Certyfikaty strukturyzowane „Kapitał Zdrowia II”

Wynik produktu jest zależny od notowania Indeksu: MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control EUR Index
.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 2,5-letni okres inwestycji  
 • Gwarantowany Kupon w wysokości 6% w Dniu Wykupu
 • szansa na Dodatkowy Kupon, zależny od wielkości wzrostu notowań Indeksu
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Gwarantowany Kupon 6% 
oraz szansa na Dodatkowy Kupon

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management

Certyfikaty strukturyzowane „Roczne Trio”

Wynik produktu jest zależny od notowań akcji trzech spółek:
Airbus SE, TotalEnergies SE, Hitachi Ltd.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 12-miesięczny okres inwestycji 
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej

Szansa na kupon w wysokości 10%

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management

Certyfikaty strukturyzowane „Amerykańska Zmienność”

Wynik produktu jest zależny od notowania: Indeksu S&P 500.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 2,5-letni okres inwestycji  
 • szansa na kupon zależny od średniej wielkości zmian notowań indeksu w poszczególnych okresach obserwacji
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Szansa na Kupon zależny od zmian notowań indeksu

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management
Bioinnowacje

LOKATA STRUKTURYZOWANA WZROST/SPADEK EURPLN 6M XVII100% ochrona wartości nominalnej w dniu wykupu

0Lokata oparta o Kurs EURPLN. Lokata trwa 6 miesięcy. 

Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. 
Na wysokość Odsetek składa się:
 -  wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokosci 1% w skali roku oraz
- premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 5,00% w skali roku.
 

 • Szansa na zysk w wysokości 5,00% w skali roku
 • Odsetki za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 1% w skali roku
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Wealth Management
Bioinnowacje

LOKATA STRUKTURYZOWANA USD WZROST/SPADEK USDPLN 6M IX100% ochrona wartości nominalnej w dniu wykupu

Lokata oparta o Kurs USDPLN. 
Lokata trwa 6 miesięcy. 
Lokata denominowana w USD.

Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. 

Na wysokość Odsetek składa się:
 -  wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokosci 0,5% w skali roku oraz
- premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 2,40% w skali roku.
 

 • Szansa na zysk w wysokości 2,40% w skali roku
 • Odsetki za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 0,5% w skali roku
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Wealth Management
Czym są produkty strukturyzowane

Czym są produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe złożone z kilku instrumentów prostszych, które oferują nowe możliwości inwestowania.

 • dostęp do rynków, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub dostęp jest mocno ograniczony (np. rynek pochodnych towarowych, zagraniczne rynki akcji)
 • szansa na większą stopą zwrotu niż z klasycznych lokat bankowych
 • pełna, częściowa lub warunkowa ochrona kapitału

 

Dostępność:OddziałyCentra Wealth Management
Oprocentowanie i wyniki obserwacji zakończonych subskrypcji

Wyniki obserwacji certyfikatów strukturyzowanych

Zobacz jak kształtują się odczyty dla poszczególnych emisji certyfikatów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Bank BNP Paribas.

Sprawdź:

 • Czy spełniły się warunki wypłaty kuponu?
 • Czy nastąpił automatyczny przedterminowy wykup?
 • Jaka jest wycena wykupu w terminie zapadalności?
Oprocentowanie i wyniki obserwacji zakończonych subskrypcji

Wyniki lokat strukturyzowanych wraz z dokumentacją

Zobacz listę Lokat Strukturyzowanych będacych w trakcie inwestycji.

Sprawdź:

 • datę zakończenia danej emisji Lokaty Strukturyzowanej,
 • dokumentację wykorzystywaną przy danej emicji Lokaty.

Produkty nie są przeznaczone dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.