Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 7-13 LAT

Konto karty Samodzielniaka

Ruszaj z dzieckiem w misję samodzielność!wspieramy cele zrównoważonego rozwoju
Dostępność
Online
Oddziały

Zalety Konta Karty Samodzielniaka1

prowadzenie konta

0 zł

miesięcznej opłaty

wydanie i korzystanie z Karty Samodzielniaka

0 zł

miesięcznie

wydanie i korzystanie z Mikrokarty Samodzielniaka 1 zł miesięcznie

wypłata gotówki Kartą Samodzielniaka i Mikrokartą Samodzielniaka

0 zł

z wszystkich bankomatów w Polsce

Sprzedaż premiowa2

Do 100 zł Kieszonkowego i ubezpieczenie NNW dla dziecka to dobra decyzja.

Załóż w oddziale banku dedykowane konto z kartą dla dziecka w wieku 7-18 lat i jednocześnie przystąp do sprzedaży premiowej „Lato z Samodzielniakiem”.

Dziecko płaci kartą, spełnia warunki sprzedaży premiowej i otrzymuje do 100 zł kieszonkowego w ciągu kolejnych 4 miesięcy (4x 25 zł)!


Sprzedaż premiowa organizowana jest przez Bank BNP Paribas i trwa od 18 czerwca 2024 r. do osiągnięcia 4 500 przystąpień, nie dłużej niż do 20 września 2024 r. Sprawdź warunki i ograniczenia sprzedaży premiowej „Lato z Samodzielniakiem” w Regulaminie.

„Plan na Wypadek – Ochrona dla młodych bohaterów”

Dodatkowo zapytaj w oddziale o warunki ubezpieczenia „Plan na Wypadek – Ochrona dla młodych bohaterów”3
dla dziecka, które ma ukończone 3 lata i nie ukończyło lat 18.

Zawiera ono m.in.:

  • świadczenie związane z co najmniej 1- dniowym pobytem w szpitalu po wypadku,
  • pakiet assistance związany z poważnym zachorowaniem skutkującym 3 dniowym pobytem w szpitalu lub w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz
  • w pakiecie rozszerzonym (Pakiet z plusem) zwrot kosztów badań diagnostycznych, wizyt lekarskich, antybiotykoterapii po ugryzieniu przez kleszcza lub zwierzęta lub owady inne niż kleszcz (pod warunkiem min. 1- dniowego pobytu w szpitalu).
     

Składka od 12 zł miesięcznie (Pakiet podstawowy).

O szczegóły, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, zapytaj doradcę w naszym oddziale lub sprawdź na: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/plan-na-wypadek-dla-dzieci

Wybierz Kartę Samodzielniaka

Wybierz wzór Karty Samodzielniaka

Jak założyć Konto Karty Samodzielniaka

1
Zaloguj się do GOonline

Zaloguj się do systemu GOonline

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Wybierz Moje FinanseKonta
Po prawej stronie ekranu na banerze z ofertą założenia
Konta Karty Samodzielniaka kliknij Złóż wniosek 4

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek

Złóż wniosek

  • Potwierdź swoje dane
  • Złóż wymagane oświadczenia
  • Wpisz dane dziecka
  • Wybierz rodzaj karty oraz ustal na niej limity transakcyjne dla Twojego dziecka
3
Potwierdź dokumenty

Potwierdź dokumenty i produkty

Potwierdź dokumenty i produkty

Zapoznaj się z umową, a następnie podpisz ją zdalnie (SMS-em lub poprzez Mobilną Autoryzację).
O otwarciu konta powiadomimy Cię SMS-em. Umowę prześlemy pocztą elektroniczną.

4
Korzystaj z konta

Korzystaj z konta i karty

Korzystaj z konta i karty

Od teraz Twoje dziecko może rozpocząć Misję Samodzielność.

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

UMÓW SIĘ

Zapraszamy z dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka (legitymacja, paszport, dowód osobisty dziecka, akt urodzenia - dla dzieci, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego).

2

Doradca zbada Twoje potrzeby

Doradca zbada Twoje potrzeby

Wybierzesz odpowiednią dla dziecka kartę lub mikrokartę do konta, którą dostaniesz pocztą.

Spotkanie z doradcą

Klientów Wealth Management zapraszamy do kontaktu z osobistym doradcą

kontrola rodzicielska

Niezależnie od wyboru karty, dzięki usłudze Powiadomień SMS możesz kontrolować każdą transakcję wykonaną przez dziecko.
Informację o transakcjach znajdziesz także w bankowości internetowej GOonline i w aplikacji mobilnej GOmobile.

Dla bezpieczeństwa, dziecko nie może płacić kartą w internecie.

 

Dzienne limity5 Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka wynoszą:

 

W każdej chwili rodzic lub opiekun prawny6 może zmniejszyć limity transakcji oraz uniemożliwić wykonanie transakcji zbliżeniowych.

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Dokument dotyczący opłat
 
Ogólne warunki Umowy ramowej
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Regulamin zawarcia umowy o Konto Samodzielniaka oraz Konto Karty Samodzielniaka w systemie bankowości internetowej GOonline

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

cel 7

Zmieniaj świat razem z nami >Otwiera się w nowym oknie.

1 Konto Karty Samodzielniaka – to indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która jest przedstawicielem ustawowym dziecka w wieku 7-13 lat, dla którego ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do tego rachunku.
Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka i/lub Mikrokarty Samodzielniaka ww. osobie małoletniej oraz rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu tych kart.

Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Samodzielniaka oraz wydawanej do tego konta Karty do Dorosłości znajdują się w sekcji Dokumenty (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu).

Karta do Dorosłości to karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka.

2 Kieszonkowe można otrzymać po spełnieniu wszystkich warunków udziału w sprzedaży premiowej „Lato z Samodzielniakiem” oraz warunków wypłaty Kieszonkowego, opisanych w regulaminie sprzedaży premiowej „Lato z Samodzielniakiem” (dalej „regulamin”),dostępnym na: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka
Warunkiem udziału w sprzedaży premiowej jest:
1) przystąpienie do niej w oddziale banku (podpisanie regulaminu) od 18 czerwca 2024 r. do osiągnięcia 4 500 przystąpień, nie dłużej niż do 20 września 2024 r. (dalej „okres sprzedaży premiowej”) przez dziecko, które ukończyło 13 lat, lecz nie ukończyło 18 lat, które nie ma konta w banku za zgodą rodzica dziecka (przedstawiciela ustawowego) lub przez rodzica dziecka (przedstawiciela ustawowego) wraz z wnioskiem o otwarcie dla dziecka w wieku 13-18 lat Konta Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości lub dla rodzica Konta Karty Samodzielniaka z Kartą Samodzielniaka /Mikrokartą Samodzielniaka dla dziecka w wieku 7-13 lat wraz z dostępem do systemu GOonline lub GOmobile (nie dotyczy rodzica, który ma tę usługę); pełne warunki otwarcia kont opisane są w regulaminie;
2) otwarcie przez bank ww. konta z dostępem do ww. systemów;
3) posiadanie w banku przez rodzica (przedstawiciela ustawowego), w dniu przystąpienia do sprzedaży premiowej, indywidualnego konta osobistego lub złożenie wniosku o jego otwarcie.
W promocji można otrzymać łącznie do 100 zł. Kieszonkowe jest naliczane okresowo na Koncie Samodzielniaka / Koncie Karty Samodzielniaka (w zależności od tego z otwarciem którego konta nastąpiło przystąpienie do sprzedaży premiowej) okresowo, za 4 kolejne miesiące kalendarzowe w kwocie 25 zł począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przystąpienia do sprzedaży premiowej.
Warunkiem wypłaty Kieszonkowego za dany miesiąc kalendarzowy jest spełnienie wszystkich warunków udziału w promocji oraz dodatkowo: 1) w dniu wypłaty Kieszonkowego posiadanie Konta Samodzielniaka / Konto Karty Samodzielniaka z dostępem do ww. systemów oraz 2) wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu odpowiednio Karty do Dorosłości z ww. Konta Samodzielniaka / Karty Samodzielniaka /Mikrokarty Samodzielniaka z Konta Karty Samodzielniaka (nie uwzględniane są transakcje zwrócone i w przypadku Konto Karty Samodzielniaka - wykonywane w Internecie) przez dziecko, dla którego została wydana ww. karta.
Ze sprzedaży premiowej wyłączone są Konta Karty Samodzielniaka oraz Konta Samodzielniaka które brały udział we wcześniej prowadzonej przez bank sprzedaży premiowej, w ramach których przyznawana była premia pieniężna „Kieszonkowe” za spełnienie określonych w regulaminie sprzedaży premiowej warunków. Za takie konta uznaje się także Konta Karty Samodzielniaka oraz Konta Samodzielniaka zamknięte i ponownie otwarte w ramach tego samego produktu oraz odpowiednio na rzecz tej samej Osoby Małoletniej (dla której wydawana jest karta w ramach Konta Karty Samodzielniaka) lub Małoletniego Klienta, o ile brały one wcześniej udział w ww. sprzedaży premiowej.
Szczegółowe informacje o Koncie Samodzielniaka oraz Koncie Karty Samodzielniaka oraz wydawanych do tych kart debetowych, warunkach ich otwierania i prowadzenia przez bank dostępne są na www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka

3 Oferując ubezpieczenie indywidualne „Plan na Wypadek – Ochrona dla młodych bohaterów” Bank BNP Paribas działa w roli Agenta (bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11139025/A). Ogólne warunki ubezpieczenia, Karta produktu, Informacja o produkcie ubezpieczeniowym oraz informacja o Agencie i pełnomocnictwo dla banku dostępne są https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/plan-na-wypadek-dla-dzieci

4 Szczegółowe informacje dotyczące zasad otwarcia Konta Samodzielniaka w systemie bankowości internetowej GOonline określa Regulamin zawarcia umowy o Konto Samodzielniaka oraz Konto Karty Samodzielniaka w systemie bankowości internetowej GOonline.
Dla dziecka w wieku 13-18 lat dostęp do Systemu Bankowości Internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy, jak i dziecko w wieku 13-18 lat, może dysponować środkami zgromadzonymi na Koncie Samodzielniaka w granicach zwykłego zarządu. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

5 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być wyłącznie zmieniane przez przedstawiciela ustawowego dziecka będącego posiadaczem Konta Karty Samodzielniaka.

6 Rodzic lub opiekun prawny dziecka rozumiany jako przedstawiciel ustawowy dziecka, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.