Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Bank jako agent pozytywnych zmian społecznych

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności społecznej:

Odpowiedzialność społeczna banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni ze społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego.

 

Zwiększanie dostępności produktów i usług

 • Konsekwentnie podejmujemy działania, które umożliwiają korzystanie z naszych produktów osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz osobom pochodzącym z grup wrażliwych lub zagrożonych wykluczeniem.

  Zapewniając dostępność produktów i usług w banku, aktywnie dbamy o:

  • uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych, a także pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem w planowanej i prowadzonej działalności;
  • dostosowywanie kanałów cyfrowych banku do standardów dostępności;
  • usuwanie barier w dostępie do obiektów, a także zapobieganie ich powstawaniu poprzez projektowanie nowych oddziałów z myślą o potrzebach osób, które mają ograniczone możliwości poruszania (potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”);
  • publikowanie informacji o prowadzonej działalności, produktach i usługach w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w odbiorze;
  • zapewnianie dostępu do produktów i usług osobom pochodzącym z grup zagrożonych wykluczeniem, np. seniorów oraz obywateli Ukrainy.

  Aby zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług bankowych w pełnym zakresie, 20 listopada 2019 roku udostępniliśmy możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów naszego banku w formie nagrania audio, nagrania wizualnego treści dokumentów w polskim języku migowym, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a (taką usługę oferowaliśmy już od 1 stycznia 2019 r.). W czerwcu 2020 r. we wszystkich oddziałach oraz na infolinii banku wprowadziliśmy usługę tłumacza migowego. Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem dodatkowych udogodnień dla osób głuchych i niedosłyszących. Spełniamy tym samym wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Elementem realizacji strategii Fast Forward zakładającej koncentrację na kliencie oraz transformację cyfrową produktów, usług i procesów jest digitalizacja sieci placówek banku.

  W nowych, zdigitalizowanych oddziałach Banku BNP Paribas zamiast klasycznych stanowisk obsługi na klientów czekają ekrany cyfrowe, tablety, stanowiska komputerowe oraz drukarki. Wybrane nowe odziały są całkowicie bezkasowe. Dzięki automatyzacji oddziałów pracownicy mogą skupić się na potrzebach klientów oraz wysokiej jakości obsługi. Transakcje gotówkowe są możliwe dzięki znajdującym się w oddziale recyklerom (bankomat i wpłatomat w jednym, realizujący transakcje w formie zbliżeniowej - również BLIK), z których klienci mogą korzystać całodobowo. Klienci mogą również otrzymać na miejscu kartę debetową wydawaną do ROR oraz kartę, która jest gotowa do użycia i wydawana od ręki (tzw. instant issuing). Bezpłatna sieć wifi dostępna w oddziałach umożliwia pobieranie i korzystanie z aplikacji bankowej. Każda z placówek nowej generacji posiada również komfortowe miejsce do spotkań z doradcą wyposażone w wygodne sofy, aby spotkanie mogło przebiegać w kameralnej atmosferze. W wybranych, nowych placówkach banku Klienci mają do dyspozycji przestrzeń coworkingową – powierzchnię z miejscami do samodzielnej pracy wraz z wyposażeniem, pokoje spotkań oraz sale do spotkań biznesowych.

  W trosce o to, by wszyscy klienci mogli swobodnie i wygodnie korzystać z usług banku, tworzymy w oddziałach w nowym formacie wydzielone strefy dla dzieci – aby ich opiekunowie mogli spokojnie porozmawiać z pracownikami placówek.

 • Oddziały banku – zwłaszcza te po transformacji – to nie tylko komfortowe i nowoczesne miejsca pracy dla naszych pracowników i Klientów, ale również przestrzenie, w których promujemy sztukę, kulturę, ekologiczne postawy i szeroko pojęty rozwój.

  Flagowym oddziałem banku jest placówka w Centrum Marszałkowska w Warszawie, zlokalizowana w budynku dawnego Spółdzielczego Domu Handlowego „Sezam”. W tej lokalizacji organizujemy regularne spotkania pod hasłem „Sezam otwarty” zapraszając osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele świata literatury: Mariusz Szczygieł, Anna Kamińska, Marcin Wicha, Wojciech Kuczok i Agata Passent, Joanna Bator oraz aktorka Magdalena Cielecka, a także reżyserki Agnieszka Holland i Olga Hajdas. Wydarzenia w „Sezamie”, początkowo poświęcone literaturze, z czasem stały się miejscem poruszania różnorodnych tematów,  a inicjatywa objęła również inne miasta w Polsce.

  W oddziałach organizowaliśmy także cykliczne spotkania w ramach projektu BNP Talks. Placówki banku w całej Polsce są miejscem, którym Lokalni Ambasadorzy Banków prowadzą warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla seniorów. Dzięki temu jesteśmy blisko społeczności lokalnych i inspirujemy ich członków.

 • Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Integracja realizuje proces transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

  Udogodnienia zastosowane w oddziałach sprzyjają zarówno osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich bądź z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również niewidomym, niedowidzącym lub niesłyszącym. Obiekty są także dostosowywane do potrzeb osób starszych oraz z małymi dziećmi. W tego typu placówce osoba poruszająca się na wózku ma możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji obiektu. Każdy rodzaj stanowiska posiada przynajmniej jedną wersję w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby na wózku mogą swobodnie dotrzeć do bankomatów – istotne przyciski zostały umieszczone na odpowiedniej wysokości. Wszystkie drzwi i przegrody w obiekcie spełniają wymogi szerokości dla osób z utrudnieniami ruchu.

  Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku

  Szklane elementy konstrukcji są oklejone informacjami i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych dla osób słabowidzących. Bankomaty wyposażono w gniazda słuchawkowe i klawiaturę numeryczną z oznaczeniami w języku Braille’a. Bank pracuje nad wdrożeniem w bankomatach i wpłatomatach usługi funkcji głosowej umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością wzroku korzystanie z nich przy pomocy słuchawek i klawisza z oznaczeniem Braille’a.

  W styczniu 2019 r. wprowadziliśmy specjalne udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących. Klienci mogą zamówić w oddziałach banku lub przez infolinię przekład wzorów umów podstawowych produktów dla Klientów indywidualnych na alfabet Braille’a. Wszystkie oddziały są wyposażone w ramki ułatwiające złożenie podpisu pod umową oraz ekrany powiększające.

  We współpracy z niewidomą lekkoatletką Joanną Mazur w 2019 r. przygotowaliśmy serię publikacji pokazującą, jak oddziały Banku BNP Paribas są przygotowane do obsługiwania osób z niepełnosprawnością wzroku.  W grudniu 2019 r. wprowadziliśmy rozwiązanie, dzięki któremu osoby niewidome mogą swobodnie korzystać z treści prezentowanych w naszych mediach społecznościowych. Grafiki publikowane na Facebooku będą opisywane w sposób, który umożliwi osobom niewidzącym i niedowidzącym ich odczytanie.

  Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami słuchu

  Aby zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług bankowych w pełnym zakresie, w listopadzie 2019 r.udostępniliśmy możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów naszego banku w formie nagrania wizualnego treści dokumentów w polskim języku migowym. W czerwcu 2020 r. we wszystkich oddziałach oraz na infolinii banku  wprowadziliśmy usługę tłumacza migowego. Osoby głuche mogą skorzystać z własnego telefonu lub specjalnego tabletu, by połączyć się z profesjonalnym tłumaczem, który przybliży ofertę banku, używając polskiego języka migowego. Żeby dodatkowo ułatwić osobom głuchym wizyty w oddziałach, Bank BNP Paribas proponuje wykorzystanie aplikacji Booksy w celu umówienia spotkania. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą wybrać spotkanie w języku migowym (w aplikacji została wyodrębniona taka możliwość), wskazując następnie oddział, w którym chcą się spotkać z doradcą i tym samym zniwelować późniejszy stres związany z rozpoczęciem interakcji w placówce. Przy zdjęciach oddziałów banku w aplikacji pojawi się również oznaczenie w postaci migających rąk.

 • Certyfikacja „Obiekt bez barier”

  Dążymy do tego, aby wszystkie nasze placówki dostosowane były dla osób z różnymi potrzebami, dlatego coraz więcej obiektów naszej sieci poddawanych jest audytowi i certyfikacji. Certyfikat  „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja obiektom, które wdrożyły udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnościami ruchowymi, niewidomych, słabowidzących lub niesłyszących oraz dostosowanych do potrzeb osób starszych i z małymi dziećmi.

  Flagowy oddział Banku BNP Paribas zlokalizowany w dawnym Sezamie otrzymał nagrodę dla najlepiej dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placówki usługowej w Konkursie Warszawska Inwestycja bez barier 2018 w ramach Projektu „Warszawa bez barier”. Oddział Banku BNP Paribas przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, w dawnym Sezamie, otrzymał nagrodę w kategorii Obiekt mieszkalny/biurowy/ handlowy.

  W 2019 r. Bank BNP Paribas otrzymał nagrodę w kategorii sieć placówek, w 4. edycji konkursu „Lider Dostępności”. Statuetki oraz dyplomy wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagroda dla Banku BNP Paribas została przyznana za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

   

  Certyfikat jakości OK SENIOR

  Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzymaliśmy certyfikat jakości OK SENIOR®. Jest to program certyfikacji personelu oraz produktów i usług skierowanych do seniorów,  a jego otrzymanie jest dowodem na to, że w placówkach Banku klienci seniorzy (60+) obsługiwani są w sposób:

  • BEZPIECZNY – placówki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa;
  • ZROZUMIAŁY – w trakcie rozmowy doradcy dopytują, czy klient dobrze ich słyszy, używają zrozumiałego języka, oferują kartkę i długopis do robienia notatek, drukują materiały większą czcionką;
  • PRZYSTĘPNY – placówki są łatwo dostępne.
  • poprzez realizację POTRZEB odpowiadają na rzeczywiste zapotrzebowania seniorów, chroniąc przed nadużyciami.
 • Kwestia szerokiej dostępności produktów i usług banku jest naszym priorytetem. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej sieci oddziałów bankowych Otwiera się w nowym oknie. oraz stoisk bankowych w centrach handlowych Otwiera się w nowym oknie. na terenie całego kraju. Produkty kredytowe oferujemy również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

  Regularnie analizujemy wszystkie kanały dostępu do naszej oferty pod kątem funkcjonalności i przyjazności. W 2017 r. dostosowaliśmy stronę internetową banku do części wymogów dotyczących standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. oraz zleciliśmy przeprowadzenie audytu dostępności strony. Audyt został zrealizowany przez Fundację Integracja Otwiera się w nowym oknie..

  W grudniu 2019 r. wprowadziliśmy rozwiązanie, dzięki któremu osoby niewidome mogą swobodnie korzystać z treści prezentowanych w naszych mediach społecznościowych. Grafiki publikowane na Facebooku będą opisywane w sposób, który umożliwi osobom niewidzącym i niedowidzącym ich odczytanie.

  Bank BNP Paribas jako pierwszy bank w Polsce udostępnił tłumaczenie komunikatu prasowego w polskim języku migowym. Informacja, która w całości jest tłumaczona dla osób Głuchych, dotyczy uruchomienia od 15 czerwca we wszystkich oddziałach banku bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego.

  Równolegle do tradycyjnych kanałów bank znacząco rozwinął kanały zdalne. Klienci mogą już korzystać z nowej bankowości internetowej (GOonline) oraz mobilnej (GOmobile), które są nieustannie udoskonalane. W 2020 r. wdrożyliśmy nową odsłonę bankowości internetowej GOonline Biznes, w której stawiamy na wygodę i możliwość maksymalnej samoobsługi. Użytkownik może wygodnie autoryzować i monitorować swoje działania w systemie. Rozwiązania technologiczne zastosowane w nowej bankowości są zgodne z najnowszymi trendami rynkowymi. Pozwalają wprowadzać zmiany w trybie ciągłym, bez przerywania pracy Klienta i bez tzw. przestojów technicznych. W okresach większego nasilenia płatności (święta, wyprzedaże itp.) możemy zwiększać moc obliczeniową systemów, by jak najefektywniej sprostać wymaganiom Klientów.

 • Dostępność Plus

  Od listopada 2018 r. bank jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności zainicjowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w celu realizacji programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu zobowiązują się, że będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Naszym celem jest dostosowanie naszych produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także starszych oraz pochodzących z grup wykluczonych.

   

  Fundacja Integracja

  Fundacja Integracja jest jedną z największych organizacji w Polsce, aktywnie działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 25 lat edukuje i zmienia świadomość, pomaga w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, a także wspiera w likwidowaniu barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych.

  Bank BNP Paribas jest wieloletnim partnerem Fundacji. Fundacja wspiera bank w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług. W ramach współpracy bank realizuje proces transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także dostosowywania kanałów cyfrowych do aktualnych standardów.

   

  Dostępny bankomat

  Bank BNP Paribas jest także partnerem projektu „Dostępny bankomat”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności usług finansowych. Projekt „Dostępny bankomat” obejmuje platformę internetową dostępną dla wszystkich użytkowników sieci, zawierającą bazę bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dostarczenie informacji na temat bankomatów – ich lokalizacji oraz rodzajów przystosowania – umożliwia osobom z niepełnosprawnościami bycie aktywnymi i samodzielnymi. Projekt jest realizowany przez Związek Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

   

  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

  Jesteśmy partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. W ramach współpracy z naszą organizacją przedstawiciele Instytutu przeprowadzają warsztaty mentoringowe dla pracowników banku na temat tego, jak skutecznie wspierać środowiska seniorów. W ramach partnerstwa Ambasadorzy Banku przekazali seniorom ponad 10 000 Paszportów Seniora. Książeczka zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich oraz informacji o lekach i chorobach. Znajduje się tam również wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz lista pomocnych danych kontaktowych. Paszport jest częścią kampanii Senior Znaczy Szacunek.

  Bank BNP Paribas, jako pierwsza instytucja finansowa na rynku w Polsce, otrzymał certyfikat jakości – OK SENIOR® Otwiera się w nowym oknie. za wdrażanie procesu dostosowania placówek banku do potrzeb osób powyżej 60. roku życia. Certyfikat to dowód, że w placówkach banku seniorzy (60+) są ważną grupą Klientów, dla których bank nieustannie się zmienia. Certyfikaty przyznaje firma OK SENIOR Polska sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Placówki bankowe odwiedzili Seniorzy Audytorzy, którzy zweryfikowali, że deklarowane przez bank standardy obsługi i zarządzania kolejką Klientów realizowane są w praktyce zgodnie z wytycznymi Programu Certyfikacji OK SENIOR®. Główne obszary audytu to infrastruktura, wnętrze placówki, obsługa Klienta, zarządzanie kolejką oraz wewnętrzne standardy jakości banku.

   

  Migam
  Migam.org jest to firma istniejąca od 2011 r., której głównym polem do działania jest język migowy, Głusi Klienci i usprawnienie komunikacji pomiędzy Głuchymi Klientami a słyszącymi pracownikami obsługi Klientów.

  Na początku swojej działalności firma rozwijała bezpłatny słownik do nauki języka migowego, który istnienie po dzień dzisiejszy. Obecnie w swojej ofercie posiada również szkolenia z języka migowego, wydawanie podręczników do nauki języka migowego, tłumaczenia na język migowy tekstów i filmów oraz tłumacza języka migowego on-line, obecnie funkcjonującego pod nazwą Tłumacz Migam.

  W ramach współpracy firma Migam wspiera bank w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

   

  Deaf Respect

  Deaf Respect jest to fundacja, która współpracuje z firmami oraz instytucjami w zakresie zwiększania dostępności dla społeczności Głuchych, wspierając tym samym ich aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja prowadzi działania w zakresie komunikacji podnoszącej świadomość pracowników i Klientów na temat mniejszości Głuchych.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka – inwestycje społeczne Banku i Fundacji BNP Paribas

 • Od 2011 r. bank realizuje Program Grantów Lokalnych – inicjatywę mającą na celu wsparcie darowiznami działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe. Dzięki Programowi podnosimy jakość życia lokalnych społeczności, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako wiarygodnego partnera.

  Efektem tak zapoczątkowanej relacji jest często długofalowa współpraca między bankiem a podmiotem lokalnym. Pracownicy przekazują granty przyznane przez bank dla wybranych organizacji społecznych działających aktywnie na rzecz realnej zmiany społecznej. Od początku trwania programu na realizację działań społecznych przekazano łącznie 1,7 mln zł.

  Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji społecznej i chciałbyś uzyskać wsparcie, skontaktuj się z dyrektorem najbliższego oddziału i razem zawnioskujcie o grant.

  Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy oddział Otwiera się w nowym oknie.

 • Pracownicy naszej organizacji chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności, m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W ciągu ostatnich kilku lat, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze, poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin. Aby wesprzeć te pozytywne postawy Bank BNP Paribas stworzył program Lokalni Ambasadorzy Banku (#LAB). We wrześniu 2018 roku po raz pierwszy zostały przyznane tytuły „Lokalnych Ambasadorów Banku”. Otrzymało je wtedy pięćdziesięciu pracowników. Od tamtej pory grono LAB sukcesywnie się powiększa.

  Lokalny Ambasador Banku jest pierwszym takim programem w Banku BNP Paribas oraz w całej Grupie BNP Paribas. Nowi ambasadorzy przechodzą szkolenie, które pomaga im stać się liderem społecznym i daje narzędzia umożliwiające pracę z młodzieżą oraz rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.

 • Od 2016 r. realizujemy projekt Dzieciaki do Rakiet – Otwiera się w nowym oknie. program popularyzacji gry w tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat promujący wartości fair play, zdrową rywalizację oraz zabawę poprzez sport. Program składa się z działań dwojakiego rodzaju: organizacji eventów miejskich w mobilnych miasteczkach tenisowych, gdzie doświadczeni trenerzy i animatorzy uczą dzieci grać w tenisa oraz akcji Tenis na WF-ie, w ramach którego w 50 szkołach wyłonionych w drodze konkursu nauczyciele wychowania fizycznego są szkoleni przez instruktorów Polskiego Związku Tenisowego w zakresie wprowadzania elementów tenisa na lekcjach, a szkoły otrzymują niezbędny sprzęt tenisowy.

 • Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, nasz bank stworzył program Agro na obcasach Otwiera się w nowym oknie.. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło naszym pracownikom zauważyć, że kobiety z obszarów wiejskich coraz chętniej podejmują decyzje dotyczące prowadzonych samodzielnie biznesów lub rodzinnych gospodarstw rolnych.

  W ramach programu Agro na obcasach nasz bank zaprasza uczestniczki do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych. Dzięki spotkaniom i rozmowom w kuluarach kobiety nawiązują kontakty między sobą, czują się docenione, zauważone i wyróżnione.

 • W ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas Fundacja BNP Paribas od 2016 r. wspiera działania na rzecz uchodźców w Polsce. W 2017 r. fundacja włączyła się w projekt Refugees Welcome Polska Otwiera się w nowym oknie., koordynowany przez Fundację Ocalenie Otwiera się w nowym oknie.. Projekt objął 62 beneficjentów pochodzących z krajów ogarniętych wojną i chaosem politycznym.

  Od 2018 roku Fundacja BNP Paribas i Fundacja Ocalenie (od 2021 partnerzy strategiczni) tworzą wspólny projekt tutorsko-stypendialny Wiedza do Potęgi, który pomaga młodym uchodźcom w odnalezieniu się w polskim systemie edukacji. Dla uczestników przygotowane są różnorodne aktywności: warsztaty, wyjścia edukacyjne i kulturalne czy letnie półkolonie. Młodzież może także liczyć także na stypendia finansowe oraz merytoryczne wsparcie ze strony tutorów.

  Więcej o programie

 • Kobiety zmieniające BNP Paribas

  Pracowniczki banku powołały oddolną inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, aby pracować nad wzmocnieniem roli kobiet w organizacji, promowaniem idei Diversity&Inclusion w banku, a także budowaniem zaangażowania mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

  W ramach inicjatywy przeprowadzono m.in. badanie wśród pracowników na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn i obserwowanych zachowań w relacjach pracowniczych.

  Inicjatywa „Kobiety zmieniające BNP Paribas” swoje działania zorganizowała w ramach pięciu stref tematycznych:

  • Strefa Mocy
  • Strefa Rozkwitu
  • Strefa Głosu
  • Strefa Otwartości
  • Strefa Zmiany

  W ramach programu powołano także Ambasadorki Strefy mocy. To 55 kobiet z 28 miejscowości, które działają w sieci sprzedaży banku. Ich rolą jest angażowanie koleżanek w sieci oraz badanie potrzeb kobiet pracujących w oddziałach, centrach biznesowych i makroregionach.

   

  Program Women Up

  W ramach unikalnych programów rozwojowych realizujemy program Women Up, dedykowany kobietom pracującym w banku. Program umożliwia uczestniczkom rozpoznanie i wzmocnienie swoich talentów czy rozwój umiejętności w zakresie budowania marki osobistej. Aby do niego przystąpić należało zgłosić odważne pomysły zmian, jakie chce się zrealizować w banku. Program oparty jest na trzech filarach: transparentność, obiektywizm i działanie.

  Autorki pomysłów, poza uczestnictwem w programie rozwojowym, dostały także wsparcie Patronów - menedżerów wysokiego szczebla, którzy wesprą wdrożenie pomysłów w organizacji. #WomenUp to niezwykła inicjatywa w banku promująca współpracę zespołową, która wzmacnia i buduje poczucie przynależności i wspólnoty pracowników.

   

  Angażujemy się również w promowanie inicjatyw zewnętrznych, które wzmacniają i rozwijają potencjał kobiet w Polsce:

  • Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. jest współzałożycielem polskiego klubu Male Chamions of Change, który działa na rzecz zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacji luki placowej oraz lepszego wykorzystania talentów obu płci w firmach.
  • Bank jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, która nagłaśnia sukces kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Więcej możesz przeczytać tu: https://bizneswomanroku.pl/nominuj/?gclid=EAIaIQobChMI8N-Z1bSM7gIVAhd7Ch3QUgxNEAAYASAAEgJOJvD_BwE Otwiera się w nowym oknie.
  • Dołączyliśmy również do programu Jestem Liderką organizowanego przez Vital Voices Poland, rozwijającego potencjał młodych kobiet w wieku 16-19 lat, które aktywnie działają w swojej społeczności. Laureatki konkursu Jestem Liderką wzięły udział w serii szkoleń z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwijania mocnych stron. Więcej możesz przeczytać tu: https://vitalvoices.pl/nasze-programy/programy/jestem-liderka-2/ Otwiera się w nowym oknie.
  • Zostaliśmy partnerem konkursu „Zostań Panią Ambasador” organizowanego przez Ambasadę Izraela w Warszawie i Fundację Leopoldy Wild. Laureatki miały niepowtarzalną szansę, by przez jeden dzień pełnić rolę pani ambasador w jednej z dwunastu ambasad, które biorą udział w projekcie.
   Więcej możesz przeczytać tu: https://www.ambassadorforaday.org/ Otwiera się w nowym oknie.
  • Zgodnie ze swoim dążeniem do zwiększania zaangażowania na rzecz równości i promowania utalentowanych kobiet, Grupa BNP Paribas rozszerzyła grono sygnatariuszy karty #JamaisSansElles (Nigdy Bez Niej) do grona wszystkich 100 liderów kadry kierowniczej na świecie. Zobowiązanie podjął między innymi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. Francuskie stowarzyszenie #JamaisSainElles działa na rzecz promocji równych szans i widoczności kobiet. Podpisując kartę #JamaisSainElles, członkowie zarządu Grupy zobowiązali się nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach publicznych powyżej trzech osób – debatach, panelach eksperckich, dyskusjach przy okrągłym stole – bez udziału kobiety i promować tę inicjatywę w obrębie organizacji.
 • Jesienią 2020 r. rozpoczęliśmy realizację interdyscyplinarnego projektu Misja Edukacja, która stanowi parasol dla działań i inicjatyw partnerskich z zakresu edukacji. Jego celem jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa z dziedziny finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości czy psychologii. Pomaga on w zdobyciu nowych umiejętności, odkryciu własnego potencjału, czy poszerzeniu horyzontów. W ramach programu organizowane są m.in.:

  • lekcje o finansach dla dzieci i młodzieży w szkołach w oparciu o przygotowane przez bank autorskie materiały edukacyjne,
  • wykłady z finansów dla seniorów,
  • webinary poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa,
  • warsztaty rodzinne „Poznaj swoje moce” z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek,
  • kolejne odsłony edukacyjnych podcastów w ramach cyklu BNP Paribas Talks,
  • działania edukacyjne w partnerstwie z Fundacją Uniwersytet Dzieci,
  • webinary z Wyższą Szkołą Bankową.

  W 2020 r. dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, w tym Lokalnych Ambasadorów Banku,  przeprowadzaliśmy webinaria w zakresie cyberbezpieczeństwa i zakupów w sieci. W partnerstwie z  Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej przygotowaliśmy dedykowany przewodnik po bankowości internetowej GOonline, na podstawie którego przeprowadziliśmy webinary w celu wzmocnienia kompetencji cyfrowych wśród seniorów. Zorganizowaliśmy również bezpłatne warsztaty z diagnozy talentów i mocnych stron „Poznaj swoje moce”, które w ramach kontynuacji projektu z 2019 r. poprowadziła Fundacja Kosmos dla Dziewczynek. W tym roku warsztaty realizowaliśmy w formule online. Każdy uczestnik miał okazję wypełnić autorski test Fundacji Kosmos, inspirowany testem mocnych stron Strengthsfinder. Dzięki temu młodzi uczestnicy i ich rodziny dowiedzieli się jak mogą się dalej rozwijać.

 

Działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego

 • Fundacja BNP Paribas została powołana w 2006 roku w celu realizacji zadań związanych z odpowiedzialnością społeczną banku. Misją fundacji jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty poprzez prowadzenie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie:

  • edukacji – poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych w grupach wrażliwych, głównie poprzez długoletnie programy stypendialne,
  • solidarność społeczną – wparcie młodych uchodźców, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, promocja i wzmacnianie wolontariatu pracowniczego w banku,
  • kultury – wzmocnienie dostępu do sztuki wysokiej dla dzieci i młodzieży z miejscowości oddalonych od aglomeracji i centrów kulturalnych.
    

  Dzięki autorskim programom stypendialnym oraz współpracy z organizacjami eksperckimi, fundacja wyrównuje szanse edukacyjne i przeciwdziała wykluczeniu. Swoimi działaniami wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

   

  Inicjatywy Fundacji BNP Paribas:

  • program stypendialny Klasa,
  • program stypendialny Agrotalenty,
  • program Dream Up,
  • program Wiedza do Potęgi w partnerstwie z Fundacją Ocalenie,
  • projekt Spotkania z Muzyką w partnerstwie z Filharmonią Narodową,
  • projekt English Club w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Stężycy.

   

  Wspólne działania Banku i Fundacji BNP Paribas:

  • "Możesz na mnie polegać" – program wolontariatu pracowniczego w Banku BNP Paribas, koordynowany przez fundację,
  • Wspieram Cały Rok – program filantropii indywidualnej dla pracowników banku,
  • akcje społeczne w banku – Krwinka oraz Dobre Kilometry.

   

  Po więcej o działaniach fundacji i zaangażowaniu pracowników banku zapraszamy na stronę internetową:

  STRONA FUNDACJI BNP PARIBAS

 • Wspieram cały rok to dobrowolne, proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej w naszym banku. Dzięki programowi – koordynowanemu przez Fundację BNP Paribas – każdy zatrudniony może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne.

  Zebrane środki są przeznaczane na wsparcie dwóch organizacji społecznych wybieranych corocznie przez pracowników banku. Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na obie organizacje lub wskazać jedną z nich.

  Do tej pory pracownicy zdecydowali się wesprzeć: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Onkofundację Alivia, Fundację SYNAPSIS, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji oraz stypendystów programu stypendialnego Klasa Fundacji BNP Paribas.

  W 2022 roku, zgodnie z decyzją pracowników banku, wsparcie finansowe będzie przekazywane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Stowarzyszeniu Mudita.

  Więcej o programie

 • Program lojalnościowy mamBONUS daje Klientom naszego banku możliwość wsparcia działań Fundacji BNP Paribas przy okazji dokonywania transakcji finansowych z użyciem kart kredytowych. Płacąc kartą, Klienci zbierają punkty, które następnie mogą być wymieniane na różne zniżki, nagrody lub vouchery wsparcia uczestników programu stypendialnego Klasa, prowadzonego przez Fundację BNP Paribas. Program oferuje Klientom banku wiele benefitów, rabatów i nagród.

  Dodatkowo w ramach programu lojalnościowego mamBONUS, Klienci banku otrzymali możliwość wymiany zebranych punktów na vouchery wspierające Szlachetną Paczkę.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności społecznej jest wzmacniane wolontariatu pracowniczego i zaangażowania na rzecz otoczenia. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości zaangażowania społecznego oraz wsparcie w realizacji autorskich pomysłów.

 • „Możesz na mnie polegać” to motto wolontariatu i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas. Pod tym hasłem pracownicy banku działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują, wspierają programy Fundacji BNP Paribas i wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

  Każdemu pracownikowi przysługują dodatkowe 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Chętni mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny lub zespołowy – działania organizowane przez grupę pracowników z inicjatywy własnej oraz projekty koordynowane przez Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Fundację BNP Paribas.

  Tylko w 2020 roku nasi wolontariusze zaangażowali się 3 509 razy, poświęcając na pomoc innym 22 507 godzin.

   

  Więcej o zaangażowaniu naszych pracowników w specjalnej zakładce:

  WOLONTARIAT W BANKU BNP PARIBAS

 • Krwinka

  Od 2011 roku Fundacja BNP Paribas - we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa - organizuje akcję krwiodawstwa Krwinka. Tego dnia pracownicy banku oddają krew i/lub rejestrują się w bazie dawców szpiku w mobilnych punktach poboru krwi, ustawionymi pod centralami banku.

  W 2021 roku ambulanse pojawiły się przez centralami w Warszawie, Krakowie i Rudzie Śląskiej. 99 ochotników i ochotniczek oddało ponad 33 litry krwi. Od 2011 roku udało się zebrać ponad 269 litrów krwi!

   

  Dobre Kilometry

  Pracownicy Banku BNP Paribas mogą również angażować się w działania społeczne, uprawiając aktywność fizyczną. Służy temu akcja społeczna Dobre Kilometry organizowana od 2015 roku przez Fundację BNP Paribas.

  W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, m.in. jeżdżąc na rowerze czy biegając. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej banku. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe przekazane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

  Dobre Kilometry cieszą się dużym zaintersowaniem pracowników. W 2021 roku w wyzwaniu wzięło aktywny udział 444 pracowników banku, którzy ruszyli się aż 7 574 razy, pokonując ponad 71 951 km. Fundacja BNP Paribas przekazała 25 tys. zł Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji, które zostało wybrane przez pracowników w głosowaniu na beneficjenta akcji.

 • W Banku BNP Paribas wiemy, że #pomaganiejestfajne. Nasi pracownicy od wielu lat angażowali się w działania pomocowe, koordynowane przez bank, fundację BNP oraz inne organizacje pozarządowe. Wielokrotnie brali udział w akcji Szlachetna Paczka. Nawiązanie współpracy z organizacją było dla nas naturalnym krokiem, dlatego w 2018 roku Bank BNP Paribas został partnerem strategicznym projektu.

  Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. To największy system pomocy bezpośredniej na świecie, a także jeden z największych projektów społecznych w Polsce.

  Zaangażowanie rok po roku

  Wolontariat pracowników Banku BNP Paribas w Szlachetną Paczkę to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki.

  2018: W pierwszym roku partnerstwa blisko 2 000 pracowników-wolontariuszy z całej Polski zaangażowało się w tworzenie paczek dla potrzebujących rodzin.

  2019: W kolejnym roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się 3 317 wolontariuszy, którzy wspólnie skompletowali i przekazali paczki ponad 100 potrzebującym rodzinom z całej Polski.

  2020: 124 Liderów i Liderek z zespołami - łącznie 2 470 osób  z różnych obszarów banku i spółek Grupy BNP Paribas - skompletowało paczki dla 134 rodzin.

  2021: Podczas 20. edycji Szlachetnej Paczki 2 610 pracowników banku i spółek dotarło z pomocą do 145 potrzebujących rodzin. 123 osoby przygotowały paczki dla jednej rodziny, 9 - dla dwóch, a jedna Liderka przekazała paczki aż 3 rodzinom.

  Chcemy wspierać inicjatywy, które są ważne dla naszych pracowników i promują mądrą pomoc. Zobacz, jak to robimy:

  www.pomaganiejestfajne.pl Otwiera się w nowym oknie.