Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Odpowiedzialność to nieodłączny element strategii rozwoju banku. Postrzegamy ją bardzo szeroko: wobec Klientów, akcjonariuszy, regulatorów, pracowników i wszystkich, na których nasze decyzje mogą wpłynąć.

Filary CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP PARIBAS

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas składa się z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego. Wszystkie działania realizowane są w zgodzie z zasadami ładu korporacyjnego.

Odpowiedzialność banku to przede wszystkim: długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja ekopostaw.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju
4 filary i 12 zobowiązań odpowiedzialnego banku

Ład korporacyjny

Podstawą wszystkich naszych działań jest ład korporacyjny. Implementujemy w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe i przestrzegamy najwyższych standardów etyki i odpowiedzialności.

Zobacz więcej

ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W GRUPIE BNP PARIBAS

Prowadzimy swoją działalność w oparciu o wartości i wytyczne, które odzwierciedlają nasze zobowiązania w stosunku do praw człowieka, podstawowych wolności oraz środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Bank BNP Paribas wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Kierujemy się przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest Cel 17, dlatego aktywnie podejmujemy współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.