Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
AUTO PLAN - oferta limitowana

Auto na każdy scenariusz
dla Twojej firmy

 

Skorzystaj z najmu auta  i zyskaj  3600 zł*

 

Dostępność
Centrum Ekspertów Online
Online
Oddziały
Mobile

Błędy walidacji formularza

WYBIERZ SWÓJ AUTO PLAN

Wybierz model samochodu

Opłata miesięczna netto od:

Wybierz konfigurację

Roczny limit kilometrów

15000 kilometrów35000 kilometrów
km

 

 

 

Skorzystaj ze specjalnej oferty dla klientów indywidualnych Banku BNP Paribas!

Dla posiadaczy rachunku bieżącego z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczną ratę obniżamy o 100 zł przez cały czas trwania umowy.

Sprawdź ofertę dla klientów indywidualnych Otwiera się w nowym oknie.

 

 

Formularz kontaktowy

All inclusive - wszystkie korzyści w cenie stałej, miesięcznej opłaty:

 

 • brak wymogu wkładu własnego i opłaty wstępnej
 • stałe koszty przez cały okres finansowania
 • samochód zawsze w najlepszym stanie technicznym
 • sieć preferowanych warsztatów i oryginalne części
 • ubezpieczenie OC i zielona karta, AC zniesione ryzyko GAP i ryzyko utraty wartości, NNW
 • raportowanie online dzięki aplikacji MyArval
 • likwidacja szkód i samochód zastępczy,
 • Assistance 24h dowolność w kwestii wykupu auta po zakończeniu umowy

Przewagi wynajmu długoterminowego aut nad leasingiem:

brak wymaganego wkładu własnego
brak niespodziewanych wydatków
(np. naprawy, wzrost składek za ubezpieczenie)
brak ryzyka szybkiej utraty wartości pojazdu

Jak skorzystać z Programu „Auto Plan”

Przyjdź do oddziału

Sprawdź dostępność oddziałów
Nasz Doradca pomoże Ci wypełnić wniosek i odpowie na wszystkie pytania

Znajdź oddział

Wynajem długoterminowy aut „Auto Plan” jest kierowany dla firm prowadzących działalność na uproszczonej lub pełnej rachunkowości.
Program pozwala na użytkowanie  wybranego samochodu do 3,5 tony z dostępnej gamy pojazdów na zasadach wynajmu długoterminowego.

 

Dostawcą Programu Auto Plan jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – lider na rynku fleet management w Europie. Arval jest częścią grupy BNP Paribas.

 

Poznaj pełną ofertę ARVAL

PROGRAM " MÓJ ELEKTRYK"

 

 

 • To program dotacji do zakupu m. in. nowych lub leasingu samochodów zeroemisyjnych z kat.  M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **
 • Skierowany  jest m.in. do przedsiębiorców,  którzy spełnią określone warunki a jego celem jest promowanie działań ekologicznych na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń.
 • Chęć skorzystania z wynajmu długoterminowego w ramach Programu „Mój elektryk” możesz zgłosić poprzez formularz kontaktowy (na górze strony).
 • Prezentowane ceny uwzględniają dotację z programu ,,Mój elektryk”. Szczegółowych informacji udzielą konsultanci Arval.

 

 

Zasady i warunki programu Wiecej szczegółów

 

POZNAJ PROPOZYCJĘ FINANSOWANIA W ZAKRESIE AUT UŻYWANYCH

KORZYŚCI:

 

 • auta dostępne od ręki
 • już od 999 zł miesięcznie 
 • wszystkie samochody z pełną historią serwisową i udokumentowanym przebiegiem - maksymalnie 4 - letni
 • możliwość wyboru jednej z opcji przebiegu rocznego do wykorzystanie przez najemcę (10 000 km, 20 000 km, 30 000 km) na okres najmu 24 miesięcy
 • dostępne usługi dodatkowe:  ubezpieczenie1,pakiet serwisowy2, assistance 24h, samochód zastępczy, karty paliwowe, dostęp do aplikacji My Arval Mobile3

 

SPRAWDŹ OFERTĘ AUT UŻYWANYCH

Najczęściej zadawane pytania

 • Limit przebiegu dla całego okresu kontraktu wynosi 210 000 km. Limity roczne inne niż standardowe określone w ofercie (15 000, 25 000, 35 000 km) klient może zadeklarować przy składaniu zamówienia, będzie się to jednak wiązało z przekalkulowaniem wysokości średniomiesięcznego czynszu

 • Przy procedurze standardowej wpłata własna nie jest wymagana. Może być wymagana na skutek decyzji analityka, głównie w celu obniżenia raty i wskaźnika DTI do akceptowalnego poziomu. Przy finansowaniu start-up zawsze wymagana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznej raty brutto.

 • Rekomendujemy proponowanie klientom samochodów z oferty standardowej, w której ceny najmu są bardzo korzystne. Możemy przygotować kwotację innego samochodu pod warunkiem przedstawienia przez klienta oferty dealerskiej na wybrany samochód. Oferta niestandardowa każdorazowo wiąże się z indywidualnym procesem wyceny, który jest czasochłonny, a cena najmu, z uwagi na mniej preferencyjne ceny zakupu samochodów, będzie każdorazowo znacząco wyższa od cen z oferty standardowej

 • Tak, klient ma zagwarantowane prawo pierwokupu. Wartość samochodu szacuje się po cenie rynkowej, samochód jest wyceniany przez rzeczoznawcę.

 • Wniosek o wynajem klient składa przesyłając pracownikowi Arval niezbędne dane a następnie podpisany formularz PZD.

 • Istnieje możliwość skrócenia terminu finansowania (zwrócenia Pojazdu przed terminem). Zgodnie z Umową Najmu, Klient jest zobowiązany wówczas do zapłaty świadczenia pieniężnego z tytułu skrócenia okresu finansowania obliczonego na podstawie pomnożenia ilości dni pozostałych do końca okresu finansowania wynikającego z Umowy przez stawkę wskazaną w Warunkach Szczegółowych jako Opłata za „dzień".

 • Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie standardowym, co oznacza stan jak z dnia wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Warto zapoznać się z dostępnym na stronie Arval Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, który szczegółowo określa i obrazuje dopuszczalne zużycie samochodu. Przy zwrocie pojazdu sporządzany jest protokół zwrotu pojazdu zawierający opis stanu pojazdu oraz licznika kilometrów, który będzie wiążący dla celów rozliczenia. Każdorazowo, w przypadku, gdy stan samochodu odbiegać będzie od stanu standardowego koszty przywrócenia ponosi Klient.

 • Każdy, kto ma ważne prawo jazdy z oznaczoną kategorią. Warunek ten nie wymaga dodatkowej zgody Arval.

 • Tak. Tego rodzaju zmiany wymagają pisemnej zgody Arval. Po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zmiany.

 • Pełny pakiet ubezpieczenia zawiera: OC i zieloną kartę, AC i NNW oraz Assistance 24/7. Ubezpieczenie uwzględnia także ochronę GAP.

 • Gdy w okresie najmu limit zostanie przekroczony o 15% Arval przeszacuje ratę wynajmu uwzględniając nowy limit kilometrów obliczony na podstawie faktycznie wyliczonego przebiegu. Możliwe jest także rozliczenie przekroczenia kilometrów po stawce określonej w Warunkach Szczegółowych.

zobacz również

* Dla klientów posiadających w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek bieżący z poleceniem zapłaty do obsługi umowy najmu długoterminowego, miesięczna rata ulega obniżeniu o 100 zł przez cały czas trwania umowy. Podana kwota oszczędności 3600 zł dotyczy najmu na okres 3 lat.

** Podmiotem udostępniającym możliwość uzyskania dopłaty w ramach programu „Mój elektryk” we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA (BOŚ) ze środków powierzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wynajmującym jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Program „Auto Plan” jest kierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą z uproszczoną lub pełną rachunkowością. Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nie obejmuje w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

Dostawcą usługi jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30-33-865 o kapitale zakładowym w wysokości 11.500.000 złotych. Arval jest częścią grupy BNP Paribas. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony, jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów najmu w ramach programu Auto Plan.

Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta.

Szczegółowe informacje o programie Auto Plan dostępne w oddziałach Banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Po zakończeniu wynajmu używanego auta z Arval możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu na każde kolejne auto, najwcześniej po upływie 2 lat.

Auto dostępne od ręki oznacza dostępność od razu po podpisaniu umowy. Ilość aut jest zmienna, uzależniona od tempa wynajmów aut.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Propozycja dla osób fizycznych korzystających z najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o finansowanie najmu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty. Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas oraz na www.bnpparibas.pl/moje-auto.

1 Ubezpieczenie Autocasco w ramach którego ubezpieczycielem jest Greenval Insurance Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia na rzecz Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy Umowy Generalnej świadczone jest zgodnie z OWU dostępnymi na https://www.arval.pl/driver-services/szkody-komunikacyjne

2 Pakiet serwisowy zawiera: okresowe badania techniczne i przeglądy, naprawy eksploatacyjne, obsługa poza terytorium RP, kontrola zakresu uszkodzeń, kontrola przed- i po naprawcza, rozliczenie szkód regresowych, monitorowanie naprawy online, obsługa zdarzeń wypadkowych na terenie UE. Serwis odbywa się w ramach sieci preferowanych warsztatów ARVAL. Szczegóły na: https://cok-arval.pl/oferta-konsumencka/serwisowanie-auta/

3Apikacja Arval, służąca do pełnej obsługi pojazdu po stronie klienta m.in. zgłoszenie szkody, faktury, kontakt z fleet managerem, wymiana opon.

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029819, posiadająca NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł, w całości wpłacony.