Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Bank Zielonych Zmian

 

Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian.
Codziennie podejmujemy działania,
by chronić naturę dla przyszłych pokoleń.

 

Zobacz, co Ty możesz zrobić dla planety.

 

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to dla Banku BNP Paribas jeden z czterech kluczowych filarów odpowiedzialności (Strategii CSR i ZR).

W ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Bank BNP Paribas realizuje trzy zobowiązania:

 • Współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne.
 • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami.

Realizacja działań w ramach zobowiązań Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest wkładem Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG’s)

Cele Zrównoważonego Rozwoju, które realizuje Bank BNP Paribas w ramach działań na rzecz środowiska naturalnego to:

 • Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 • Cel 7. Czysta i dostępna energia
 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 14. Życie pod wodą
 • Cel 15. Życie na lądzie 
 • Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów

                           

Grupa BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Kliknij i dowiedz się więcej o działaniach Bank BNP Paribas na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

 

 

POZNAJ OFERTĘ PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Proekologiczne produkty i usługi

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BANK ZIELONYCH ZMIAN

W kwietniu 2019 roku Bank BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz rozwoju oferty proekologicznych produktów i usług.

Wspieranie transformacji energetycznej

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Od 2015 roku Bank wychodzi z finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Zaostrzając kolejno regulacje w tym zakresie podjęto decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów budowy nowych elektrowni węglowych i kopalni węgla energetycznego, a także, o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne źródła energii. W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

Bank BNP Paribas mając na względzie odpowiedzialne finansowanie inwestycji monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG. W tym celu Bank wyróżnił dziewięć sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających.

Kluczowym zobowiązaniem Banku BNP Paribas w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wsparcie klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój pro-ekologicznych produktów i usług. Już od 2008 roku Bank BNP Paribas finansuje małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne.

W 2018 roku Bank powołał Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju (dawniej: Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju) – bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania. Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku.

Bank BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę „zielonych” produktów i usług, wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Proekologiczne produkty i usługi

Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Zapoznaj się z naszą ofertą 

Program edukacyjny Bank Zielonych Zmian

W kwietniu 2019 roku, spotkaniem z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, Bank BNP Paribas zainaugurował I edycję kampanii edukacyjnej, kierowaną do wszystkich pracowników oraz ich najbliższych.

W I edycji programu poszczególnym miesiącom przyświecały tematy odnawialnych i nieodnawialnych zasobów, które na co dzień segregowane są w ramach pięciu frakcji odpadów.

W każdym miesiącu pracownicy Banku otrzymywali dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Pracownicy poznali przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać. Poziom swojej wiedzy pracownicy mogli regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekały przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęcał również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników Banku BNP Paribas. W ramach programu odbywały się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Swoją wiedzą z pracownikami Banku w I edycji programu dzielili się z uznani eksperci m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”. 

W kwietniu 2020 roku uruchomiono II edycję programu Bank Zielonych Zmian pod hasłem „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”, w ramach której podejmowane były różnorodne tematy, m.in.: wpływ pandemii na środowisko naturalne, zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności, odpowiedzialne zakupy oraz eko-mobilność.

Partnerem merytorycznym programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian jest UNEP/GRID-Warszawa. 

Eko-wolontariat

Załączmy polskie miasta

W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne. W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny
w 8 lokalizacjach w Polsce, stając się ambasadorami zmian.

 

Obejrzyj film z akcji #TrashChallenge

 

Dowiedz się więcej o akcji #TrashChallenge 

Eko-usprawnienia

W ramach programu Bank Zielonych Zmian w Banku wdrożono szereg eko-usprawnień – inicjatyw wpływających na minimalizowanie szkodliwości funkcjonowania organizacji wobec natury.

 

Minimalizowanie zużycia plastiku

Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach w centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne.

W kantynie Paribar w centrali Banku w Warszawie przy ul. Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach Banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku. W automatach dostępne są napoje w szklanych butelkach i puszkach.

W placówkach Banku segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami gmin. Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i stosowania, zarówno w życiu prywatnym,  jak i w pracy, zasad 5R:

 • REFUSE – Odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz;
 • REDUCE – Ograniczaj to, co jest ci potrzebne;
 • REUSE – Użyj ponownie tego, co już posiadasz;
 • RECYCLE – Oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć;
 • ROT – Kompostuj to, co nie nadaje się już do spożycia.

 

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych – promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki.

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Obecnie stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak: przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne, np. strzykawki, dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe np. zderzaki oraz zabawki.

 

Zużycie papieru

Rozważnie podchodzimy do planowania drukowanych materiałów informacyjnych. Od września 2019 roku nowe ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100% z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem.

Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 142 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

W 2019 roku dzięki wdrożeniu nowego narzędzia E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych i drukowanych wniosków delegacyjnych. Proces został zdigitalizowany, a nowe funkcjonalności usprawniły prace oraz wyparły papierowe druki.

W budynkach centrali Banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.

W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych.

Dodatkowo Bank dzięki współpracy ze startupem Autenti udostępnił swoim klientom możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Platforma Autenti umożliwia wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną do klientów, którzy po ich odebraniu mogą je podpisać korzystając ze smartfona, tableta czy komputera. Proces zdalnego podpisywania dokumentów i umów jest wprowadzony zarówno po stronie klientów, jak i doradców, a podpis elektroniczny jest prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej. Od kwietnia 2020 r. z platformy mogą korzystać zarówno Klienci banku, jak i pracownicy przesyłający dokumenty w ramach wewnętrznych procedur.

Od początku 2021 r. korespondencja masowa wysyłana do naszych Klientów realizowana jest na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu, certyfikowanym certyfikatami m.in. FSC, EcoLabel i Błękitnego Anioła, a w budynkach central banku używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze.

 

Promowanie e-korespondencji

W Banku BNP Paribas klient ma możliwość otrzymywania wyciągów do swojego rachunku w wersji elektronicznej poprzez dostęp do bankowości elektronicznej, czy też wysyłanie ich na adres e-mail wskazany przez klienta. Wersja elektroniczna wyciągów jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez naszych klientów. Oczywiście, istnieje możliwość otrzymywania wyciągów w wersji papierowej i do tych klientów Bank kieruje dodatkową komunikację zachęcającą ich do przechodzenia na wersję elektroniczną m.in. doradcy informują klientów o korzyściach w przypadku wybrania wersji elektronicznej wyciągu np. szybki, bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, na wyciągach papierowych umieszczane są komunikaty informujące o możliwości dokonania takiej zmiany. W ramach prowadzonych kampanii, Bank kieruje również informacje do swoich pracowników zachęcając ich do rezygnacji z papierowych wyciągów nie tylko tych bankowych, ale również w telekomie czy u innych dostawców usług.

 

Zużycie wody

W biurach Banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

 

Efektywnośc energetyczna

W celu zmniejszenia zużycia energii w naszej organizacji używamy wysoko energooszczędnych urządzeń oraz sprzętu komputerowego. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniają się również systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Dodatkowo, systematycznie edukujemy naszych pracowników w obszarze energooszczędnych postaw w codziennej pracy.

 

100% energii z odnawialnych źródeł

W 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót), na podstawie której 100 proc. energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank od 2021 r. będzie pochodzić z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

 

Instalacje fotowoltaiczne w lokalizacjach naszej działalności

W grudniu 2020 r. Bank zakończył postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w centrali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej. Szacowana roczna produkcja energii określana jest na 83 MWh, co stanowi ponad 100 proc. zapotrzebowania energetycznego tej lokalizacji. Przy zestawieniu tej wartości do energii produkowanej w tradycyjnej elektrowni pozyskującej energię z paliw kopalnych,  poziom redukcji emisji dwutlenku węgla szacowany jest na ok. 50 ton.

Dodatkowo, w 2021 r. zostanie rozstrzygnięte postępowanie na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dla pięciu oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi.

 

Drugie życie biurowych mebli

Meble i sprzęty pozostałe po przeprowadzce banku do nowej lokalizacji zostały udostępnione pracownikom do wykupu. Każdy pracownik mógł za symboliczną złotówkę, wykupić  meble, które zyskały drugie życie i wyposażyły domowe biura. Dodatkowo, pozostałe sprzęty zostały przekazane organizacjom społecznym, m.in. Fundacji Habitat for Humanity, prowadzącej charytatywny sklep ReStore przy ul. Łojewskiej 12 na warszawskim Bródnie. To sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami i artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. ReStore to unikatowy projekt, promujący postawy dobroczynne, ekologiczne i twórcze, łączący pokolenia oraz integrujący lokalną społeczność.

 

Więcej informacji o działaniach Banku znajdziesz w zakładce Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego: https://www.bnpparibas.pl/csr/strategia-csr/srodowisko-naturalne

Eko-mobilność

Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Realizowana od 2017 roku Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

Promocja rowerów jako ekologicznego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy jest już stałym elementem promowania eko-transportu w banku. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice. Naszym pracownikom i Klientom zapewniliśmy także dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

Partnerstwa na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 roku Bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Bank BNP Paribas jest partnerem programu SDG11 – Zrównoważone miasta United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię Pierwsza doba bez smogu oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa Razem dla środowiska na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności.

Bank został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze.

Bank jest partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 roku Bank wspiera Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Bank BNP Paribas jest partnerem programu Climate Positive United Nations Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa Bank wspiera kampanię Pierwsza doba bez smogu oraz inne działania Global Compact Network Poland mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes Banku BNP Paribas, Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Wziął także udział w dorocznej publikacji Yearbook 2019, w której nawoływał konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

Bank współpracuje także z UNEP/GRID-Warszawa oraz jest członkiem partnerstwa Razem dla środowiska na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku Bank BNP Paribas dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poprał inicjatywę „CEO CALL TO ACTION” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 roku podczas SDG Summit w Brukseli.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności.

W 2020 r. Bank po raz drugi został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. W 2020 r. dołączyliśmy do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest ona organizacją powołaną do wspierania branży żywności ekologicznej, w tym poprzez podnoszenie poziomu wiedzy konsumentów.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego.

Więcej informacji o partnerstwach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/partnerstwa

Promowanie działań na rzecz klimatu

Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych, promując zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

Eksperci Banku wzięli udział m.in. w SDGs Summit organizowanym przez CSR Europe w Brukseli czy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Bank był gospodarzem debaty „Zielone finanse – zasady, standardy i raportowanie”, a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty „Zrównoważone finansowanie - nowe modele biznesowe”.

W ekologicznym klimacie odbyło się Rendez-vous Biznesu CCIFP z Przemkiem Gdańskim. Spotkanie zatytułowane „Bank zielonych zmian – klimat, odpowiedzialność, współpraca” dotyczyło zmian klimatycznych oraz działań Banku w zakresie rozwoju „zielonego” proklimatycznego finansowania. Gościem specjalnym spotkania był Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom znaczenie zmian klimatycznych.

Troską o środowisko naturalne Bank BNP Paribas stara się zarażać klientów i partnerów, m.in. magazyn newonce oraz radio newonce, które przygotowało serię audycji i podcastów KLIMAT.

Kliknij i posłuchaj podcastów KLIMAT >>

 

BNP PARIBAS TALKS

W 2020 r. w ramach projektu BNP Paribas Talks zrealizowaliśmy cykl podcastów pod hasłem „Ekologia”. Naszymi gośćmi byli m.in. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz ceniona biegaczka i trenerka personalna, Adriana Palka. Podczas rozmowy słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o idei kampanii „Zielona Wstążka #dlaPlanety”. Gościliśmy także Orinę Krajewską, mówiącą o zdrowym i ekologicznym stylu życia w czasie pandemii oraz Marka Kamińskiego, podróżnika promującego eko-mobilność. W ramach cyklu wypowiadali się także eksperci naszego banku. Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, opowiadał o suszy, a Rafał Makowski, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w naszym banku, o boomie na rynku solarnym.

Podcastów można posłuchać na Spotify oraz na stronie: https://talks-bnpparibas.pl/

 

Kraków Green Film Festival

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został głównym sponsorem trzeciej edycji Kraków Green Film Festival. KGFF to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje z całego świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film
oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną zadbał UN Global Compact Network Poland.

Filmy z Kraków Green Film Festival dostępne są na stronie: https://vod.greenfestival.pl/

Inicjatywy na rzecz wsparcia zalesiania

Jako Bank Zielonych Zmian, BNP Paribas Bank Polska S.A. podejmuje liczne działania na rzecz klimatu, niejednokrotnie łącząc ofertę produktów z popularyzacją ekologicznych postaw i inicjatywami na rzecz środowiska naturalnego. 2020 r. był wyjątkowo „zielony”. Dzięki zaangażowaniu swoich Klientów
i partnerów, bank posadził łącznie ponad 60 tys. drzew – od gatunków rodzimych po drzewa tlenowe o wyjątkowych zdolnościach produkcji tlenu.

BNP Paribas Bank Polska S.A. zachęcał Klientów do wspólnego stworzenia „Wielkich ogrodów tlenowych”. Za każde otwarte konto lub udzielony kredyt gotówkowy zobowiązał się posadzić drzewo Oxytree, które pochłania prawie 10 razy więcej CO₂ niż najpopularniejsze rodzime gatunki drzew liściastych. Pandemia przeszkodziła w zasadzeniu w 2020 roku wszystkich 50 tys. drzew zadeklarowanych przez bank, ale powstały już pierwsze plantacje. Od czerwca 2020 r. 21 tys. drzew tlenowych rośnie w kontrolowanych plantacjach w Sarbii i Radomiecku w województwie lubuskim.
Są już przygotowane także kolejne miejsca do stworzenia plantacji.

W 2017 r., po gwałtownych burzach, zniszczonych zostało kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów, m.in. ponad 2 200 ha lasu w Nadleśnictwie Runowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. BNP Paribas Bank Polska S.A. zaangażował się w tę inicjatywę w ramach udziału w Aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Środki za zakupione JDW pozwoliły na odnowienie ok. 5 ha lasu w okolicach Bydgoszczy (leśnictwo Drzewianowo). W listopadzie i grudniu 2020 r. posadzono tam ok. 25 tys. głównie drzew liściastych, np. dęby, buki, lipy, klony, jawory i inne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie 1 drzewa za każde 1 tys.  EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Dzięki Klientom banku, w październiku ponad 14 tys. drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 r.

W 2020 r. za pośrednictwem Fundacji BNP Paribas przekazaliśmy 20 tys. zł na rzecz ratowania Biebrzańskiego Parku Narodowego, który od lat trawiony jest pożarami. Spłonęły już tysiące hektarów siedlisk zagrożonych gatunków. Dla BNP Paribas Bank Polska S.A. troska o środowisko naturalne to kluczowe zobowiązanie i podstawa odpowiedzialnego funkcjonowania. Zaangażowanie
w przeciwdziałanie katastrofie przyrodniczej i wsparcie płonącego Biebrzańskiego Parku Narodowego to dla BNP Paribas naturalny odruch. Bank do zaangażowania zachęca wszystkich, którym los naszej planety nie jest obojętny.

Więcej informacji


Dołącz do Banku zielonych zmian

Eko-porady

W Banku zmieniającego się świata wierzymy, że zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego prowadzimy program Bank Zielonych Zmian i dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Naszych klientów zachęcamy m.in. do przejścia na e-korespondencję.

 

Ślad węglowy

Dowiedz się, czym jest ślad węglowy i dlaczego warto go ograniczać. Kliknij i zobacz, jak Twoje codzienne wybory wpływają na środowisko.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE

Wielkie zmiany wymagają czasu, ale te mniejsze również mają znaczenie. Przekonaj się, jak łatwo możesz zmienić swoje codzienne nawyki, by Twoje działania miały jak najlepszy wpływ na środowisko.

Wejdź na stronę https://naszesmieci.mos.gov.pl/ i dowiedz się, jak odpowiedzialnie segregować odpady.

 

Dowiedz się wiecej o naszej odpowiedzialności wobec środowiska

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand