Kierunki inwestycyjne

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

Aktualizacja Tematów inwestycyjnych 2022 r.

Na początku roku, wraz z przystosowaniem się gospodarek do funkcjonowania w warunkach pandemii, oczekiwaliśmy, że tempo koniunktury w latach 2022 – 2023 znajdzie się powyżej swojego historycznego trendu. Obecna sytuacja geopolityczna budzi pytania o spowolnienie gospodarcze. 

 

Jakiego scenariusza mogą oczekiwać inwestorzy w najbliższych miesiącach?

 

Obejrzyj webinar Aktualizacja Tematów inwestycyjnych 2022 r.

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2022 Tematy inwestycyjne

Chcesz wiedzieć jak otoczenie pandemii COVID-19 zmieniło rynek inwestycji? Zastanawiasz się, czy warto inwestować w nowości w wirtualnym świecie?

 

Zapoznaj się z globalnymi trendami, które mogą mieć wpływ na rynki finansowe w nadchodzącym roku.

 

Obejrzyj webinar 2022 Tematy inwestycyjne

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2021 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w obecnym roku oparte na analizie trendów w polskiej i światowej gospodarce.

 

10 tematów inwestycyjnych na rok 2021 polecamy szczególnie inwestorom zainteresowanym rynkiem akcji.

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2020 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w obecnym roku oparte na analizie trendów w polskiej i światowej gospodarce.

 

10 tematów inwestycyjnych na rok 2020 polecamy szczególnie inwestorom zainteresowanym rynkiem akcji.

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w nadchodzącym roku oparte na analizie aktualnych trendów w światowej gospodarce.

Prezentujemy 11 tematów inwestycyjnych różniących się poziomem ryzyka oraz stopniem ekspozycji na rynki globalne.