Śledź z nami rynek

 

Korzystaj z codziennych komentarzy

i wiedzy ekspertów

Więcej

Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Portfele inwestycyjne

Portfele inwestycyjnePolecane

Postaw na gotowe strategie inwestycyjne, wybierz jeden z portfeli złożonych z funduszy BNP Paribas TFI S.A.:1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • 6 modelowych portfeli funduszy inwestycyjnych do wyboru
  • od 2 do 5 subfunduszy w portfelu
  • nabycie na podstawie jednego zlecenia, wpłata za pomocą jednego przelewu
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Private Banking
Fundusze Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Planujesz inwestycje? Wybierz strategię dopasowaną do Twoich potrzeb.

  • pierwsza wpłata już od 200 zł, kolejna - od 100 zł w przypadku BNP Paribas FIO
  • brak podatku od zysków w przypadku przenoszenia środków pomiędzy Subfunduszami w jednym parasolu
  • możliwość zakończenia inwestycji w każdej chwili
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Private Banking

Polskie Fundusze Inwestycyjne

Fundusze innych TFI FIO krajowe

Polskie Fundusze Inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą innych polskich funduszy inwestycyjnych będących w ofercie Banku BNP Paribas1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • szeroka oferta
  • profesjonalne zarządzanie
  • dobry poziom zysków
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Private Banking

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.