Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych
 
Prowizje i opłaty dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych niebędących w obrocie zorganizowanym na rynku krajowym oraz dotyczące zapisów na certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V w ramach ofert publicznych
 
Informacja o obowiązkach podatkowych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S. A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich
 
Informacja o prowizjach i opłatach ponoszonych przez Biuro Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób trzecich w związku ze świadczeniem usług maklerskich
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Premium
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Wealth Management