Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

RAPORTY

Bank publikuje Raporty CSR od 2011 r., a od 2019 r. zintegrowane roczne raporty w wersji online.

Nasze raporty prezentują dane finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Znajdują się w nich istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku. 

Raporty uwzględniają najlepsze praktyki rynkowe oraz odnoszą się do krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu, a w szczególności sektora finansowego:

 • Nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) implementującej do polskiego prawodawstwa Dyrektywę UE 2014/95 dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (NFRD),
 • Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core),
 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (DPSN 2021),
 • Wytycznych do raportowania ESG przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR),
 • Wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC),
 • Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego,
 • Wymogów w zakresie ujawnień dot. spółek giełdowych wymaganych przez rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Rozporządzenia w sprawie Taksonomii UE,
 • Projektu Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting (CSRD),
 • Agendy 2030 obejmującej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • 10 zasad United Nations Global Compact.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportami:

 

2022 r.

Otwiera się w nowym oknie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

 

2021 r.

 

2020 r.

 

2019 r.

 

2018 r.

 

2017 r.

 

2016 r.

 

2015 r.

 

2014 r.

 

2013 r.

 

2012 r.

 

2011 r.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.