Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego:

 

Wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne

Proekologiczne produkty i usługi

Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz Bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

 

Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii

Od 2018 roku oferujemy klientom indywidualnym możliwość sfinansowania kredytem ratalnym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej (OZE) m .in. podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Aktualna oferta kredytowa pozwala sfinansować do 100 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty 80 tys. zł, z okresem spłaty do 144 miesięcy. Klient, który ubiega się o kredyt na sfinansowanie ekologicznych źródeł energii, powinien dołączyć do wniosku kredytowego: umowę, kosztorys lub projekt instalacyjny z wymienionymi kosztami jako uzasadnienie wysokości wnioskowanego kredytu.

Aktualnie oferta jest dostępna u ponad 300 partnerów Banku - wiodących na rynku podmiotów, zajmujących się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.

 

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii

Rolnicy oraz przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć w Banku instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła w ramach produktów:

  • Concordia Agro (dla rolników),
  • Concordia Firma (dla przedsiębiorstw).

Ubezpieczenie zostało przygotowane przez firmę ubezpieczeniową Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank pośredniczy w sprzedaży produktu jako Agent ubezpieczeniowy Concordii.

 

Fotowoltaika dla rolnika 

Rolnicy z sektora micro mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach: Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Rzeczówka Light, Kredytu obrotowego EBI, Pożyczki hipotecznej Agro Lider, Kredytu inwestycyjnego Agro Progres.

 

Kredyt z premią BGK na termomodernizację nieruchomości

Kredyt powstały we współpracy BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Kredyt z Premią BGK” skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nasz Bank oferuje kredyty termomodernizacyjne w wysokości do 1,2 mln PLN na okres nawet 15 lat z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 3M (bez konieczności wkładu własnego do 1 mln PLN). Dodatkowo w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu ELENA klient zyskuje możliwość refinansowania 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania i realizacji inwestycji. Ponadto z tytułu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego BGK wypłaca Wspólnocie Mieszkaniowej premię termomodernizacyjną w wysokości do 20% kwoty zaciągniętego kredytu.

 

Kredyt Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu. Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Zielona Energia ma atrakcyjne oprocentowanie oraz długi okres kredytowania – do 15 lat. Bank oferuje indywidualne ustalanie zasad spłaty (możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat) oraz możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów lub finansowania akwizycji odnawialnych źródeł energii (OZE). Kredyt to również dogodne firmy zabezpieczeń oraz możliwość wyboru waluty (standardowo złotówki, w uzasadnionych sytuacjach euro lub dolary).

 

Kredyt technologiczny 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, mogą sięgnąć po bezzwrotną premię technologiczną w ramach unijnego programu 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ramach tego programu wdrażanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię technologiczną, która spłaca częściowo kapitał kredytu będąc zachętą do wdrażania bardziej ryzykownych innowacyjnych inwestycji.

Inwestycją technologiczną może być zakup i wdrożenie nowej technologii (w tym własnej) i wytworzenie na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

 

Zielone produkty inwestycyjne

Bank BNP Paribas popiera rozwiązania inwestycyjne zaprojektowane nie tylko pod kątem spełnienia celu inwestycyjnego, ale także w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Bank postanowił wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1000 EUR wydane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji.

Poprzez promocję inwestycji Bank zachęca do udziału w rekultywacji leśnej części obszaru w województwie wielkopolskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r.

Dowiedz się więcej >

Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój i projekty przyjazne środowisku to jeden z elementów strategii CSR Banku na lata 2018-2021. Tworzymy Bank zmieniającego się świata, w którym kwestie związane m.in. z ekologią, w tym z efektywnością energetyczną, odgrywają istotną rolę. W związku z tym powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Celem nowej jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie takich programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez podmioty z różnych segmentów rynku. Celem Banku jest również tworzenie takich mechanizmów, które poza funkcjami wspierającymi, będą motywować klientów do realizowania inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

Ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne

Carbon Reduction 2020

W 2017 nasza organizacja przyłączyła się do globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 2020. Tym samym przyjęliśmy cel redukcji emisji CO2 na jednego pracownika o 25% do 2020 roku począwszy od roku 2012. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom stan neutralności emisyjnej w ujęciu globalnym Grupa BNP Paribas osiągnęła w 2017 roku.

Aby zrealizować nasz cel prowadzimy politykę promowania efektywności energetycznej, m.in. poprzez: minimalizowanie zużycia energii oraz liczby podróży służbowych, stopniowe wprowadzanie do floty samochodów hybrydowych, projekt przyjaznego środowisku nowego budynku centrali oraz ekoinicjatywy dla pracowników. Efektywność praktyk mierzymy poziomem emisji CO2 na pracownika.

Oszczędność zasobów

Minimalizowanie zużycia plastiku

Bank BNP Paribas podjął walkę z plastikiem. Z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach w centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne.

W kantynie Paribar w centrali Banku w Warszawie przy ul. Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Dokładamy wszelkich starań, by produkty dostępne w maszynach wendingowych w centralach Banku zapakowane były w opakowania przyjazne środowisku. W automatach dostępne są napoje w szklanych butelkach i puszkach.

W placówkach Banku segregujemy odpady w podziale na frakcje zgodne z ustawą i regulacjami gmin. Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i stosowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, zasad 5R:

  • REFUSE – Odmawiaj tego, czego nie potrzebujesz;
  • REDUCE – Ograniczaj to, co jest ci potrzebne;
  • REUSE – Użyj ponownie tego, co już posiadasz;
  • RECYCLE – Oddaj do recyklingu to, czego nie możesz już użyć;
  • ROT – Kompostuj to, co nie nadaje się już do spożycia.

 

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych – promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Zdezaktualizowane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym. Materiały wielkoformatowe po kampanii rebrandingowej zostały powtórnie przetworzone na akcesoria użytkowe m.in. torby i plecaki.

 

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy ekologiczną alternatywę dla folii służącej do wyklejania witryn naszych oddziałów – pozbawioną PCV i szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Obecnie stosowana folia ekologiczna odbierana jest z oddziałów i przerabiana na granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji wszelkich materiałów polipropylenowych, takich jak: przewody i zbiorniki do wody, akcesoria medyczne, np. strzykawki, dywany i wykładziny, wszelkiego rodzaju obudowy i izolacje kabli, części samochodowe np. zderzaki oraz zabawki.

 

Zużycie papieru

Rozważnie podchodzimy do planowania drukowanych materiałów informacyjnych. Od września 2019 roku nowe ulotki i inne formaty reklamowe drukowane są na certyfikowanym papierze, pochodzącym w 100% z recyklingu. W ten sposób oszczędzamy zasoby i chronimy planetę przed wylesianiem.

Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych. W 142 oddziałach naszej sieci sprzedaży detalicznej wszelkie informacje marketingowe, dostępne są w wersji zdigitalizowanej – na ogólnodostępnych tabletach.

W 2019 roku dzięki wdrożeniu nowego narzędzia E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych i drukowanych wniosków delegacyjnych. Proces został zdigitalizowany, a nowe funkcjonalności usprawniły prace oraz wyparły papierowe druki.

W budynkach centrali Banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych.

Dodatkowo Bank dzięki współpracy ze startupem Autenti udostępnił swoim klientom możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Platforma Autenti umożliwia wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną do klientów, którzy po ich odebraniu mogą je podpisać korzystając ze smartfona, tableta czy komputera. Proces zdalnego podpisywania dokumentów i umów jest wprowadzony zarówno po stronie klientów, jak i doradców, a podpis elektroniczny jest prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Promowanie e-korespondencji

W Banku BNP Paribas klient ma możliwość otrzymywania wyciągów do swojego rachunku w wersji elektronicznej poprzez dostęp do bankowości elektronicznej, czy też wysyłanie ich na adres e-mail wskazany przez klienta. Wersja elektroniczna wyciągów jest obecnie najczęstszą formą wybieraną przez naszych klientów. Oczywiście, istnieje możliwość otrzymywania wyciągów w wersji papierowej i do tych klientów Bank kieruje dodatkową komunikację zachęcającą ich do przechodzenia na wersję elektroniczną m.in. doradcy informują klientów o korzyściach w przypadku wybrania wersji elektronicznej wyciągu np. szybki, bezpieczny dostęp do danych. Dodatkowo, na wyciągach papierowych umieszczane są komunikaty informujące o możliwości dokonania takiej zmiany. W ramach prowadzonych kampanii, Bank kieruje również informacje do swoich pracowników zachęcając ich do rezygnacji z papierowych wyciągów nie tylko tych bankowych, ale również w telekomie czy u innych dostawców usług.

 

Zużycie wody

W biurach Banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

 

Efektywność energetyczna

W celu zmniejszenia zużycia energii w naszej organizacji używamy wysoko energooszczędnych urządzeń oraz sprzętu komputerowego. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniają się również systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych. Dodatkowo, systematycznie edukujemy naszych pracowników w obszarze energooszczędnych postaw w codziennej pracy.

Eko-mobilność

Od kilku lat Bank BNP Paribas wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Realizowana od 2017 roku Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

W 2018 roku pracownicy Banku zaczęli korzystać z programu carsharing – wypożyczania aut na godziny, a nawet na minuty. Bank promuje także podróże do pracy rowerem. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice, a w oddziałach klienci i pracownicy mają dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

 

Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

Promowanie eko-postaw

Bank BNP Paribas regularnie podejmuje przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie. Systematycznie prowadzimy i z roku na rok poszerzamy wachlarz inicjatyw naszej organizacji na rzecz oszczędności zasobów. Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z alternatywnych środków transportu, uczymy bezpiecznej i oszczędnej jazdy, pokazujemy, że każdy z nas może mieć wpływ na poziom zużycia papieru i wody w organizacji. Nasze działania przynoszą dobre rezultaty i są dobrze postrzegane wśród pracowników.

 

Bank Zielonych Zmian – program edukacyjny

W kwietniu 2019 roku wystartowała I edycja kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian, skierowana do wszystkich pracowników BNP Paribas. W każdym miesiącu pracownicy otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Poziom swojej wiedzy mogą testować w quizach. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste.

Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęca pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników BNP Paribas Bank Polska. W ramach programu w Banku odbywają się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Pracownicy spotkali się m.in. z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, Franckiem Courchampem, klimatologiem, reżyserem dokumentu „Oddzielny gatunek”, który pracownicy przedpremierowo obejrzeli, a także z Marcinem Popkiewiczem – fizykiem jądrowym, klimatologiem, autorem książki „Nauka o klimacie”.

 

Ekologiczne akcje wolontariackie

W ramach promowania eko-postaw wśród pracowników Bank BNP Paribas co roku oferuje ekologiczne akcje wolontariackie.

W 2018 roku w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, pracownicy-wolontariusze Banku BNP Paribas we współpracy z Fundacją Łąka, na osiedlu Jazdów w Warszawie oraz na Błoniach Mogilskich w Krakowie zasiali łąki kwietne.
W październiku 2019 roku posiali łąkę w okolicach Centrum Operacyjnego Banku w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 Bank BNP Paribas we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge. Pracownicy wraz z bliskimi wzięli udział w piknikach edukacyjnych oraz wspólnie posprzątali zanieczyszczone tereny w 8 lokalizacjach w Polsce.

 

Dni CSR

Z myślą o pracownikach co roku organizujemy DNI CSR, podczas których prezentujemy różne inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą, w miejscu pracy, społeczną oraz wobec środowiska naturalnego. Pracownikom przybliżana jest tematyka pozytywnego wpływu odpowiedzialnego finansowania oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

 

Pasieka pod gwiazdami

Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w trzech ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2019 roku postanowiliśmy powiększyć naszą pasiekę. W okolicy Centrum Operacyjnego w Rudzie Śląskiej powstało sześć pszczelich domów. Obecnie, łącznie w dziewięciu ulach BNP Paribas mieszka około 450 000 pszczół. Pod czujnym okiem Pszczelarium – opiekuna pasieki, codzienne ciężko pracują, troszcząc się o nasze pożywienie.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

Eksperci Banku BNP Paribas angażują się w konsultacje i działania służące podnoszeniu efektywności energetycznej, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski, a także uczestniczą w debatach i inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Eksperci naszej organizacji uczestniczą w pracach specjalnej grupy roboczej przy Związku Banków Polskich. Ponadto, w lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. W ramach współpracy propagujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów.

Od 2018 roku Bank jest partnerem UN Global Compact Network Poland oraz programu „SDG11 – Zrównoważone miasta”. W ramach partnerstwa nasz Bank wspiera działania oraz kampanie  Global Compact Network Poland, mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

Podczas COP24 – szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizowanego w grudniu 2018 roku w Katowicach – pięć banków, w tym BNP Paribas, podjęło wspólne zobowiązanie działań na rzecz minimalizowania globalnego ocieplenia poprzez wsparcie celu opisanego w art. 2.1.c. Porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

Bank BNP Paribas od 2019 roku jest członkiem partnerstwa „Razem dla środowiska” na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Inicjatorem partnerstwa jest UNEP/GRID-Warszawa.

Bank BNP Paribas przystąpił do projektu ECO-MIASTO. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. W ramach projektu Bank chce promować efektywność energetyczną w obszarze wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, popularyzować najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspierać zrównoważone miasta i społeczności.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został partnerem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, aby wspierać inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Tegoroczna kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety zbudowana została wokół tematu ochrony bioróżnorodności. Jej celem jest zwiększenie powszechnej świadomości, że bezpieczeństwo ludzi nie jest możliwe bez zachowania różnorodności biologicznej w przyrodzie. Organizatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Bank został również partnerem programu Climate Leadership, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Będącego jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań.

Bank BNP Paribas podpisał porozumienie, w ramach którego będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand