Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego:

 

Wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne

Proekologiczne produkty i usługi

Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Już od 2008 r. finansujemy projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): wiatrowe biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Nasz Bank specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników. Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonej gospodarce i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

 

Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii

Od 2017 roku oferujemy kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie zakupu: instalacji fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Zakres produktów, które mogą być kredytowane:

•  kolektory słoneczne,

•  instalacje fotowoltaiczne,

•  solarne podgrzewacze wody,

•  pompy ciepła,

•  kotły na biomasę,

•  rekuperatory,

•  elektrownie przydomowe wiatrowe,

•  inne towary wykorzystywane do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Korzystając z oferty można sfinansować nawet 100 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej od Innogy Polska. Okres kredytowania pozwala na rozłożenie spłaty pożyczki do kwoty 60 tys. zł nawet do 120 miesięcy. Klient, który ubiega się o kredyt na sfinansowanie ekologicznych źródeł energii, powinien dołączyć do wniosku kredytowego: umowę, kosztorys lub projekt instalacyjny z wymienionymi kosztami jako uzasadnienie wysokości wnioskowanego kredytu.

Oferta jest dostępna u kilkuset partnerów Banku, w tym wiodących na rynku podmiotów zajmujących się sprzedażą oraz montażem wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych. W 2018 do grona partnerów dołączyło Innogy Polska.

 

Fotowoltaika dla rolnika 

Rolnicy z sektora micro mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach: Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Rzeczówka Light, Pożyczki hipotecznej Agro Lider, Kredytu inwestycyjnego Agro Progres.

 

Kredyt z premią BGK na termomodernizację nieruchomości

Kredyt powstały we współpracy BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Kredyt z Premią BGK” skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nasz Bank oferuje kredyty termomodernizacyjne w wysokości do 1,2 mln PLN na okres nawet 15 lat z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 3M (bez konieczności wkładu własnego do 1 mln PLN). Dodatkowo w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu ELENA klient zyskuje możliwość refinansowania 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania i realizacji inwestycji. Ponadto z tytułu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego BGK wypłaca Wspólnocie Mieszkaniowej premię termomodernizacyjną w wysokości do 20% kwoty zaciągniętego kredytu.

 

Kredyt Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu. Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Zielona Energia ma atrakcyjne oprocentowanie oraz długi okres kredytowania – do 15 lat. Bank oferuje indywidualne ustalanie zasad spłaty (możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat) oraz możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów lub finansowania akwizycji odnawialnych źródeł energii (OZE). Kredyt to również dogodne firmy zabezpieczeń oraz możliwość wyboru waluty (standardowo złotówki, w uzasadnionych sytuacjach euro lub dolary).

 

Kredyt technologiczny 

Firmy, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, mogą sięgnąć po bezzwrotną dotację do 6 mln PLN w ramach programu unijnego, w którym uczestniczy nasz Bank. Kredyty na innowacje technologiczne, bo o nich mowa, są owocem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udzielającym bezzwrotnej premii technologicznej, która spłaca częściowo kapitał kredytu będąc zachętą do wdrażania bardziej ryzykownych innowacyjnych inwestycji.

Inwestycją technologiczną może być zakup i wdrożenie nowej technologii (w tym własnej) i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

 

Premia ekologiczna EKO LEASING POLSEFF

W latach 2011-2019 BNP Paribas Bank Polska we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) umożliwiał finansowanie przedsięwziąć z zakresu efektywności energetycznej w formie kredytów inwestycyjnych oraz leasingów z premią ekologiczną.

Produkt skierowany do MSP finansował inwestycje zmniejszające zużycie energii o min. 20%. W ramach programu przygotowano innowacyjne narzędzie w formie ogólnodostępnej listy maszyn i urządzeń energooszczędnych LEME ( http://www.polseff2-leasing.org/ ). Ponadto, przez cały proces realizacji inwestycji eksperci PolSEFF oferowali przedsiębiorcom bezpłatne wsparcie inżynieryjne i doradzali przy wyborze technologii zmniejszającej zużycie energii.

W ramach programu sfinansowano ponad 2 tysiące projektów.

Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój i projekty przyjazne środowisku to jeden z elementów strategii CSR Banku na lata 2018-2021. Tworzymy Bank zmieniającego się świata, w którym kwestie związane m.in. z ekologią, w tym z efektywnością energetyczną, odgrywają istotną rolę. W związku z tym powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Celem nowej jednostki jest m.in. analiza i opracowywanie takich programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez podmioty z różnych segmentów rynku. Celem Banku jest również tworzenie takich mechanizmów, które poza funkcjami wspierającymi, będą motywować klientów do realizowania inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

Ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne

Carbon Reduction 2020

W 2017 nasza organizacja przyłączyła się do globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 2020. Tym samym przyjęliśmy cel redukcji emisji CO2 na jednego pracownika o 25% do 2020 roku począwszy od roku 2012.

Aby zrealizować nasz cel prowadzimy politykę promowania efektywności energetycznej, m.in. poprzez: minimalizowanie zużycia energii oraz liczby podróży służbowych, stopniowe wprowadzanie do floty samochodów hybrydowych, projekt przyjaznego środowisku nowego budynku centrali oraz ekoinicjatywy dla pracowników. Efektywność praktyk mierzymy poziomem emisji CO2 na pracownika.

Eko-Flota

W ramach umowy najmu długoterminowego z Arval Service Lease Polska, spółką z Grupy BNP Paribas, wprowadziliśmy do naszej floty samochody hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Auta zostały oddelegowane do tych miast, w których najczęściej występuje zjawisko smogu.

Zawarciu umowy towarzyszyło wiele innych działań związanych z promocją transportu przyjaznego dla środowiska. Użytkownicy nowych samochodów we flocie Banku BNP Paribas uczestniczyli w prezentacji poświęconej ekologicznemu stylowi jazdy. Podjęta została również inicjatywa związana z zastąpieniem użycia samochodów służbowych przez korzystanie z opcji car-sharing, dostępnej w wielu miastach wojewódzkich. W ramach dni CSR przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną związaną z autami hybrydowymi i umożliwiliśmy pracownikom Banku testowanie tych samochodów przez dwa miesiące.

Realizacja Eko-Floty przyczyniła się do redukcji emisji CO2 oraz poprawienia komfortu pracy, także przez dostęp do nowych rozwiązań (możliwość wypożyczenia aut w dowolnym miejscu i czasie oraz rezerwacji, otwierania i zamykania samochodu przy użyciu smartfona). Bank otrzymał za realizację programu nagrodę dla „Firmy najbardziej zaangażowanej w edukację kierowców”.

Oszczędność zasobów

Od kilku lat nasza organizacja wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Samochody z napędem hybrydowym łączą w sobie zarówno cechy silnika elektrycznego, jak i benzynowego. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Używane w naszym Banku urządzenia oraz sprzęt komputerowy należą do klasy wysoko energooszczędnych. Systematyczna wymiana sprzętu w Centrum Przetwarzania oraz zastosowanie techniki wirtualizacji, umożliwiającej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii.

W biurach Banku wdrażane są rozwiązania dotyczące zmniejszania wykorzystania wody. Używane urządzenia hydrauliczne posiadają mechanizmy kilkakrotnie zmniejszające zużycie wody. Tam, gdzie jest to możliwe, promowane jest mycie naczyń w zmywarkach. Używane w banku sprzęty dają możliwość zastosowania ekologicznych programów zmywania.

W budynkach centrali Banku działa system druku podążającego – Follow Me Printing – pozwalający na odbieranie wydruku na dowolnej posiadającej czytnik kart drukarce zainstalowanej w budynkach w Warszawie i Krakowie. Używamy papieru ekologicznego o obniżonej gramaturze. Zachęcamy również pracowników i klientów do korzystania z dokumentów w formie elektronicznej i drukowania materiałów jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. W celu ograniczenia zużycia papieru wdrażamy zasady dotyczące elektronicznej dystrybucji korespondencji oraz pracy na dokumentach elektronicznych zapisanych na zasobach sieciowych. Podejmujemy również różne inicjatywy zmierzające do budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników.

 

Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego

Promowanie eko-postaw

Bank BNP Paribas regularnie podejmuje przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie. Systematycznie prowadzimy i z roku na rok poszerzamy wachlarz inicjatyw naszej organizacji na rzecz oszczędności zasobów. Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z alternatywnych środków transportu, uczymy bezpiecznej i oszczędnej jazdy, pokazujemy, że każdy z nas może mieć wpływ na poziom zużycia papieru i wody w organizacji. Nasze działania przynoszą dobre rezultaty i są dobrze postrzegane wśród pracowników.

 

Bank Zielonych Zmian – program edukacyjny

W kwietniu 2019 roku wystartowała kampania edukacyjna Bank Zielonych Zmian, skierowana do wszystkich pracowników BNP Paribas. W każdym miesiącu pracownicy otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą. Poziom swojej wiedzy mogą testować w quizach. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety, pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste.

Aby utrwalać eko-postawy Bank zachęca pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami.

W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników BNP Paribas Bank Polska. W ramach programu w Banku odbywają się także spotkania inspiracyjne i warsztaty. Pracownicy spotkali się m.in. z Katarzyną Wągrowską, autorką książki Życie Zero Waste i bloga ograniczamsie.com, a także z Franckiem Courchampem, klimatologiem, reżyserem dokumentu „Oddzielny gatunek”, który przedpremierowo obejrzeli.

 

Eko-usprawnienia

W ramach programu Bank Zielonych Zmian w Banku wdrożono szereg eko-usprawnień – inicjatyw wpływających na minimalizowanie szkodliwości funkcjonowania organizacji wobec natury.

BNP Paribas Bank Polska podjął walkę z plastikiem: z platform zakupowych wycofano możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków, sztućców, talerzy itp., oraz napojów w plastikowych butelkach. Centrale, centra biznesowe i oddziały wyposażono w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki. Trwa proces minimalizowania zużycia plastiku w kantynach  w Centralach Banku: organizacja promuje przychodzenie po posiłek z własnym pojemnikiem, a plastikowe sztućce i opakowania wymienia na ekologiczne i kompostowalne, by finalnie osiągnąć stan plastic free.

W kantynie Paribar w Centrali Banku w Warszawie przy ulicy Kasprzaka rozpoczęto pilotażowy program kompostowania odpadów. Wytworzony kompost nawozi okoliczne trawniki. Pracownicy mogą zabrać go do domu, by odżywić swoje rośliny.

Bank promuje i produkuje zrównoważone gadżety: wielorazowe lunchboxy, bidony i ekotorby. Siatki wielkoformatowe z kampanii „Zostań Zmianą” przetworzone zostały na plecaki i torby wielokrotnego użytku. Niewykorzystane materiały promocyjne otrzymują drugie życie lub przekazywane są organizacjom społecznym.

Bank odpowiedzialnie podchodzi do planowania gadżetów marketingowych i ulotek. Nowe ulotki i inne formaty reklamowe tworzone są z ekologicznych i certyfikowanych materiałów, by później mogły zostać przetworzone na surowce wtórne.

 

Promowanie eko-transportu

Od kilku lat nasza organizacja wprowadza do bankowej floty samochodowej auta hybrydowe, umożliwiające ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska. Samochody z napędem hybrydowym łączą w sobie zarówno cechy silnika elektrycznego, jak i benzynowego. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Realizowana od 2017 roku w naszym Banku Akademia Bezpiecznej Jazdy to program szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy dla wszystkich użytkowników samochodów służbowych w Banku. Dla pracowników, którzy nie korzystają z samochodów służbowych, odbywają się comiesięczne konkursy dotyczące bezpiecznej jazdy oraz prawa ruchu drogowego, w których nagrodą główną jest uczestnictwo w całodniowym szkoleniu Akademii Bezpiecznej Jazdy.

W ramach programu Carpooling pracownicy mogą dojeżdżać do pracy wspólnie. Pracownicy korzystający z carpoolingu wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, oszczędzają pieniądze, bo koszty paliwa dzielone są pomiędzy wszystkich, a także czas - przysługuje im bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo, wspólna podróż stwarza okazje do nawiązywania nowych znajomości i lepszego poznania współpracowników.

W 2018 roku nasi pracownicy zaczęli korzystać z programu carsharing – wypożyczania aut na godziny, a nawet na minuty. Korzystanie z carsharingu oznacza czystsze powietrze – użytkowane samochody spełniają normę Euro6. Carsharing to również wolne chodniki i miejsca parkingowe w centrum miasta.

Bank promuje także podróże do pracy rowerem. W centralach pracownicy mają do dyspozycji strzeżone parkingi rowerowe i prysznice, a w oddziałach klienci i pracownicy mają dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek.

Bank promuje także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz ograniczanie wyjazdów szkoleniowych poprzez prowadzenie szkoleń e-learningowych.

 

Dni CSR

Z myślą o pracownikach co roku organizujemy DNI CSR, podczas których prezentujemy różne inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą, w miejscu pracy, społeczną oraz wobec środowiska naturalnego. Pracownikom przybliżana jest tematyka pozytywnego wpływu odpowiedzialnego finansowania oraz zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

 

Pasieka pod gwiazdami

Od czerwca 2017 roku na dachu biurowca Centrali Banku przy ul. Kasprzaka w Warszawie w 3 ulach mieszkają pszczoły miodne. W 2018 roku pszczela rodzina rozrosła się. W Rudzie Śląskiej powstała pasieka składająca się z 6 uli. Pasieki BNP Paribas są wkładem organizacji w zrównoważony ekosystem miejski. Dzięki nim Bank dba o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

Eksperci Banku BNP Paribas angażują się w konsultacje i działania służące podnoszeniu efektywności energetycznej, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym Polski, a także uczestniczą w debatach i inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Eksperci naszej organizacji uczestniczą w pracach specjalnej grupy roboczej przy Związku Banków Polskich. Ponadto, w lipcu 2017 nasz Bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. W ramach współpracy propagujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych klientów.

Od 2018 roku Bank jest partnerem UN Global Compact Network Poland oraz programu „SDG11 – Zrównoważone miasta”. W ramach partnerstwa nasz Bank wspiera działania oraz kampanie  Global Compact Network Poland, mające na celu promowanie ekologicznych postaw.

Podczas COP24 – szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych zorganizowanego w grudniu 2018 roku w Katowicach – pięć banków, w tym BNP Paribas, podjęło wspólne zobowiązanie działań na rzecz minimalizowania globalnego ocieplenia poprzez wsparcie celu opisanego w art. 2.1.c. Porozumienia paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

W 2019 roku Bank został członkiem „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń