Serwis www BNP Paribas Bank Polska

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. - profesjonalny partner na rynku papierów wartościowych.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku i jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce. Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi brokerskie dla klientów indywidulanych i instytucjonalnych.
Biuro Maklerskie jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), uczestnikiem na rynku NewConnect i Catalyst, członkiem Izby Domów Maklerskich.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. działając od początku istnienia rynku kapitałowego w Polsce,.brało aktywny udział w jego rozwoju i przemianach, dzięki czemu:

 • Jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce uzyskało zezwolenie na zawodowe doradztwo inwestycyjne w zakresie obrotu papierami wartościowymi (listopad 1994 r.)
 • Działa zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki

 

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. oferuje pełen zakres usług świadczonych na rynku kapitałowym. Dzięki doświadczeniu, uzyskanemu w czasie wieloletniej działalności, zapewnia obsługę zgodną z najwyższymi standardami i stale poszerza ofertę o nowe, atrakcyjne produkty.

Kompleksowa oferta usług brokerskich, adresowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, obejmuje:

 • Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
 • Dostęp do rynku giełdowego i pozagiełdowego (zawieranie transakcji kupna i sprzedaży na GPW, NewConnect)
 • Możliwość inwestowania na rynku akcji, kontraktów terminowych, warrantów, opcji, obligacji skarbowych,
 • Atrakcyjne stawki prowizji, możliwość składania dyspozycji za pomocą telefonu i przez Internet
 • Usługę doradztwa inwestycyjnego
 • Korzystanie z profesjonalnych, bezpłatnych usług analitycznych
 • Możliwość nabywania jednostek uczestnictwa kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez czołowe polskie i międzynarodowe instytucje wyspecjalizowane w zarządzaniu funduszami
 • Współpracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji papierów wartościowych w ofercie publicznej (IPO)

 

W wyniku połączenia z BNP Paribas Bank Polska S.A. oferta Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. jest obecnie kierowana również do klientów Departamentu Bankowości Prywatnej i bazuje na:

 • Efektywnym inwestowaniu oszczędności
 • Możliwości polecenia naszym pracownikom, otwarcia rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim mBanku S.A.
 • Dostępu do różnych obszarów rynku kapitałowego, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect, Catalyst czy wybranych rynków zagranicznych
 • Możliwość zdalnego i kompleksowego dostępu do rachunku inwestycyjnego przez serwis internetowy naszego kontrahenta
 • Telefoniczne dyspozycje maklerskie
 • Indywidualnie negocjowane prowizje i opłaty
 • Bezpieczeństwo transakcji inwestycyjnych
 • Komfortową i profesjonalną obsługę według najwyższych standardów
 • Możliwość korzystania z przygotowywanych przez naszych specjalistów analiz i zaleceń inwestycyjnych (w przypadku jednoczesnego korzystania z usług doradztwa inwestycyjnego)