zarówno w centrum Klienta jak i w bankowości elektronicznej GOonline możesz złożyć wniosek.
  W bankowości GOonline kliknij w zakładki: Moje Finanse → Kredyty → Szczegóły → Wnioski → Wniosek o wsparcie z FWK

 • Wniosek możesz złożyć samodzielnie, wskazujesz w nim wszystkich kredytobiorców.

 • Weryfikacja wniosku maksymalnie trwa do 21 dni kalendarzowych. W przypadku kiedy wniosek będzie wymagał uzupełnienia to dodatkowo jest 14 dni kalendarzowych na weryfikację od dnia jego uzupełnienia.

 • Tak. Zarówno złożenie wniosku jak i podpisanie umowy o wsparcie jest bezpłatne.

 • Jest to stosunek (rata kapitałowa i/lub rata odsetkowa bez składek ubezpieczeniowych) do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Wskaźnik jest określany w procentach.

 • Do gospodarstwa domowego wliczamy kredytobiorcę, który ubiega się o wsparcie oraz inne osoby, które stale z nim mieszkają pod tym samym adresem.

 • Dodaj wszystkie swoje dochody netto (potocznie: na rękę) oraz osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Wysokość dochodów musi być z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Nie uwzględniaj zasiłków i innych świadczeń.
  Szczegółowe informacje znajdziesz ustawie o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

 • W przypadku otrzymania odmowy możesz wystąpić do Rady Funduszu o dodatkową weryfikację wniosku. Do 14 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu udaj się do centrum Klienta i za pośrednictwem banku złóż wniosek o dodatkową weryfikację.

Po podpisaniu umowy

 • Tak w dowolnej chwili możesz spłacić wsparcie. W przypadku spłacenia terminowo 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

 • W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości, zgodnie z ustawą musisz zwrócić w terminie 30 dni od dnia zbycia całość kwoty udzielonego wsparcia.