Rachunek Maklerski


Inwestuj jak chcesz

i korzystaj z codziennych komentarzy i wiedzy ekspertów

Więcej

Dlaczego Rachunek Maklerski w Banku BNP Paribas?

Najważniejsze funkcjonalności


Poznaj zalety GOmakler i przekonaj się jak łatwo jest zarządzać swoimi inwestycjami.

  • W Portfelu sprawdzisz stan bieżący 
  • Łatwo skorzystasz z formatki zleceń
  • Obejrzysz notowania, które samodzielnie wyselekcjonujesz
  • Zweryfikujesz historię złożonych zleceń i zrealizowanych transakcji
  • Zrealizujesz zlecenia z usługi Doradztwa inwestycyjnego za pomocą jednego przycisku

 

 

Jak zacząć korzystać z GOmakler

Jak otworzyć rachunek maklerski?

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Wybierz zakładkę Oferta dalej Inwestycje, wypełnij ankietę MIFiD, a następnie kliknij Otwórz Rachunek Maklerski i wypełnij wniosek

Zaloguj

 

 

Udaj się do wybranego oddziału Banku

Pracownik Banku pomoże Ci uzupełnić formularze i założyć rachunek. Wcześniej poprosimy Cię m.in. o wypełnienie ankiety MiFID).

 

Znajdź oddział

Mapa inwestora

mapa inwestora

Jak inwestować?

Wybierz swoje zaangażowanie w zarządzanie aktywami.

 

sprawdź

Jak korzystać z rachunku maklerskiego?

Przez internet

Przez internet

Wygodny dostęp do składania zleceń online

Logowanie

jak wejść z GOonline

Mobilnie

Za pomocą aplikacji GOmakler

pobierz Google Play

pobierz Apple Store

Przez telefon

Przez telefon

801 880 880

(22) 56 69 704,
(22) 56 69 705

Infolinia czynna od 8.30 do 17.30 w dni robocze.
Koszt połączenia wg stawki operatora.

W oddziale

W wybranych oddziałach Banku - niektóre czynności

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Jak PRzejść z GOonline do Sidomaweb

Dokumenty

 
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S. A. za świadczenie usług maklerskich
 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów

Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki.

Z wyjątkiem Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.