Zlecenie do dyspozycji Maklera (DDM) to typ zlecenia w którym makler samodzielnie podejmuje decyzje o momencie realizacji Twojego zlecenia, uwzględniając określone przez Ciebie warunki realizacji.

Zlecenie DDM jest dostępne dla wszystkich klientów Biura Maklerskiego przy czym
minimalna wartość zlecenia wynosi:

  • 25 000 PLN na rynku kasowym
  • 50 szt. instrumentów pochodnych na rynku terminowym 

Korzyści

 

  • korzystasz z wiedzy i doświadczenia dedykowanego maklera do obsługi Twoich zleceń
  • oszczędzasz czas, nie musisz śledzić notowań i monitorować sytuacji na giełdzie

Główne czynniki ryzyka usługi:

  • Ryzyko braku realizacji zlecenia w granicach ceny określonej przez Klienta;
  • Ryzyko związane z uznaniowym charakterem decyzji podejmowanych przez maklera, które nie gwarantuje osiągnięcia najlepszej ceny realizacji zlecenia;
  • Ryzyko braku osiągnięcia przez Klienta korzyści w wyniku wykonania zlecenia DDM.