•  
    Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
  •  
    Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków usług doradztwa inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju
  •  
    Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia SFDR