ESG

STRATEGIA CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ESG

Cele inwestycyjne, związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju (ESG)

WIĘCEJ

STRATEGIA CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Odpowiedzialność to nieodłączny element strategii rozwoju Banku. Postrzegamy ją bardzo szeroko: wobec klientów, akcjonariuszy, regulatorów, pracowników i wszystkich, na których nasze decyzje mogą wpłynąć.

WIĘCEJ