INWESTOWANIE W OPARCIU O RYNEK WALUTOWY

Depozyt dwuwalutowy

 

 

Produkt dla klientów Wealth Management

Kontakt
Dostępność
Centra Private Banking

NA CZYM POLEGA INWESTOWANIE W DEPOZYT DWUWALUTOWY?

Co to jest Depozyt Dwuwalutowy?

 

 • To produkt pozwalający na inwestycje na rynku walutowym, oferowany Klientom bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management.
 • Produkt inwestycyjny oferujący wyższe oprocentowanie od tradycyjnej lokaty bankowej, czyli dający szansę na ponadprzeciętny zysk., przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego.
 • Inwestycja w Depozyt Dwuwalutowy wiąże się z ryzykiem wymiany zainwestowanych środków na inną wcześniej ustaloną walutę, co może wiązać się ze stratą części lub w skrajnym przypadku całości zainwestowanych środków 

 

Produkt zakłada gwarancję uzyskania oprocentowania w walucie podstawowej, jednakże ostateczny wynik inwestycji (ewentualne przewalutowanie kwoty bazowej) jest uzależniony od rynku walutowego. Oznacza to, że w przypadku pozytywnym waluta podstawowa nie umocni się do waluty wymiany ponad kurs wymiany, a kapitał zostanie wypłacony w walucie podstawowej. W przypadku scenariusza pesymistycznego, waluta podstawowa umocni się do waluty wymiany ponad kurs wymiany –wypłata odsetek nastąpi w walucie podstawowej, jednakże zainwestowany kapitał zostanie przewalutowany po kursie wymiany, który jest mniej korzystny niż kurs aktualnie dostępny na rynku walutowym.

 

Korzyści

PARY WALUT UDOSTĘPNIANE PRZEZ BANK

 •   EUR/PLN  
 •   EUR/USD  
 •   EUR/CHF  
 •   EUR/GBP  
 •   EUR/JPY  
 •   EUR/CZK  
 •   EUR/NOK  
 •   USD/PLN  
 •   GBP/USD  
 •   USD/CHF  
 •   GBP/PLN  
 •   USD/NOK  
 •   CHF/PLN  

 

KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UZGODNIENIA WARUNKÓW TRANSAKCJI

  Telefoniczne uzgodnienie uzgadnianie warunków transakcji odbywa się pod numerami telefonów:

(48 22) 585 37 38
(48 22) 585 37 39
(48 22) 585 37 41
(48 22) 585 37 50 

GODZINY REALIZACJI TRANSAKCJI

Transakcje zawarcia lub zerwania Depozytu Dwuwalutowego mogą być dokonywane w każdy dzień roboczy w godzinach  09:00 - 17:00.

MIFID

Dokumenty

 
Regulamin otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Depozytów Dwuwalutowych
 
Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia Depozytów Dwuwalutowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ USDPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ USDPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ CHFPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURCHF 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURCZK 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURGBP 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURJPY 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURNOK 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURUSD 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ GBPPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ GBPUSD 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ USDCHF 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ USDNOK 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ CHFPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURCHF 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURCZK 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURGBP 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURJPY 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURNOK 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURUSD 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ GBPPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ GBPUSD 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ USDCHF 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ USDNOK 6M
 
Przykładowa prezentacja kosztów i opłat dotycząca Depozytu Dwuwalutowego
 
Polityka wykonywania zleceń Klienta Pionu Rynków Finansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. („Polityka”)

Jak skorzystać z Depozytu dwuwalutowego?

Informacje dotyczące Depozytów Dwuwalutowych
dostępne są w wybranych Oddziałach Banku
BNP Paribas Bank Polska S.A., jakimi są
Centra Wealth Management.

Znajdź nas

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

MiFID

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w Depozyt Dwuwalutowy może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące Depozytu Dwuwalutowego zamieszczone są w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Depozytów Dwuwalutowych” (dalej „Regulamin”), „Umowie Ramowej otwierania i prowadzenia Depozytów Dwuwalutowych” oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID), a także na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/ w zakładce dotyczącej Depozytu Dwuwalutowego. Wartość transakcji i wynik finansowy Depozytu Dwuwalutowego zależą od kursu wymiany waluty, który jest zmienny. Zmienność kursu wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ mogą mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i ocena ryzyka inwestycji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Historyczne wyniki inwestycyjne i historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zabronione.