Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i Klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego:

 

Wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne

 • Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

  Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera Klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

  Dowiedz się więcej > Otwiera się w nowym oknie.

 • Zrównoważony rozwój i projekty przyjazne środowisku to jeden z elementów strategii CSR  i Zrównoważonego Rozwoju banku na lata 2018-2021. Tworzymy bank zmieniającego się świata, w którym kwestie związane m.in. z ekologią, w tym z efektywnością energetyczną, odgrywają istotną rolę. W związku z tym powołaliśmy Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju (dawniej Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju).

  Celem jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób będą wspierać inwestycje realizowane przez Klientów banku związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością i ochroną środowiska. Biuro współpracuje w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Europejski Bank Inwestycyjny. Programy kierowanie są do Klientów z wszystkich segmentów rynku: Klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Biuro jest wewnętrznym centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania i skupia wszystkie projekty z tej sfery. Do jego zadań należy także dostarczanie Klientom pomocy technicznej i promowanie proekologicznych postaw.

 

Ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne

 • W 2017 r. nasza organizacja przyłączyła się do globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 2020, zakładającego cel redukcji emisji CO2 z działalności operacyjnej na jednego pracownika o 25% do 2020 r. począwszy od roku 2012. Cel ten został zrealizowany już w 2019 r. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom stan neutralności emisyjnej w zakresie działalności operacyjnej (uwzględniającej bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i pośrednie emisje związane z zakupem energii i podróżami służbowymi) w ujęciu globalnym Grupa BNP Paribas osiągnęła w 2017 r. Prowadzimy politykę promowania efektywności energetycznej, m.in. poprzez: minimalizowanie zużycia energii oraz liczby podróży służbowych, zakup energii z odnawialnych źródeł, stopniowe wprowadzanie do floty samochodów hybrydowych, projekt przyjaznego środowisku nowego budynku centrali oraz ekoinicjatywy dla pracowników. Efektywność praktyk na poziomie globalnym Grupa mierzy poziomem emisji CO2 na pracownika.

 • Minimalizowanie zużycia plastiku

  Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach w centralach banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne.

  W kantynie Paribar w centrali banku w Warszawie przy ul. Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

  Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku. W automatach dostępne są napoje w szklanych butelkach i puszkach.

  W placówkach banku segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami gmin. Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i stosowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, zasad 5R:

  • REFUSE – Odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz;
  • REDUCE – Ograniczaj to, co jest ci potrzebne;
  • REUSE – Użyj ponownie tego, co już posiadasz;
  • RECYCLE – Oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć;
  • ROT – Kompostuj to, co nie nadaje się już do spożycia.

   

  Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych – promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki.

  We wrześniu 2019 r. wprowadziliśmy ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Obecnie stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak: przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne, np. strzykawki, dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe np. zderzaki oraz zabawki.

   

  Zużycie papieru

  Rozważnie podchodzimy do planowania drukowanych materiałów informacyjnych. Od września 2019 r. nowe ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100% z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem.

  Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 142 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

  W 2019 r. dzięki wdrożeniu nowego narzędzia E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych i drukowanych wniosków delegacyjnych. Proces został zdigitalizowany, a nowe funkcjonalności usprawniły prace oraz wyparły papierowe druki.

  W budynkach centrali banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i Klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych.

  Dodatkowo bank dzięki współpracy ze startupem Autenti udostępnił swoim Klientom możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Platforma Autenti umożliwia wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną do Klientów, którzy po ich odebraniu mogą je podpisać korzystając ze smartfona, tableta czy komputera. Proces zdalnego podpisywania dokumentów i umów jest wprowadzony zarówno po stronie Klientów, jak i doradców, a podpis elektroniczny jest prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej. Od kwietnia 2020 r. z platformy mogą korzystać zarówno Klienci banku, jak i pracownicy przesyłający dokumenty w ramach wewnętrznych procedur.

  Od początku 2021 r. korespondencja masowa wysyłana do naszych Klientów realizowana jest na papierze w 100% pochodzącym z recyklingu, certyfikowanym certyfikatami m.in. FSC, EcoLabel i Błękitnego Anioła, a w budynkach central banku używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze.

   

  Promowanie e-korespondencji

  W Banku BNP Paribas Klient ma możliwość otrzymywania wyciągów do swojego rachunku w wersji elektronicznej poprzez dostęp do bankowości elektronicznej, czy też wysyłanie ich na adres e-mail wskazany przez Klienta. Wersja elektroniczna wyciągów jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez naszych Klientów. Oczywiście, istnieje możliwość otrzymywania wyciągów w wersji papierowej i do tych Klientów bank kieruje dodatkową komunikację zachęcającą ich do przechodzenia na wersję elektroniczną m.in. doradcy informują Klientów o korzyściach w przypadku wybrania wersji elektronicznej wyciągu np. szybki, bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, na wyciągach papierowych umieszczane są komunikaty informujące o możliwości dokonania takiej zmiany. W ramach prowadzonych kampanii, bank kieruje również informacje do swoich pracowników zachęcając ich do rezygnacji z papierowych wyciągów nie tylko tych bankowych, ale również w telekomie czy u innych dostawców usług.

   

  Zużycie wody

  W biurach banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

   

  Efektywność energetyczna

  W celu zmniejszenia zużycia energii w naszej organizacji używamy wysoko energooszczędnych urządzeń oraz sprzętu komputerowego. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniają się również systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Dodatkowo, systematycznie edukujemy naszych pracowników w obszarze energooszczędnych postaw w codziennej pracy.

   

  100 % energii z odnawialnych źródeł

  W 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą Respect Energy (dawniej TRMEW Obrót), na podstawie której 100 proc. energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank od 2021 r. będzie pochodzić z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

   

  Instalacje fotowoltaiczne w lokalizacjach naszej działalności

  W grudniu 2020 r. bank zakończył postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w centrali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej. Szacowana roczna produkcja energii określana jest na 83 MWh, co stanowi ponad 100 proc. zapotrzebowania energetycznego tej lokalizacji. Przy zestawieniu tej wartości do energii produkowanej w tradycyjnej elektrowni pozyskującej energię z paliw kopalnych,  poziom redukcji emisji dwutlenku węgla szacowany jest na ok. 50 ton.

  Dodatkowo, w 2021 r. zostanie rozstrzygnięte postępowanie na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dla pięciu oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi.

   

  Drugie życie biurowych mebli

  Meble i sprzęty pozostałe po przeprowadzce banku do nowej lokalizacji zostały udostępnione pracownikom do wykupu. Każdy pracownik mógł za symboliczną złotówkę, wykupić  meble, które zyskały drugie życie i wyposażyły domowe biura. Dodatkowo, pozostałe sprzęty zostały przekazane organizacjom społecznym, m.in. Fundacji Habitat for Humanity, prowadzącej charytatywny sklep ReStore przy ul. Łojewskiej 12 na warszawskim Bródnie. To sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami i artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. ReStore to unikatowy projekt, promujący postawy dobroczynne, ekologiczne i twórcze, łączący pokolenia oraz integrujący lokalną społeczność.

   

 • Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

  Realizowana od 2017 r. Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

  W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

  W 2018 r. pracownicy banku zaczęli korzystać z programu carsharing – wypożyczania aut na godziny, a nawet na minuty. Bank promuje także podróże do pracy rowerem. Promocja rowerów jako ekologicznego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy jest już stałym elementem promowania eko-transportu w banku. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice. Naszym pracownikom i Klientom zapewniliśmy także dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

  Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

 

Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

 • Bank BNP Paribas regularnie podejmuje przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie. Systematycznie prowadzimy i z roku na rok poszerzamy wachlarz inicjatyw naszej organizacji na rzecz oszczędności zasobów. Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z alternatywnych środków transportu, uczymy bezpiecznej i oszczędnej jazdy, pokazujemy, że każdy z nas może mieć wpływ na poziom zużycia papieru i wody w organizacji. Nasze działania przynoszą dobre rezultaty i są dobrze postrzegane wśród pracowników.

   

  Bank Zielonych Zmian – program edukacyjny

  Naszym zdaniem świadomi pracownicy, rozumiejący postępujące zmiany i wyznający spójne z organizacją wartości, realnie przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Ich wiedza i zaangażowanie przekłada się na codzienne odpowiedzialne wybory, inicjowanie eko-usprawnień w organizacji i jej otoczeniu oraz dynamiczne rozwijanie „zielonych” produktów i usług. Kierując się tym przekonaniem, w kwietniu 2019 r. zainaugurowaliśmy program Bank Zielonych Zmian, którego ważną częścią jest kampania edukacyjna skierowana do pracowników i ich najbliższych.

  I edycja kampanii edukacyjnej, pod hasłem „Odpowiedzialne zużycie zasobów” cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników. W działania edukacyjne zaangażowało się 2 500 pracowników – to niemal ¼ całej organizacji. Po sukcesie, w kwietniu 2020 r. bank rozpoczął II edycję kampanii pod hasłem „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”, w ramach której podejmowane były różnorodne tematy, m.in.: wpływ pandemii na środowisko naturalne, zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności, odpowiedzialne zakupy oraz eko-mobilność.

  W każdej edycji, pracownicy banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą,  poznają przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać, a poziom swojej wiedzy mogą regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Bank zachęca również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami. Tym samym utrwalamy eko-postawy wśród pracowników. W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. Znajdują się tam praktyczne poradniki, informacje o segregacji odpadów, kolorowanki o tematyce ekologicznej dla najmłodszych oraz – dzięki współpracy z organizatorami Karków Green Film Festival – baza filmów opowiadających o wpływie działalności człowieka na środowisko, zmianach klimatu i sposobach im przeciwdziałania. 

  W ramach programu odbywają się spotkania inspiracyjne i warsztaty oraz webinary. Wiedzą z pracownikami banku dzielili się uznani eksperci, m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”. 

  Partnerem merytorycznym kampanii edukacyjnej jest UNEP/GRID-Warszawa.

   

  Kampania o azocie

  Jako Bank Zielonych Zmian od lat wspieramy zrównoważone rolnictwo i podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz ochrony klimatu i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W 2020 r. zrealizowaliśmy kampanię promującą racjonalne nawożenie gleb azotem, w ramach której bezpłatnie udostępniliśmy rolnikom specjalny kalkulator. Nawozy zawierające azot są oczywiście niezbędne do prowadzenia produkcji roślinnej i prawo nie wymaga od rolników, by całkowicie z nich rezygnowali, jednak zanieczyszczenie wód azotem pochodzącym z tego źródła to jedno z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska. Dzięki intuicyjnemu kalkulatorowi rolnik może precyzyjnie obliczyć, ile nawozu naturalnego może użyć, by osiągnąć oczekiwane efekty, a zarazem zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Z narzędzia, dostępnego na prowadzonym przez nas portalu Agronomist.pl, można korzystać dzięki pracownikom Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

  Udostępnieniu narzędzia towarzyszyła kampania medialna, mająca na celu zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia zrównoważonego nawożenia. Partnerem merytorycznym kampanii zostało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, a medialnym – PWR, wydawca m.in. takich tytułów, jak „Tygodnik Poradnik Rolniczy” czy „Top Agrar”.

  Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/bankzielonychzmian/

   

  BNP PARIBAS TALKS

  W 2020 r. w ramach projektu BNP Paribas Talks zrealizowaliśmy cykl podcastów pod hasłem „Ekologia”. Naszymi gośćmi byli m.in. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz ceniona biegaczka i trenerka personalna, Adriana Palka. Podczas rozmowy słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o idei kampanii „Zielona Wstążka #dlaPlanety”. Gościliśmy także Orinę Krajewską, mówiącą o zdrowym i ekologicznym stylu życia w czasie pandemii oraz Marka Kamińskiego, podróżnika promującego eko-mobilność. W ramach cyklu wypowiadali się także eksperci naszego banku. Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, opowiadał o suszy, a Rafał Makowski, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w naszym banku, o boomie na rynku solarnym.

  Podcastów można posłuchać na Spotify oraz na stronie: https://talks-bnpparibas.pl/

   

  Ekologiczne akcje wolontariackie

  W ramach promowania eko-postaw wśród pracowników Bank BNP Paribas co roku oferuje ekologiczne akcje wolontariackie.

  W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne.
  W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

  We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce. Otwiera się w nowym oknie.

   

  Dni CSR

  Z myślą o pracownikach co roku organizujemy DNI CSR, podczas których prezentujemy różne inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą, w miejscu pracy, społeczną oraz wobec środowiska naturalnego. Pracownikom przybliżana jest tematyka pozytywnego wpływu odpowiedzialnego finansowania oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

   

  Pasieka pod gwiazdami

  Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku postanowiliśmy powiększyć naszą pasiekę.  W okolicy Centrum Operacyjnego w Rudzie Śląskiej powstało sześć pszczelich domów. Obecnie, łącznie w dziewięciu ulach BNP Paribas mieszka prawie 500 000 pszczół. Pod czujnym okiem Pszczelarium – opiekuna pasieki, codzienne ciężko pracują, troszcząc się o nasze pożywienie.

  Aby wzmocnić działania na rzecz pszczół, w 2020 r. bank rozpoczął współpracę z Fundacją Pszczoła, do której priorytetów należy propagowanie wiedzy z zakresu pszczelarstwa oraz ochrona dzikich zapylaczy.

  Ponadto wspieramy konkurs Pszczelarz Roku, mający na celu upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie i jego znaczeniu dla różnorodności biologicznej. Dzięki tej inicjatywie możemy upowszechniać dobre praktyki z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej.

   

  Wspieranie zalesienia

  Jako Bank Zielonych Zmian, BNP Paribas Bank Polska S.A. podejmuje liczne działania na rzecz klimatu, niejednokrotnie łącząc ofertę produktów z popularyzacją ekologicznych postaw i inicjatywami na rzecz środowiska naturalnego. 2020 r. był wyjątkowo „zielony”. Dzięki zaangażowaniu swoich Klientów i partnerów, bank posadził łącznie ponad 60 tys. drzew – od gatunków rodzimych po drzewa tlenowe o wyjątkowych zdolnościach produkcji tlenu.

  BNP Paribas Bank Polska S.A. zachęcał Klientów do wspólnego stworzenia „Wielkich ogrodów tlenowych”. Za każde otwarte konto lub udzielony kredyt gotówkowy zobowiązał się posadzić drzewo Oxytree, które pochłania prawie 10 razy więcej CO₂ niż najpopularniejsze rodzime gatunki drzew liściastych. Pandemia przeszkodziła w zasadzeniu w 2020 roku wszystkich 50 tys. drzew zadeklarowanych przez bank, ale powstały już pierwsze plantacje. Od czerwca 2020 r. 21 tys. drzew tlenowych rośnie w kontrolowanych plantacjach w Sarbii i Radomiecku w województwie lubuskim.

  Są już przygotowane także kolejne miejsca do stworzenia plantacji.

  W 2017 r., po gwałtownych burzach, zniszczonych zostało kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów, m.in. ponad 2 200 ha lasu w Nadleśnictwie Runowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. BNP Paribas Bank Polska S.A. zaangażował się w tę inicjatywę w ramach udziału w Aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Środki za zakupione JDW pozwoliły na odnowienie ok. 5 ha lasu w okolicach Bydgoszczy (leśnictwo Drzewianowo). W listopadzie i grudniu 2020 r. posadzono tam ok. 25 tys. głównie drzew liściastych, np. dęby, buki, lipy, klony, jawory i inne.

  BNP Paribas Bank Polska S.A. wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie 1 drzewa za każde 1 tys.  EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Dzięki Klientom banku, w październiku ponad 14 tys. drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 r.

  Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/bankzielonychzmian/

  W 2020 r. za pośrednictwem Fundacji BNP Paribas przekazaliśmy 20 tys. zł na rzecz ratowania Biebrzańskiego Parku Narodowego, który od lat trawiony jest pożarami. Spłonęły już tysiące hektarów siedlisk zagrożonych gatunków. Dla BNP Paribas Bank Polska S.A. troska o środowisko naturalne to kluczowe zobowiązanie i podstawa odpowiedzialnego funkcjonowania. Zaangażowanie w przeciwdziałanie katastrofie przyrodniczej i wsparcie płonącego Biebrzańskiego Parku Narodowego to dla BNP Paribas naturalny odruch. Bank do zaangażowania zachęca wszystkich, którym los naszej planety nie jest obojętny.

  Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/502220/bnp-paribas-przekazal-20-000-zl-na-ratowanie-biebrzanskiego-parku-narodowego

 • Eksperci Banku BNP Paribas angażują się w konsultacje i działania służące podnoszeniu efektywności energetycznej, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski, a także uczestniczą w debatach i inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

  Eksperci naszej organizacji uczestniczą w pracach specjalnej grupy roboczej przy Związku Banków Polskich. Ponadto, w lipcu 2017 r. nasz bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP Otwiera się w nowym oknie.. W ramach współpracy propagujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów.

  Od 2018 r. bank jest partnerem UN Global Compact Network Poland oraz programu „SDG11 – Zrównoważone miasta”. W ramach partnerstwa nasz bank wspiera działania oraz kampanie  Global Compact Network Poland, mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

  Podczas COP24 – szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizowanego w grudniu 2018 r. w Katowicach – pięć banków, w tym BNP Paribas, podjęło wspólne zobowiązanie działań na rzecz minimalizowania globalnego ocieplenia poprzez wsparcie celu opisanego w art. 2.1.c. Porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

  Bank BNP Paribas od 2019 r. jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Inicjatorem partnerstwa jest UNEP/GRID-Warszawa.

  Bank BNP Paribas przystąpił do projektu ECO-MIASTO. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. W ramach projektu Bank chce promować efektywność energetyczną w obszarze wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, popularyzować najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspierać zrównoważone miasta i społeczności.

  W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności. Jej celem jest zwiększenie powszechnej świadomości, że bezpieczeństwo ludzi nie jest możliwe bez zachowania różnorodności biologicznej w przyrodzie. Organizatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

  Bank został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Będącego jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań.

  Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze.

  W 2020 r. Bank BNP  Paribas został głównym sponsorem trzeciej edycji Green Film Festival, a od 2021 r. stał się partnerem tytularnym wydarzenia. BNP Paribas Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje z całego świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną zadbał UN Global Compact Network Poland.

  W 2020 r. dołączyliśmy do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest ona organizacją powołaną do wspierania branży żywności ekologicznej, w tym poprzez podnoszenie poziomu wiedzy konsumentów. Koalicja została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zainicjowana przez Carrefour Polska, Polską Izbę Żywności Ekologicznej, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenie Ekołan.

  W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Nasz Bank jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA. Dzięki naszemu członkostwu w CFA klienci BNP Paribas Bank Polska S.A. z sektora Food & Agro będą mogli, za pośrednictwem prowadzonego przez nas portalu Agronomist.pl, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool - kalkulatora online służącego do wyliczania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją rolną, oceny różnorodności biologicznej gospodarstw czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

  Więcej informacji o partnerstwach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/partnerstwa