Menu
Zaloguj
 
 

Klienci Indywidualni oraz Bankowość Premium

 
Oświadczenie o nadaniu numeru LEI
 
Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Porozumienie rozszerzające zakres Umowy Świadczenia Usług Maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych
 
Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

Bankowość Prywatna

Umowa o zarządzanie portfelami

Istota usługi zarządzania portfelami polega na powierzeniu części swojego majątku zespołowi licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Klientom usługi proponowana jest optymalna i efektywna strategia zarządzania, odpowiadająca indywidualnym celom inwestycyjnym oraz preferencjom odnośnie ponoszonego ryzyka. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przekazane aktywa są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe w imieniu i na rachunek Klienta.

Powierzenie zarządzania środkami niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności:

  • zlecenie wszelkich czasochłonnych i wymagających specjalistycznej wiedzy czynności związanych z dokonywaniem analiz, selekcji instrumentów i monitorowaniem swojego portfela, zespołowi ekspertów wspieranemu przez doświadczenie i know-how Grupy BNP Paribas
  • decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie wnikliwych analiz, opartych o unikalne i sprawdzone narzędzia
  • strategia inwestycyjna ukierunkowana na osiągnięcie stóp zwrotu adekwatnych do akceptowanego przez Klienta ryzyka
  • odpowiednia dywersyfikacja portfela
  • aktywna adaptacja składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych
  • dyscyplina w zakresie zarządzania ryzykiem

Świadczenie usługi zarządzania portfelami wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu, umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta: poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe, doświadczeniem inwestycyjnym, indywidualną sytuacją finansową oraz celami inwestycyjnymi.

Bazując na powyższym badaniu oraz mając na uwadze indywidualne preferencje klienta odnośnie akceptowalnego poziomu ryzyka, stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego, strony określają w umowie zasady zarządzania, poprzez wskazanie wybranej strategii inwestycyjnej.

Odpowiednia realizacja strategii inwestycyjnej ma zasadniczy wpływ na wyniki portfela, dlatego też sposób jej realizacji jest kluczowy w usłudze zarządzania portfelem. W Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. podczas posiedzeń komitetu inwestycyjnego, określana jest modelowa, inwestycyjna alokacja klas aktywów dla Klientów. Zarządzający dokonują transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą alokacją i ściśle zdefiniowanymi zasadami doboru instrumentów finansowych do portfela. Ponadto, na bieżąco monitorowane są osiągane wyniki, jak również to, czy poziom podejmowanego ryzyka jest adekwatny do oczekiwanych rezultatów i przyjętej strategii.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi zarządzania jest zawarcie umowy z Biurem Maklerskim. Szczegółowe informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w Umowie oraz Regulaminie zarządzania. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

 
Umowa zarządzania – osoba fizyczna
 
Umowa zarządzania – osoba prawna
Umowa podstawowa
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń