Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

WIBOR - WIRON

Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON, ma na celu przede wszystkim dostosowanie się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o jednodniowe transakcje. Tendencja ta powstała na bazie Rozporządzenia BMR wydanego w 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE).

o reformie

Reforma wskaźników jest jednym z elementów, jakie zachodzą na rynkach finansowych na świecie. Przykładem takiej zmiany jest odchodzenie od publikacji stawek LIBOR i zastąpienie ich wskaźnikami jednodniowymi. Kolejne rynki systematycznie odchodzą lub planują odchodzenie od wskaźników IBOR. W rezultacie zmiana dotyczy również naszej rodzimej waluty PLN i wskaźnika WIBOR.

Narodowa Grupa Robocza (NGR)

WIRON w umowach kredytowych

  • Dla nowych kredytów oraz pożyczek hipotecznych zastosujemy wskaźniki referencyjne z rodziny WIRON
    (WIRON Stopa Składana)
    ,
  • Dla umów kredytowych, które już są podpisane, zastąpienie WIBOR-u w relacji z danym Klientem będzie następowało zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej i regulaminu jako załącznika do umowy kredytowej.

 

Więcej informacji na temat wskaźników znajduje się na stronie GPW Benchmark S.A. https://gpwbenchmark.pl