Bank zmieniającego się świata
Oferta

Bank jako agent pozytywnej zmiany

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczeniu, w którym Bank prowadzi działalność. to skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności społecznej:

Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni ze społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego.

 

Zwiększenie dostępności produktów i usług

Transformacja sieci placówek Banku

Elementem realizacji strategii Fast Forward zakładającej koncentrację na kliencie oraz transformację cyfrową produktów, usług i procesów jest digitalizacja sieci placówek Banku.

W nowych, zdigitalizowanych oddziałach Banku  BNP Paribas zamiast klasycznych stanowisk obsługi na klientów czekają ekrany cyfrowe, tablety, stanowiska komputerowe oraz drukarki. Wybrane nowe odziały są całkowicie bezkasowe. Dzięki automatyzacji oddziałów pracownicy mogą skupić się na potrzebach klientów oraz wysokiej jakości obsługi. Transakcje gotówkowe są możliwe dzięki znajdującym się w oddziale recyklerom (bankomat i wpłatomat w jednym, realizujący transakcje w formie zbliżeniowej - również BLIK), z których klienci mogą korzystać całodobowo. Klienci mogą również otrzymać na miejscu kartę debetową wydawaną do ROR oraz kartę, która jest gotowa do użycia i wydawana od ręki (tzw. instant issuing). Bezpłatna sieć wifi dostępna w oddziałach umożliwia pobieranie i korzystanie z aplikacji bankowej. Każda z placówek nowej generacji posiada również komfortowe miejsce do spotkań z doradcą wyposażone w wygodne sofy, aby spotkanie mogło przebiegać w kameralnej atmosferze. W wybranych, nowych placówkach Banku klienci mają do dyspozycji przestrzeń coworkingową – powierzchnię z miejscami do samodzielnej pracy wraz z wyposażeniem, pokoje spotkań oraz sale do spotkań biznesowych.

W trosce o to, by wszyscy klienci mogli swobodnie i wygodnie korzystać z usług Banku, tworzymy w oddziałach w nowym formacie wydzielone strefy dla dzieci – aby ich opiekunowie mogli spokojnie porozmawiać z pracownikami placówek.

Bank bez barier

Bank BNP Paribas realizuje proces transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych we współpracy z Fundacją Integracja.

Udogodnienia zastosowane w oddziałach sprzyjają zarówno osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich bądź z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również niewidomym, słabowidzącym lub niesłyszącym. Obiekty są także dostosowywane do potrzeb osób starszych oraz z małymi dziećmi. W tego typu obiekcie osoba poruszająca się na wózku ma możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji obiektu. Każdy rodzaj stanowiska posiada przynajmniej jedną wersję w pełni dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szklane elementy konstrukcji są oklejone informacjami i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych dla osób słabowidzących. Wszystkie drzwi i przegrody w obiekcie spełniają wymogi szerokości dla osób z utrudnieniami ruchu. Osoby na wózku mogą swobodnie dotrzeć do bankomatów. Istotne przyciski zostały umieszczono na odpowiedniej wysokości, a bankomaty są wyposażono w gniazda słuchawkowe i klawiaturę numeryczną.

Flagowy oddział Banku BNP Paribas zlokalizowany w dawnym Sezamie otrzymał nagrodę dla najlepiej dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych placówki usługowej w Konkursie Warszawska Inwestycja bez barier 2018 w ramach Projektu „Warszawa bez barier”. Oddział Banku BNP Paribas przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, w dawnym Sezamie, otrzymał nagrodę w kategorii Obiekt mieszkalny/biurowy/ handlowy.

W 2019 roku Bank BNP Paribas otrzymał nagrodę w kategorii sieć placówek, w 4. edycji konkursu „Lider Dostępności”. Statuetki oraz dyplomy wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagroda dla Banku BNP Paribas została przyznana za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dostępność we wszystkich kanałach

Kwestia szerokiej dostępności produktów i usług Banku jest naszym priorytetem. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej sieci oddziałów bankowych oraz stoisk bankowych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Produkty kredytowe oferujemy również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

Regularnie analizujemy wszystkie kanały dostępu do naszej oferty pod kątem funkcjonalności i przyjazności. W 2017 roku dostosowaliśmy stronę internetową Banku do części wymogów dotyczących standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. oraz zleciliśmy przeprowadzenie audytu dostępności strony. Audyt został zrealizowany przez Fundację Integracja.

Bank BNP Paribas oferuje klientom z niepełnosprawnością wzroku możliwość zamówienia w oddziale lub poprzez infolinię przekładu na alfabet Braille’a wzorów umów podstawowych produktów dla klientów indywidualnych. Usługa jest dostępna od 1 stycznia 2019 roku.

Partnerstwa na rzecz dostępności

W listopadzie 2018 roku Bank dołączył do Partnerstwa na rzecz dostępności – programu Dostępność Plus. Sygnatariusze dokumentu zobowiązują się, że będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Naszym celem jest dostosowanie naszych produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, o szczególnych potrzebach, ale także starszych oraz pochodzących z grup wykluczonych.

Bank BNP Paribas jest także partnerem projektu „Dostępny Bankomat” realizowanego przez Grupę roboczą ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki działającą przy Związku Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Jesteśmy partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. W ramach współpracy z naszą organizacją przedstawiciele Instytutu przeprowadzają warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku na temat tego, jak skutecznie wspierać środowiska seniorów. W ramach partnerstwa Ambasadorzy Banku przekazali seniorom 10 000 Paszportów Seniora. Książeczka zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich oraz informacji o lekach i chorobach. Znajduje się tam również wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz lista pomocnych danych kontaktowych. Paszport jest częścią kampanii Senior Znaczy Szacunek.

Bank BNP Paribas, jako pierwsza instytucja finansowa na rynku w Polsce, otrzymał certyfikat jakości – OK SENIOR® za wdrażanie procesu dostosowania placówek do potrzeb osób powyżej 60. roku życia w oddziałach Banku. Certyfikat to dowód, że w placówkach Banku klienci seniorzy (60+) są ważną grupą klientów dla których Bank zmienia się i chce się nadal zmieniać.  Certyfikaty przyznaje firma OK SENIOR Polska sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Placówki bankowe odwiedzili Seniorzy Audytorzy, którzy zweryfikowali, że deklarowane przez Bank standardy obsługi i zarządzania kolejką klientów w praktyce realizowane są w praktyce zgodnie z wytycznymi Programu Certyfikacji OK SENIOR®. Główne obszary audytu to infrastruktura, wnętrze placówki, obsługa klienta, zarządzanie kolejką oraz wewnętrzne standardy jakości Banku.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka – inwestycje społeczne Banku i Fundacji BNP Paribas

Program Grantów Lokalnych

Od 2011 roku pracownicy Banku realizują Program Grantów Lokalnych – model wsparcia darowiznami działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe. Celem programu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych i umacnianie pozycji organizacji jako wiarygodnego partnera lokalnego. Efektem tak zapoczątkowanej relacji jest często długofalowa współpraca między Bankiem a podmiotem lokalnym. Pracownicy przekazują granty przyznane przez Bank dla wybranych organizacji społecznych działających aktywnie na rzecz realnej zmiany społecznej. W ciągu 7 lat programu przekazano łącznie ponad 600 darowizn o wartości ponad 1 mln zł.

Program Lokalnych Ambasadorów Banku

Pracownicy naszej organizacji chętnie włączają się w życie lokalnych społeczności, m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W ciągu ostatnich kilku lat, starając się zmienić najbliższe otoczenie na lepsze, poświęcili na pomoc innym łącznie kilkanaście tysięcy godzin. Aby wesprzeć te pozytywne postawy Bank BNP Paribas stworzył program Lokalni Ambasadorzy Banku (#LAB). We wrześniu 2018 roku po raz pierwszy zostały przyznane tytuły „Lokalnych Ambasadorów Banku”. Otrzymało je pięćdziesięciu pracowników. Wiosną 2019 do grona #LAB dołączyło niemal 50 kolejnych osób.

Lokalny Ambasador Banku jest nową rolą naszej organizacji i pierwszym takim programem w Banku BNP Paribas oraz w całej Grupie BNP Paribas. Pozwoli lepiej przygotować pracowników do niesienia pomocy innym – poprzez wsparcie ekspertów z różnych dziedzin – i do pełnienia ważnej społecznie roli.

Dzieciaki do rakiet

Od 2016 roku realizujemy projekt Dzieciaki do Rakiet – program popularyzacji gry w tenisa wśród dzieci w wieku 5-12 lat, promujący wartości fair play, zdrową rywalizację oraz zabawę poprzez sport. Program składa się z działań dwojakiego rodzaju: organizacji eventów miejskich w mobilnych miasteczkach tenisowych, gdzie doświadczeni trenerzy i animatorzy uczą dzieci grać w tenisa, oraz akcji Tenis na WF-ie, w ramach którego w 50 szkołach wyłonionych w drodze konkursu nauczyciele wychowania fizycznego są szkoleni przez instruktorów Polskiego Związku Tenisowego w zakresie wprowadzania elementów tenisa na lekcjach, a szkoły otrzymują niezbędny sprzęt tenisowy.

Agro na obcasach

Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, nasz Bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie Banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło naszym pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

W ramach programu Agro na obcasach nasz Bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych. Dzięki spotkaniom i rozmowom w kuluarach kobiety nawiązują kontakty między sobą, czują się docenione, zauważone i wyróżnione.

Wsparcie uchodźców w Polsce w ramach inicjatywy Grupy BNP PARIBAS

W ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas nasza Fundacja wspiera od 2016 roku działania na rzecz uchodźców w Polsce. W 2017 roku Fundacja włączyła się w projekt Refugees Welcome Polska koordynowany przez Fundację Ocalenie, który miał 62 beneficjentów – pochodzących z krajów ogarniętych wojną i chaosem politycznym. Od 2018 roku obie organizacje tworzą wspólny projekt tutorsko-stypendialny „Wiedza do Potęg”.

Działania na rzecz przedsiębiorczości kobiet

W zmieniającym się świecie obserwujemy istotną rolę kobiet i ich rosnącą odpowiedzialność w życiu społecznym i zawodowym. Ich aktywność jest coraz bardziej widoczna w wielu dziedzinach życia. Zauważamy to i chcemy wspierać kobiety. Zobacz, jak to robimy

 

Działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego

Działalność Fundacji BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównujemy szanse edukacyjne, zapobiegamy wykluczeniu grup defaworyzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspieramy budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

 

Program stypendialny Klasa Agrotalenty Dream up

Klasa to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas mający na celu wsparcie uzdolnionych młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzących z małych miejscowości poprzez umożliwienie im nauki w renomowanych liceach w 5 polskich miastach akademickich: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Program jest prowadzony od 2003 roku, a jego efektem jest wsparcie 700 absolwentów gimnazjum stypendiami o łącznej wartości blisko 20 mln zł. Klasa była wielokrotnie uznawana za jeden z najbardziej efektywnych programów edukacyjno-stypendialnych w Polsce.

Autorski program stypendialny Agrotalenty funkcjonuje od 2012 roku. W jego ramach przyznawane są stypendia dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych. W ten sposób program wspiera przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi, a także wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa. 270 młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe od początku działania Agrotalentów.

Realizowany od 2015 roku program Dream up wspiera rozwój dzieci i młodzieży pochodzących z warszawskiej Pragi. Prowadzony zgodnie z ideą edukacji poprzez sztukę, jest skierowany do młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obejmuje działania z zakresu edukacji muzycznej. Poprzez zespołową grę na instrumentach i naukę śpiewu, wspieramy nie tylko rozwój pasji i talentów, ale też wzmacniamy kompetencje społeczne i integrację różnych środowisk.

Dream Up jest programem grupy BNP Paribas. Zainicjowany i finansowany przez Fondation BNP Paribas we Francji, jest realizowany w 26 krajach.

 

Dowiedz się więcej o działaniach Fundacji BNP Paribas

Wspieram cały rok – filantropia pracowników

Wspieram cały rok to dobrowolne, proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej w naszym Banku. Dzięki programowi – koordynowanemu przez Fundację BNP Paribas – każdy zatrudniony może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne. Zebrane środki są przeznaczane na dodatkowe wsparcie stypendystów programu Klasa Fundacji BNP Paribas oraz organizacji społecznej wybieranej corocznie przez uczestników. Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na oba cele lub wskazać jeden z nich. Pierwszą organizacją roku, którą wybrali pracownicy, było Stowarzyszenie Mali bracia Ubogich opiekujące się samotnymi osobami starszymi. W ciągu pierwszych 3 miesięcy programu dołączyło do niego blisko 100 pracowników-darczyńców.

mamBONUS – filantropia klientów

Program lojalnościowy mamBONUS daje klientom naszego Banku możliwość wsparcia działań Fundacji BNP Paribas przy okazji dokonywania transakcji finansowych z użyciem kart kredytowych. Płacąc kartą, klienci zbierają punkty, które następnie mogą być wymieniane na różne zniżki, nagrody lub vouchery wsparcia uczestników programu stypendialnego Klasa realizowanego przez Fundację Banku. Program oferuje klientom Banku wiele benefitów, rabatów i nagród.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności społecznej jest wzmacniane wolontariatu pracowniczego i zaangażowania na rzecz otoczenia. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości zaangażowania społecznego oraz wsparcie w realizacji autorskich pomysłów.

Wolontariat pracowniczy: indywidualny i zespołowy

Każdemu pracownikowi Banku przysługują 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Chętni mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny lub zespołowy – działania organizowane przez grupę pracowników z inicjatywy własnej oraz projekty koordynowane przez Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i Fundację BNP Paribas.

 

Konkurs na projekty wolontariackie

W ramach Konkursu dla pracowników na najlepsze projekty społeczne, zwycięzcy otrzymują środki na realizację swoich pomysłów na pomoc społeczną w środowiskach, w których żyją i pracują oraz merytoryczne wsparcie Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Fundacji.

Od 2011 roku ponad 450 pracowników zrealizowało 97 autorskich projektów wolontariackich we współpracy z lokalnymi organizacjami.

Akcje społeczne

Krwinka

Od 2011 roku pracownicy z Centrali Banku w ramach corocznej akcji Krwinka mogą oddać krew oraz zarejestrować się w bazie dawców szpiku w specjalnie przystosowanych ambulansach. W ten sposób udzielają wsparcia kampanii Twoja krew – moje życie prowadzonej przez Regionalne Centra Krwiodawstwa.

Dobre Kilometry

Każdego roku od 2015 nasza Fundacja realizuje akcję społeczną Dobre Kilometry. Pracownicy Banku przez jeden miesiąc zliczają kilometry przemierzane podczas różnych aktywności sportowych: biegania, nordic walkingu, a także jazdy na rowerze czy rolkach, by wspólnymi siłami pokonać określony dystans. Kilometry przeliczane są na środki finansowe i przekazywane na wybrany przez pracowników szczytny cel.

Szlachetna paczka

W Banku BNP Paribas wiemy, że #pomaganiejestfajne. Nasi pracownicy od wielu lat angażowali się w działania pomocowe, koordynowane przez Bank, Fundację oraz inne organizacje. Wielokrotnie brali udział w akcji Szlachetna Paczka. Nawiązanie współpracy ze Szlachetną Paczką było dla nas naturalnym krokiem, dlatego w 2018 roku Bank BNP Paribas został partnerem strategicznym projektu. W pierwszym roku partnerstwa blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BNP Paribas z całej Polski zaangażowało się w tworzenie paczek dla potrzebujących rodzin. Jest to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. To największy system pomocy bezpośredniej na świecie, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, a także jeden z największych projektów społecznych w Polsce, w ramach którego wsparcie otrzymało łącznie ponad 150 tys. rodzin.

Chcemy wspierać inicjatywy, które są ważne dla naszych pracowników i promują mądrą pomoc. Zobacz, jak to robimy: www.pomaganiejestfajne.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń