Portfele inwestycyjne

Stabilne perspektywy Twoich oszczędności

Zapytaj o produkt
Umów wizytę
Dostępność
Online
Oddziały

Portfele inwestycyjne

o Portfele są to modelowe strategie inwestycyjne skonstruowane na podstawie subfunduszy BNP Paribas FIO, BNP Paribas Parasol SFIO oraz BNPP FIO. W skład każdego portfela wchodzi od 2 do 5 subfunduszy zróżnicowanych pod względem polityki inwestycyjnej i ryzyka. Nabycie odbywa się na podstawie tylko jednego zlecenia na dany portfel i jednego przelewu na jego opłacenie. Podział wpłaty pomiędzy subfundusze następuje automatycznie.

Sprawdź listę dostępnych portfeli Otwiera się w nowym oknie.

 

Portfele inwestycyjne polecane są Klientom, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w zdywersyfikowany portfel funduszy inwestycyjnych
  • nie mają czasu, aby ocenić sytuację na rynku finansowym i samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wyboru funduszy inwestycyjnych do portfela.

Rodzaje Portfeli Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A.

Portfel Strategii Dłużnych

Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny skoncentrowany na rynku instrumentów dłużnych.

Portfel Oszczędnościowy

Portfel inwestycyjny skoncentrowany na rynku instrumentów dłużnych.

Portfel Lokacyjny

Portfel inwestycyjny skoncentrowany na rynku instrumentów dłużnych z częściową ekspozycją aktywów na rynek akcji.

Portfel Spokojny

Portfel inwestycyjny skoncentrowany na rynku instrumentów dłużnych z jednoczesną ekspozycją części aktywów na rynek akcji.

Portfel Wyważony

Portfel inwestycyjny o równomiernej ekspozycji na rynki instrumentów dłużnych i akcyjnych.

Portfel Wzrostowy

Portfel inwestycyjny skoncentrowany na rynku akcji.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak zainwestować w Portfele?

W systemie bankowości
internetowej GOonline

ZALOGUJ SIĘ

W oddziałach
Banku BNP Paribas

Znajdź oddział

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

500 990 500

(tylko z telefonów stacjonarnych, opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Strona www

Sprawdź na stronie TFI BNP Paribas

 

Kliknij Otwiera się w nowym oknie.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz Inwestycyjny oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.