Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej:

Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

 

Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania

 • Konto Samodzielniaka i Misja Samodzielność

  W 2020 r. uruchomiliśmy ofertę skierowaną do rodziców i najmłodszych „Konto Samodzielniaka” oraz kampanię edukacyjną „Misja Samodzielność”, która wspomaga rodziców w budowaniu świadomości finansowej i usamodzielnianiu najmłodszych.

  W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, „Konto Samodzielniaka” służyły wyłącznie do oszczędzania. Starsze dzieci mogą korzystać z konta (prawie) jak dorośli. Podobnie, w zależności od wieku, różni się oferta kart. Dzieci do 13 lat mogą otrzymać tradycyjną Kartę Samodzielniaka lub innowacyjną Mikrokartę Samodzielniaka z możliwością umieszczenia jej w wygodnej (dostarczanej przez bank wraz z Mikrokartą) zielonej opasce na rękę, dzieci starsze – Kartę do Dorosłości.

  Samodzielność to jednak nie tylko dostęp do bankowości, dlatego stworzyliśmy „Misję Samodzielność”, której punktem wyjścia była chęć pomocy rodzicom w zakresie budowania samodzielności i świadomości dzieci w wymiarze finansowym. W ramach „Misji Samodzielność” oferujemy między innymi wsparcie edukacyjne w ramach platformy misjasamodzielnosc.pl, gdzie poprzez zabawę i ciekawe gry edukacyjne płynnie wprowadzamy dzieci w świat finansów.

  Więcej informacji o „Misji Samodzielność” znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/misjasamodzielnosc/ Otwiera się w nowym oknie.

   

  Konto otwarte na biznes non-profit (dawniej Pakiet Społeczny Lider)

  Bank oferuje konto dla organizacji pozarządowych Otwiera się w nowym oknie. – kierowane do organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit, w którym podstawowe usługi są bezpłatne. W ramach jednej umowy z bankiem organizacja otrzymuje: bieżący rachunek rozliczeniowy w PLN, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

  Produkt ten cieszy się dużą popularnością. Za jego wdrożenie otrzymaliśmy także wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

   

  Finansowanie przedsiębiorstw społecznych

  BNP Paribas jako pierwszy bank w Polsce wprowadził ofertę finansowania przedsiębiorstw społecznych. Grupa BNP Paribas jest globalnym liderem w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw społecznych. Wprowadził dedykowaną politykę finansowania tego typu przedsiębiorstw. Obszar ten jest na etapie silnego rozwoju w Polsce. Dlatego też – Wspólnie z NESsT, międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – bank przeprowadził pilotaż takiego finansowania. Pierwszym sfinansowanym przedsiębiorstwem w ramach pilotażu było Siedlisko należące do Portfolio NESsT w Polsce. Przedsiębiorstwo społeczne świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Poprzez specjalną ofertę bank docenia działalność tego typu przedsiębiorstw, wspierając te podmioty w realizowaniu swojej misji społecznej.

   

  Oferta dla obywateli Ukrainy

  Bank BNP Paribas analizuje potrzeby różnych grup społecznych, także obcokrajowców. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy żyjących w Polsce, stworzyliśmy udogodnienia ułatwiające korzystanie z naszej oferty. Bank prowadzi już 119 000 kont osób legitymujących się paszportem ukraińskim. Plasuje to nas w czołówce banków z ofertą dla obywateli Ukrainy w Polsce.

   

  Inwestycje w energię odnawialną

  Na przełomie roku 2019 i 2020 uruchomiliśmy finansowanie projektu „Perfect Wind” opracowanego przez Aku. Instrumenty kredytowe ujęte w formule „project finance” przeznaczone są na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 132MW. Projekt jest jednym z pierwszych dużych projektów finansowanych w ramach nowego systemu wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce.

  W maju 2020 r. BNP Paribas Bank Polska podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi niezależnego producenta energii elektrycznej, firmy Qair Polska oraz jej partnerów. Finansowanie konsorcjalne typu „project finance” w kwocie ok. 630 milionów złotych pomoże finansować istniejące oraz nowo powstające farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Inwestycję współfinansuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Portfel obejmuje budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 68MW, a także refinansowanie nabycia już działających farm wiatrowych o  łącznej mocy 106MW. Oprócz tego, bank samodzielnie sfinansuje inwestycje w trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 25MW.

  Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/518237/630-mln-zlotych-na-zielona-energie-bank-bnp-paribas-w-konsorcjum-z-eboir-sfinansuje-farmy-wiatrowe-i-fotowoltaiczne Otwiera się w nowym oknie.

   

  Zielone Obligacje Cyfrowego Polsatu

  W 2020 r. wsparliśmy proces emisji Zielonych Obligacji Cyfrowego Polsatu, który jest pierwszą spółką z sektora niefinansowego emitującą na polskim rynku takie papiery wartościowe. Bank pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji obligacji. Emisja otrzymała certyfikat zgodności z Green Bond Principles 2018, poświadczony przez firmę ekspercką Sustainalytics.

  Więcej informacji: https://media.bnpparibas.pl/pr/487681/bank-bnp-paribas-wspolorganizatorem-zielonych-obligacji-cyfrowego-polsatu Otwiera się w nowym oknie.

   

  Finansowanie Equal Business Park

  BNP Paribas Bank Polska S.A. uczestniczył z udziałem 27,5 mln EUR w finansowaniu nabycia kompleksu biurowego Equal Business Park przez Ares / Apollo Rida. Kompleks, składający się z czterech budynków oferujących łącznie ponad 60 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A, zlokalizowany jest w Krakowie. Każdy budynek jest zaawansowany technologicznie i wykonany ekologicznie, posiada certyfikat BREEAM Green Building (na poziomie Very Good). Kampus jest tak zorganizowany, aby spełniał szereg wymogów zielonego budownictwa, ponadto leży blisko parku i jest przyjazny dla rowerów. Jest również łatwo dostępny komunikacją miejską ze względu na bliskość głównych arterii miasta, przystanków tramwajowych i dworca kolejowego.

   

  Zrównoważone produkty inwestycyjne

  W 2020 r. w ofercie Biura Maklerskiego naszego banku znajdowały się produkty wspierające odpowiedzialne inwestowanie – SRI (ang. Socially Responsible Investing).

  Fundusze inwestowały bezpośrednio lub pośrednio w obligacje lub akcje emitentów, którzy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (których produkty i usługi przyczyniają się do rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem i rozwojem społecznym), a także w instrumenty pochodne tych aktywów.

  BNP Paribas Bank Polska S.A. wziął również udział w kampanii Reforest Action. Jej celem było zasadzenie jednego drzewa za każde 1 000 EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Były one związane z emisją certyfikatów strukturyzowanych: Spółki Przyjazne Środowisku, Spółki Przyjazne Środowisku II, Inwestycja w Klimat, Inwestycja w Klimat II. Dzięki Klientom banku, w październiku 2020 r. ponad 14 tys. drzew różnych gatunków zostało posadzonych w Lipuszu w województwie pomorskim, gdzie lasy zostały zniszczone przez burzę w 2017 r.

   

  Inwestowanie w oparciu o kryteria ESG – myImpact

  W 2020 r., wychodząc naprzeciw nowym globalnym wyzwaniom, w BNP Paribas Wealth Management rozpoczęliśmy pilotaż projektu „myImpact” zmierzając do wdrożenia nowatorskiego podejścia do inwestycji naszych Klientów. Chcemy budzić świadomość inwestycji odpowiedzialnych i zrównoważonych, z uwzględnieniem kryteriów ESG oraz inwestycji wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach Agendy 2030. Za pomocą kwestionariusza „myImpact” Klienci BNP Paribas Wealth Management mają możliwość określenia swoich wartości i priorytetów, aby poprzez swoje decyzje inwestycyjne i finansowe świadomie wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne.

 • W zmieniającym się świecie obserwujemy istotną rolę kobiet i ich rosnącą odpowiedzialność w życiu społecznym i zawodowym. Ich aktywność jest coraz bardziej widoczna w wielu dziedzinach życia. Zauważamy to i chcemy wspierać kobiety. Stawiamy pytanie: Dlaczego na polskich banknotach nie ma kobiet? Znanych i wpływowych Polek wciąż na stałe nie uhonorowano w ten sposób… Zaledwie w kilku krajach na świecie znajdują się wizerunki kobiet na banknotach. Dlatego prowadzimy działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet Otwiera się w nowym oknie., by być częścią tej zmiany.

  Pracowniczki banku powołały oddolną inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, aby pracować nad wzmocnieniem roli kobiet w organizacji, promowaniem idei Diversity&Inclusion w banku, a także budowaniem zaangażowania mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

  W ramach inicjatywy przeprowadzono m.in. badanie wśród pracowników na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn i obserwowanych zachowań w relacjach pracowniczych.

  Inicjatywa „Kobiety zmieniające BNP Paribas” swoje działania zorganizowała w ramach pięciu stref tematycznych:

  • Strefa Mocy
  • Strefa Rozkwitu
  • Strefa Głosu
  • Strefa Otwartości
  • Strefa Zmiany
    

  W ramach programu powołano także Ambasadorki Strefy mocy. To 55 kobiet z 28 miejscowości,
  które działają w sieci sprzedaży banku. Ich rolą jest angażowanie koleżanek w sieci oraz badanie potrzeb kobiet pracujących w oddziałach, centrach biznesowych i makroregionach.

   

  Program Women Up

  W ramach unikalnych programów rozwojowych realizujemy program Women Up, dedykowany kobietom pracującym w banku.”. Program umożliwiają uczestniczkom rozpoznanie i wzmocnienie swoich talentów czy rozwój umiejętności w zakresie budowania marki osobistej. Aby do niego przystąpić należało zgłosić odważne pomysły zmian, jakie chce się zrealizować w banku. Program oparty jest na trzech filarach: transparentności, obiektywizmowi i działaniu.

  Autorki pomysłów, poza uczestnictwem w programie rozwojowym, dostały także wsparcie Patronów - menedżerów wysokiego szczebla, którzy wesprą wdrożenie pomysłów w organizacji. #WomenUp
  to niezwykła inicjatywa w banku promująca współpracę zespołową, która wzmacnia i buduje poczucie przynależności i wspólnoty pracowników.

  Angażujemy się również w promowanie inicjatyw zewnętrznych, które wzmacniają i rozwijają potencjał kobiet w Polsce:

  • Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. jest współzałożycielem polskiego klubu Male Chamions of Change, który działa na rzecz zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacji luki placowej oraz lepszego wykorzystania talentów obu płci w firmach.
  • Bank jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, która nagłaśnia sukces kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Więcej możesz przeczytać tu: https://bizneswomanroku.pl/nominuj/?gclid=EAIaIQobChMI8N-Z1bSM7gIVAhd7Ch3QUgxNEAAYASAAEgJOJvD_BwE
  • Dołączyliśmy również do programu Jestem Liderką organizowanego przez Vital Voices Poland, rozwijającego potencjał młodych kobiet w wieku 16-19 lat, które aktywnie działają w swojej społeczności. Laureatki konkursu Jestem Liderką wzięły udział w serii szkoleń z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwijania mocnych stron. Więcej możesz przeczytać tu: https://vitalvoices.pl/nasze-programy/programy/jestem-liderka-2/
  • Zostaliśmy partnerem konkursu „Zostań Panią Ambasador” organizowanego przez Ambasadę Izraela w Warszawie i Fundację Leopoldy Wild. Laureatki miały niepowtarzalną szansę, by przez jeden dzień pełnić rolę pani ambasador w jednej z dwunastu ambasad, które biorą udział w projekcie. Więcej możesz przeczytać tu: https://www.ambassadorforaday.org/
  • Zgodnie ze swoim dążeniem do zwiększania zaangażowania na rzecz równości i promowania utalentowanych kobiet, Grupa BNP Paribas rozszerzyła grono sygnatariuszy karty #JamaisSansElles (Nigdy Bez Niej) do grona wszystkich 100 liderów kadry kierowniczej na świecie. Zobowiązanie podjął między innymi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. Francuskie stowarzyszenie #JamaisSainElles działa na rzecz promocji równych szans i widoczności kobiet. Podpisując kartę #JamaisSainElles, członkowie zarządu Grupy zobowiązali się nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach publicznych powyżej trzech osób – debatach, panelach eksperckich, dyskusjach przy okrągłym stole – bez udziału kobiety i promować tę inicjatywę w obrębie organizacji.
 • Agro Hub Otwiera się w nowym oknie.

  Nasz bank od stu lat niezmiennie jest numerem jeden na rynku obsługi sektora rolno-spożywczego w Polsce. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy dzięki wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, którzy są liderami w sektorze Agro, jest unikalne na skalę wykraczającą poza granice naszego kraju. Dlatego w 2018 r. powstał Agro Hub Grupy BNP Paribas Otwiera się w nowym oknie. – nowa inicjatywa, której celem jest tworzenie centrum kompetencji Agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Powstanie tej jednostki w Banku BNP Paribas jest potwierdzeniem zarówno zaangażowania Grupy BNP Paribas w działalność prowadzoną w Polsce, jaki i naszej strategicznej pozycji w sektorze Agro.

   

  Agro Akademia

  Z myślą o naszych Klientach z sektora rolniczego, z którymi blisko współpracujemy od wielu lat i dla których mamy kompletną ofertę produktową, przygotowaliśmy serię Agro Akademii – bezpłatnych spotkań merytorycznych, podczas których bankowi analitycy rynków rolnych i współpracujący z nami eksperci z różnych dziedzin dzielą się z Klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Na spotkania Agro Akademii Otwiera się w nowym oknie. zapraszani są rolnicy-przedsiębiorcy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat rozwoju gospodarstwa i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.

   

  Food & Agro Conference

  Agrokonferencja, której pomysłodawcą jest BNP Paribas Bank Polska S.A., to pierwsza konferencja skierowana do sektora Food & Agro. Jest spotkaniem przedstawicieli ekosystemu rolno-spożywczego, w trakcie której poruszane są tematy, wpływające w największym stopniu na uwarunkowania prowadzenia działalności przez firmy z tego sektora. Organizowane od 2006 r. wydarzenie stało się ważnym, dorocznym spotkaniem banku z Klientami i instytucjami z tej branży. Food & Agro Conference jest rozwinięciem formuły dotychczasowych Agrokonferencji. Wydarzenie zostało w większym stopniu niż dotychczas  skierowane do grona międzynarodowego. Jest dostępne  w języku angielskim oraz polskim, a do wystąpień zaproszeni są międzynarodowi eksperci.

   

  „Agro Kurier”

  W wybranych oddziałach banku Klienci mogą znaleźć „Agro Kuriera”, magazyn nowoczesnego rolnika, którego pomysłodawcą i wydawcą jest Bank BNP Paribas.

  „Agro Kurier” to ukazujące się dwa razy w roku czasopismo branżowe przeznaczone dla nowych i potencjalnych Klientów banku związanych z rolnictwem lub zainteresowanych problematyką rynku Agro. W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków, kalendarium przyszłych targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. „Agro Kurier” powstaje w banku, ale jest redagowany we współpracy z dziennikarzami. Stanowi nową formę komunikacji – jest dostępny na targach, gdzie ma swoją premierę (Agro Show Otwiera się w nowym oknie. – edycja jesienna i Agrotech Otwiera się w nowym oknie. edycja wiosenna) oraz na kluczowych wydarzeniach rolniczych. Magazyn dostępny jest w najchętniej odwiedzanych przez rolników oddziałach.

   

  Agronomist Otwiera się w nowym oknie.

  Agronomist to kompleksowy i nowoczesny portal internetowy stworzony z udziałem i na potrzeby przedsiębiorców rolnych oraz przetwórców, angażujący wszystkie podmioty łańcucha wartości sektora rolno-spożywczego. To unikatowa platforma w branży rolno-spożywczej, która gromadzi w jednym miejscu wiedzę sektorową i umożliwia dostęp do szerokiego zestawu profesjonalnych narzędzi IT wspierających przedsiębiorców rolnych i firmy przetwórcze. Codziennie dostarcza kilku tysiącom użytkowników informacje dotyczące sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.
  Dzięki dołączeniu do Cool Farm Alliance, międzynarodowego konsorcjum biznesowo-naukowego, którego celem jest opracowanie metrycznych narzędzi wspierających zrównoważone rolnictwo, Bank BNP Paribas udostępnia kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla użytkowników portalu.

   

  Agro na obcasach

  Z myślą o kobietach pochodzących z obszarów wiejskich, żyjących i działających w sektorze rolnym, bank stworzył program Agro na obcasach. Inspiracją do utworzenia programu była dostrzeżona przez nas rosnąca rola kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Wieloletnie zaangażowanie banku na rzecz społeczności lokalnych pozwoliło pracownikom zauważyć, że kobiety coraz aktywniej i chętniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju prowadzonego biznesu.

  W ramach programu Agro na obcasach nasz bank zaprasza wybrane panie do teatrów lub filharmonii na specjalne przedstawienia i koncerty, aby mogły – niektóre po raz pierwszy – na chwilę oderwać się od codzienności, spędzić wolny czas w miłej atmosferze oraz poznać inne kobiety prowadzące podobny tryb życia. Formuła całego programu umożliwia wymianę doświadczeń w atmosferze kreatywności oraz dostęp do doświadczeń kulturalno-społecznych.

   

  Agrotalenty Otwiera się w nowym oknie.

  Kompleksowy system programów stypendialnych Agrotalenty został stworzony dla ambitnych młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z rolnictwem. Program umacnia edukację w zakresie rolnictwa i rozwija ofertę szkół rolniczych, jednocześnie wzmacniając lokalne społeczności. Realizowany już od 2012 r. program jest efektem współpracy Fundacji BNP Paribas, instytucji oświaty oraz ekspertów i Klientów Banku BNP Paribas. Głównym partnerem Fundacji jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  W ramach programu przyznawane są stypendia laureatom ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe dla najlepszych studentów kierunków rolniczych.

  Celem Agrotalentów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności młodzieży oraz odpowiednie przygotowanie do przyszłego zawodu, a pośrednio – rozwój polskiej wsi oraz wzrost innowacyjności i modernizacja rolnictwa.

   

  Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską o tematyce Agro

  BNP Paribas Bank Polska S.A. od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. Dlatego zorganizowaliśmy drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro. Problematyka zgłaszanych prac musiała być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego. Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe.

  Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/ Otwiera się w nowym oknie.

   

  Współpraca z Metabolic

  BNP Paribas Bank Polska S.A. chce być partnerem w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzmacniania odporności polskiego sektora rolno-spożywczego. Kompleksowym podejściem wspierającym tę zmianę jest prowadzony w BNP Paribas międzynarodowy projekt współpracy z doradczym podmiotem Metabolic. Głównym celem rozpoczętego w 2020 r. projektu jest zrozumienie strategicznej roli polskiego sektora rolno-spożywczego w zakresie kluczowych obszarów oddziaływania oraz roli BNP Paribas Bank Polska S.A. w kształtowaniu tego sektora. Poszczególne etapy projektu poświęcone będą wypracowaniu ogólnej wizji zrównoważonego rozwoju, przyczyniającej się do wzmocnienia odporności polskiego sektora rolno-spożywczego, jak również przygotowaniu szczegółowej mapy działań wspierających tę wizję, które mogą zostać wdrożone w banku.

   

  Nitrogen Limitation

  W 2020 r. wprowadziliśmy projekt „Nitrogen limitation”, wpływający na minimalizację zużycia azotu w przedsiębiorstwach rolnych i produkcji żywności. Prace w projekcie „Nitrogen Limitation” były prowadzone dwutorowo. Nadrzędnym celem było zwrócenie uwagi na problem azotu i metody optymalizacji. Przygotowaliśmy kampanię edukacyjną w mediach tradycyjnych i online, przeznaczoną dla konsumentów pod hasłem „Mniej azotu – więcej korzyści dla wszystkich” oraz dla rolników pod hasłem „Optymalne nawożenie azotem to korzyści dla wszystkich”. Dodatkowo, na platformie Agronomist został udostępniony specjalny kalkulator azotu w nawozach pochodzenia odzwierzęcego. Kalkulator, oryginalnie opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, został zaprezentowany w bardziej przyjaznej formie, dzięki czemu rolnik nie musi uzupełniać dosyć skomplikowanego arkusza kalkulacyjnego.

  Drugim problemem badanym przez ekspertów banku w projekcie był problem biogazowni rolniczych. Celem społecznym i środowiskowym funkcjonowania biogazowni rolniczych jest przede wszystkim redukcja emisji metanu, utylizacja odpadów oraz produkcja biogazu, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego celem nadrzędnym jest produkcja prądu, ciepła/chłodu oraz nawozu zwanego pofermentem. W ramach projektu powstał Raport nt. biogazowni. Przewidujemy, że w kolejnych latach wzrośnie zainteresowanie  inwestycjami w biogazownie. Raport będzie narzędziem do zbudowania kompetencji pracowników banku w tym zakresie.

   

  Partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP Otwiera się w nowym oknie.

  W lipcu 2017 nasz bank został członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

  W ramach współpracy promujemy ideę rolnictwa zrównoważonego wśród naszych Klientów, m.in. poprzez publikacje poświęcone tej tematyce w „Agro Kurierze” – magazynie dla rolników wydawanym 2 razy do roku w nakładzie ok. 50 tys. egz. Ponadto, bank uczestniczy merytorycznie w tworzeniu materiałów szkoleniowych z zakresu finansowania w zrównoważonych gospodarstwach.

   

  Przystąpienie do Koalicji na Rzecz BIO

  W 2020 r. nasz bank przystąpił do Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest to program zainicjowany przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Koalicji jest podejmowanie inicjatyw, które prowadzą do wzmocnienia potencjału rolnictwa i przetwórstwa oraz rozwoju rynku ekologicznego w Polsce. Działalność Koalicji skupia się wokół szeroko pojętej edukacji, tworzenia systemu rozwiązań logistycznych dla dostawców produktów bio oraz systemowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce.

   

  Cool Farm Alliance

  W 2020 r. bank przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 podmiotów (sieci handlowe, producenci i dostawcy żywności, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz podmioty doradcze) w ramach CFA. Głównym celem konsorcjum CFA jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i promocji kompleksowego zestawu narzędzi metrycznych dla rolnictwa zrównoważonego. Członkostwo w CFA pozwoli Klientom banku z sektora Food & Agro, za pośrednictwem bankowego portalu Agronomist, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool - kalkulatora online służącego do wyliczania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej, bioróżnorodności gospodarstwa czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

 • Office Hours Otwiera się w nowym oknie.

  W 2017 r. nasz bank zapoczątkował praktykę Office Hours – spotkań reprezentantów banku z przedstawicielami startupów. W spotkaniach Office Hours uczestniczą przedstawiciele linii biznesowych oraz IT banku ze startupami oferującymi rozwiązania mogące wzbogacić ofertę Banku. W BNP Paribas Office Hours są elementem Kodeksu Współpracy ze Start-upami, w ramach którego nasza organizacja uprościła procedury wewnętrzne w imię możliwości pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki Office Hours Bank BNP Paribas współpracuje z coraz większą liczbą start-upów, buduje silną sieć kontaktów i znajduje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które mogą być użyteczne dla klientów.

  Każdy z zaproszonych startupów ma 45 minut na zaprezentowanie swojego rozwiązania. Spotkania umożliwiają startupom prezentacje swoich rozwiązań bezpośrednio potencjalnym właścicielom biznesowym z banku, a pracownikom banku zapoznanie się z nowinkami technologicznymi oraz kulturą przedsiębiorczości panującą w startupach. Dzięki temu następuje obustronny transfer wiedzy.

   

  Kodeks współpracy ze startupami

  BNP Paribas jako pierwszy bank w Polsce zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami – zmiany ułatwiające współpracę banku z młodymi firmami. Dzięki temu startupy, które będą chciały wdrożyć swoje rozwiązania w banku, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami z Banku i pod opieką dedykowanego opiekuna. W ramach Kodeksu uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowane zostały wzory dokumentów na czas testów. Prezentacja nowego podejścia Banku do współpracy ze startupami odbyła się podczas jednej z najlepszych konferencji technologicznych w kraju – infoShare.

  Kodeks Współpracy ze Startupami jest konsekwencją konsultacji banku z młodymi firmami, które już współpracują z BNP Paribas. W celu jak najlepszego zastosowania dobrych praktyk ujętych w kodeksie Zespół Cyfrowej Transformacji będzie na bieżąco prowadził konsultacje ze środowiskiem startupowym, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej.

  Przeczytaj więcej Otwiera się w nowym oknie.

   

  Zaklinacze Słonia

  W 2019 r. podczas konferencji technologiczno-finansowej ImpactCEE w Krakowie odbyła się premiera publikacji Zaklinacze Słonia – dedykowanej startupom, chcącym nawiązać współpracę z bankiem. Zawiera ona wiele przydatnych informacji z różnych obszarów, które pomogą i ułatwią startupowi zrobić pierwszy krok i nawiązać współpracę z bankiem. Partnerami publikacji są: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Impact oraz Fintek.

  Publikacja porusza m.in. szereg zagadnień prawnych i pozwala odpowiedzieć na pytania: w jakich przypadkach należy starać się o licencję na prowadzenie działalności z Komisji Nadzoru Finansowego? Jakie wymogi organizacyjne i finansowe należy spełnić? Jakich przepisów należy przestrzegać i jakie regulacje wdrożyć w swojej firmie, żeby prowadzić działalność regulowaną? Co jest najważniejsze w kooperacji z bankiem? W materiale znajdują się również informacje z obszaru architektury IT oraz IT Security. Autorzy publikacji poruszają także temat doświadczeń z praktycznego zastosowania Kodeksu Współpracy ze Startupami, czyli szeregu wprowadzonych zmian ułatwiających współpracę banku z młodymi firmami.

  Po sukcesie polskiej wersji publikacji, eksperci Banku BNP Paribas, w odpowiedzi na rosnące międzynarodowe zainteresowanie m.in. specyfiką polskiego rynku startupów, przygotowali angielską wersję poradnika Zaklinacze Słonia 2.0. Otwiera się w nowym oknie. Bank BNP Paribas jest częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas działającej w 72 krajach. Zespół transformacji cyfrowej jest w ciągłym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z różnych części świata. To właśnie regularne dzielenie się wiedzą i obserwacja dotycząca tego, jak dużym zainteresowaniem spotykają się praktyki zespołu w Grupie BNP Paribas, a z drugiej strony brak materiałów na temat specyfiki polskiego rynku startupów, przyczyniły się w głównej mierze do tego, by powstała angielska wersja publikacji Zaklinacze Słonia 2.0.

  Dowiedz się więcej o współpracy ze startupami Otwiera się w nowym oknie.

   

  Partnerstwo z Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

  W 2018 r. zostaliśmy partnerem strategicznym Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji Otwiera się w nowym oknie.. Fundacja Koalicji to partnerstwo publiczno-prywatne, łączące potencjał organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata nauki oraz administracji. Dzięki swoim aktywnościom wzmacnia połączenia w ramach ekosystemu innowacji. Celem Koalicji jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacji w Polsce.

   

  Konkurs Innowacyjny Klient

  Innowacyjny klient Banku BNP Paribas to konkurs, w ramach którego bank przyznaje cztery nagrody w kategorii Innowacyjność biznesowa oraz dwie w kategorii Innowacyjność społeczna.

  Celem konkursu jest promowanie innowacyjności jako sposobu nie tylko na sukces przedsiębiorstwa, ale również na sukces społeczności, w której przedsiębiorstwo działa. Innowacyjność biznesowa rozumiana jest jako wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych bądź udoskonalonych produktów i usług, wprowadzenie nowego procesu technologicznego lub sposobu dystrybucji, w tym będących wynikiem zastosowanych prac badawczych lub rozwojowych, które finalnie doprowadziły do wzrostu efektywności produkcji. Innowacyjność społeczna jest definiowana jako nowatorski pomysł na rozwiązanie istotnego problemu społecznego w danym środowisku.

  Nagrody w konkursie są wręczane podczas dorocznej konferencji dla klientów z branży rolno-spożywczej Agrokonferencja. Laureaci są promowani w środowisku, w którym działają. Stanowią inspirację dla innych przedstawicieli sektora Agro. Do kapituły konkursu bank zaprasza ubiegłorocznych laureatów oraz opiniotwórczych przedstawicieli środowiska.

   

  Studia fintech

  Bank BNP Paribas wraz z PWC i Alior Bankiem, jest partnerem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu fintech organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach partnerstwa eksperci banku dzielą się ze studentami najlepszymi praktykami z zakresu wdrażania innowacji.

   

  Partnerstwo z Inkubatorem Innowacji Politechniki Warszawskiej

  Bank BNP Paribas intensywnie wspiera młode przedsiębiorcze osoby. Młode firmy technologiczne są od dawna dla banku partnerami w jego cyfrowej transformacji. Przeprowadziliśmy ponad 16 wdrożeń i pracujemy nad kolejnymi.
  W 2019 r. uruchomiliśmy również ofertę dla nowo powstałych mikrofirm. We współpracy z Politechniką Warszawską upatrujemy szansy nie tylko na przepływ eksperckiej wiedzy, tak potrzebnej obu stronom, ale także źródła inspiracji. Liczymy, że wspólne działanie się stanie się kolejnym przykładem udanej współpracy nauki i biznesu.

   

  Info Share 2020

  BNP Paribas Bank Polska S.A. został platynowym partnerem największej konferencji technologicznej w tej części Europy – Info Share 2020. Bank podzielił się swoimi doświadczeniami z cyfrowej transformacji w czasach pandemii. Przedstawiciele banku zaprezentowali współpracę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przez startupy Autenti czy Booksy. Ponadto tłumaczyli, jaki jest nowy krok w rozwijaniu aplikacji mobilnych, w tym aplikacji wspieranych przez Sztuczną Inteligencję.

   

  Ekosystem pozytywnego wpływu

  BNP Paribas Bank Polska S.A. jest częścią ekosystemu pozytywnego wpływu przy Kozminski Business Hub. W 2019 r. został wydany pierwszy raport „Startupy Pozytywnego Wpływu” , który wzbudził duże zainteresowanie. W 2020 r. wydano drugą edycję Raportu pod tytułem „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”, który kolejny raz mieliśmy przyjemność wesprzeć.
  Raportowi towarzyszy baza danych około 400 polskich startupów pozytywnego wpływu.

  Więcej informacji: http://raportspw.kozminskihub.com/ Otwiera się w nowym oknie.

 • Program Handlu Zagranicznego Otwiera się w nowym oknie.

  Bank BNP Paribas wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. W kwietniu 2018 r. rozpoczęła się pierwsza edycja Programu Handlu Zagranicznego, czyli seria spotkań organizowanych z partnerami programu: Bisnode Polska i KUKE S.A. W ramach Programu na terenie całej Polski organizowane są konferencje poświęcone konkretnym rynkom zagranicznym. W trakcie spotkań eksperci – dyplomaci, prawnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego – przybliżają uczestnikom praktyczne zagadnienia.

   

  Wspierajmy Sąsiedzki Biznes Otwiera się w nowym oknie.

  W 2016 r. zainicjowaliśmy ogólnopolską kampanię Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Kampania została stworzona z myślą o MSP. Ma charakter akcji społecznej zachęcającej do korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz promującej ideę ważności sąsiedzkiego biznesu w lokalnych społecznościach. W ramach akcji została uaktywniona strona internetowa www.sasiedzkibiznes.pl, z której zarówno firmy, jak i konsumenci mogą pozyskać informacje na temat korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciu oraz zgłosić swój udział.

   

  Partnerstwo Strategiczne Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

  W 2019 r. Bank BNP Paribas dołączył do grona Partnerów Strategicznych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Współpraca ma na celu promocję działań na rzecz polskich firm rodzinnych, ich edukacji oraz wspierania rozwoju polskiej gospodarki. Partnerstwo obu instytucji podkreśla rolę i wartości firm rodzinnych w Polsce. Partnerzy Stowarzyszenia wspierają inicjatywy społeczne i gospodarcze w celu budowy zaufania społecznego, poprzez popieranie i praktykowanie: etycznego biznesu z podkreśleniem lokalności, współpracy międzypokoleniowej i przedsiębiorczości rodzinnej.

   

  FirmApp

  FirmApp to platforma komunikacji między bankiem a klientami MSP. Celem stworzenia aplikacji była potrzeba posiadania wygodnego narzędzia dostępnego na smartfonie każdego nowoczesnego biznesmena.

  Aplikacje mobilne wspierają różnorodne obszary w biznesie oraz ułatwiają pracę i komunikację, zarówno wewnętrznie, jak i między firmą a jej klientami. FirmApp to aplikacja, której celem jest budowanie relacji  i która przeznaczona jest dla obecnych oraz potencjalnych klientów korporacyjnych i z segmentu MSP. Jest to ważna i innowacyjna platforma komunikacji z firmami, dzięki której wzmacniamy pozycję naszego banku w tym sektorze.

  FirmApp podzielona jest na 3 strefy:

  •             Strefę Biznesu – znajdują się tu m.in. informacje o aktualnych zmianach w prawie i podatkach, kalendarium terminów opłat i zobowiązań przedsiębiorcy oraz przydatne przeliczniki wynagrodzeń, walut i stref czasowych.

  •             Strefę Wiedzy – klient może skorzystać m.in. z bezpłatnych zaproszeń na konferencje i szkolenia, dzięki którym ma możliwość poszerzenia przydatnej mu wiedzy, np. o zmianach w ustawodawstwie lub najnowszych trendach w zarządzaniu.

  •             Strefę Rozrywki – znajdują się tu m.in. bilety i zaproszenia na najciekawsze wydarzenia ogólnopolskie i lokalne

 

Najwyższe standardy etyczne

 • Deklaracja CSR

  Łańcuch dostaw naszej organizacji tworzą głównie firmy zajmujące się dostarczaniem usług związanych z obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu.

  Zasady zakupów są regulowane przez wewnętrzne polityki, a proces wyboru dostawcy odbywa się w ramach przetargów.

  W celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki zakupowej nasz bank stworzył i stosuje w relacjach z dostawcami Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami, a także zawierający omówienie odpowiedzialnego procesu wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Nasza deklaracja zawiera również omówienie wymagań stawianych dostawcom.

  Poprzez akceptację Deklaracji CSR nasi dostawcy potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, poszanowanie praw człowieka, odpowiednich warunków pracy, niestosowanie praktyk dyskryminacyjnych, a przede wszystkim wdrażanie działań związanych z ochroną środowiska. Co więcej, akceptacja zasad naszej Deklaracji nie powinna ograniczać się do deklaracji i haseł prospołecznych, lecz powinna wynikać z rzeczywistego zaangażowania firm, np. z działania na rzecz społeczności lokalnych oraz prowadzenia działań prośrodowiskowych.

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

  Działania na rzecz odpowiedzialności są dla BNP Paribas Bank Polska szczególnie istotne, dlatego w listopadzie 2019 r. wraz z dwoma partnerami z branży finansowej zainaugurowaliśmy Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży- samoregulację branży finansowej mającą na celu podnoszenie i upowszechnianie standardów odpowiedzialności w relacjach z klientami.

  Celem projektu jest także edukacja biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych.

  W 2020 r. bank pomyślnie przeszedł audyt dotyczący m.in. zasad i reguł, konstrukcji oraz oferowania swoich usług, a także przejrzystości komunikacji z klientami, zyskując tym samym prawo do podpisania Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży i korzystania z tytułu Sygnatariusza.

  Dowiedz się więcej: www.odpowiedzialnasprzedaz.pl Otwiera się w nowym oknie.

   

  Prosta komunikacja

  Naszym celem jest możliwie największe uproszczenie języka, którym komunikujemy się z Klientami w dokumentach bankowych, listach, materiałach promocyjnych itp. Prosty język to sposób komunikowania się, dzięki któremu każdy zrozumie tekst specjalistyczny, np. wiadomości mailowe z ofertą, a nawet skomplikowane zapisy prawne, np. bankowe regulaminy. W 2019 r. rozpoczęliśmy pracę nad uproszczeniem języka stosowanego w komunikacji z Klientami. Nawiązaliśmy współpracę z językoznawcami z Pracowni Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim. Projekt rozpoczęliśmy od szkolenia pracowników, przygotowujących komunikację do Klientów. W 2019 r. odbyło się 5 warsztatów, podczas których przeszkoliliśmy niemal 100 pracowników działu reklamacji, marketingu oraz Customer Experience. W 2020 r. kontynuowaliśmy proces. Przeprowadziliśmy kolejne szkolenia, udostępniliśmy pracownikom materiały szkoleniowe (w tym e-learning). Przygotowaliśmy również wewnętrzny podręcznik z regułami prostego języka, wskazówkami dotyczącymi sporządzania różnych dokumentów (jak na przykład: regulaminy, umowy itp.) i wzorami pism. Wprowadziliśmy wspólne dla całego banku Zasady Prostego Języka, których pracownicy powinni przestrzegać.

   

  Komunikacja marketingowa

  Przestrzegamy regulacji dotyczących sprzedaży oraz komunikacji marketingowej, zasad reklamowania usług bankowych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zasad dobrej praktyki bankowej Związku Banków Polskich oraz Kodeksu Etyki Reklamy zdefiniowanego przez Radę Etyki Reklamy.

  Nasza organizacja wypracowała również wewnętrzne zasady komunikacji marketingowej. Wszystkie produkty i usługi, procesy i regulacje wewnętrzne oraz materiały marketingowe banku wymagają pozytywnej opinii prawnej, a także opinii Departamentu Monitorowania Zgodności.

   

  Ochrona prywatności klientów

  Chronimy prywatność naszych klientów zgodnie ze ścisłymi regulacjami wewnętrznymi oraz z obowiązującym prawodawstwem, m.in. ustawą o ochronie danych osobowych, Prawem bankowym, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Prawo telekomunikacyjne. Szczególną wagę przykładamy do bezpiecznych systemów oraz bezpiecznego niszczenia dokumentów.

  Nasz Departament Monitoringu Zgodności zajmuje się działaniami na rzecz ochrony prywatności. Dokonuje on oceny adekwatności zakładanych kanałów dystrybucji, dokumentów stosowanych w kontaktach z klientami, w szczególności wzorców umownych i regulaminów usług, a także materiałów (m.in. informacyjnych i marketingowych) kierowanych do klientów.

  Ponadto, Departament Monitoringu Zgodności sprawuje nadzór nad: ochroną danych osobowych oraz monitorowaniem rozpatrywania skarg i reklamacji w tym zakresie, informacjami objętymi tajemnicą bankową stanowiącymi tajemnicę zawodową oraz poufnymi, a także przygotowywaniem kampanii marketingowych uwzględniających posiadane zgody klientów dotyczące różnych zakresów przetwarzania danych oraz różnych form kontaktów.

   

  Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

  Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych i związany z tym komfort użytkowników bankowości elektronicznej są dla nas ważne. Dlatego udostępniliśmy przedsiębiorcom narzędzie IBM Trusteer Rapport.

  IBM Trusteer Rapport to zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające opracowane przez IBM z myślą o zapobieganiu kradzieży danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczną. Jest ono polecane jako dodatkowa warstwa ochrony w uzupełnieniu oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego. IBM Trusteer Rapport zwiększa bezpieczeństwo w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej w wypadku prób nieuprawnionych modyfikacji transakcji, chroni przed atakami złośliwego oprogramowania, próbami phishingu i kradzieżą tożsamości oraz zabezpiecza poufne dane przekazywane drogą elektroniczną. Dodatkowo, zwiększa bezpieczeństwo nie tylko Bankowości Internetowej BiznesPl@net, ale również sesji w serwisach internetowych niezwiązanych z działalnością bankową, np. w sklepach internetowych.

  Narzędzie jest udostępniane całkowicie bezpłatnie i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród naszych klientów. Jest proste w obsłudze – chroni użytkowników Biznes Pl@net automatycznie, bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

 • Dialog z interesariuszami

  Zadowoleni i informowani transparentnie Klienci są najlepszymi ambasadorami banku – wychodząc z takiego założenia nieustająco dbamy o podtrzymywanie partnerskiego dialogu z naszymi interesariuszami poprzez różnego rodzaju działania.

   

  Rady Klientów MŚP Otwiera się w nowym oknie.

  Rady Klientów to przebiegające w atmosferze partnerskiego dialogu spotkania przedstawicieli naszego banku z Klientami. Spotkania te umożliwiają nam poznanie oczekiwań i opinii Klientów, a Klientom – otrzymanie wsparcia w uzyskaniu technologicznych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby. Dla obu stron spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej, stanowią źródło wzajemnej inspiracji do podejmowania kolejnych decyzji biznesowych.

   

  Zarządzanie reklamacjami Otwiera się w nowym oknie.

  Proces obsługi reklamacji w naszym banku jest scentralizowany i realizowany za pomocą dedykowanych systemów. Każda reklamacja jest rejestrowana w systemie przez pracownika banku. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się procesowanie reklamacji – systemy wyliczają, w jakim czasie klientowi należy udzielić odpowiedzi oraz przypisują reklamację do konkretnego pracownika. Następnie dokonywane są parametryzacja oraz wyjaśnianie reklamacji. Ostatecznie klient otrzymuje odpowiedź i proces zostaje zakończony.

  Proces obsługi reklamacji monitorowany jest zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Kontrolujemy również jakość odpowiedzi wysyłanych do klientów. Oceniamy ich klarowność oraz kompletność, by z jednej strony były dla klienta czytelne i zrozumiałe, z drugiej – aby zminimalizować liczbę odwołań.

   

  Rzecznik Klienta Otwiera się w nowym oknie.

  W celu podniesienia poziomu satysfakcji klientów nasza organizacja powołała instytucję Rzecznika Klienta. Nasi klienci mogą złożyć odwołanie do Rzecznika w sytuacjach, gdy proces rozpatrywania reklamacji nie spełnia ich oczekiwań. Rzecznik ma za zadanie reprezentować interesy Klientów w kontaktach z bankiem, pośredniczyć w ostatecznym wyjaśnieniu problemów oraz ponownie rozpatrzyć sprawę.

   

  Badania satysfakcji

  W utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów z naszych usług pomagają nam badania satysfakcji. Działania badawcze są prowadzone systematycznie, w oparciu o metodologię NPS. Obejmują regularny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, pozwalający na odniesienie się do głównych konkurentów. Poza ogólną opinią na temat współpracy z bankiem ewaluacji poddawane są wybrane punkty styku między Klientem a bankiem. Badania satysfakcji Klientów pozwalają nam na bieżąco monitorować poziom zadowolenia z naszych produktów i usług.

   

  Dostosowanie do potrzeb Klientów

  Świat Klienta w dobie pandemii stał się coraz bardziej cyfrowy. Dlatego w 2020 r. nieustannie pracowaliśmy nad nowymi rozwiązaniami w ramach rozwoju funkcjonalności samoobsługi, zarówno w obszarze bankowości mobilnej, internetowej, jak i strony www. W ramach tych działań uruchomiliśmy m.in. proces umawiania wizyt w oddziale za pomocą aplikacji Booksy oraz strony internetowej banku. Dzięki współpracy z Autenti sukcesywnie wdrażaliśmy procesy paperless. Klient może założyć rachunek i podpisać umowę elektronicznie zarówno w oddziale, jak przez stronę www, czy też aplikację mobilną GOmobile. Wprowadziliśmy również szereg usprawnień dla Klientów korzystających z bankowości mobilnej GOmobile: Click2call – połączenie z bankiem z poziomu Klienta zweryfikowanego, czy możliwość podglądu i wygenerowania wyciągu do rachunku osobistego.

   

  Customer Excellence Board (CEB)

  Jest inicjatywą, w ramach której cyklicznie rozmawiamy o potrzebach i problemach naszych Klientów we wszystkich punktach styku z bankiem. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wybranych departamentów, reprezentujący zarówno kanały sprzedaży, produkty, komunikację, jak również monitoring zgodności, ryzyko oraz operacje, czy IT.

   

  Customer Room

  To kolejna forma naszego klientocentrycznego dialogu w ramach organizacji. Na spotkaniach pracujemy nad najbardziej złożonymi zagadnieniami, zgodnie z metodologią Design Thinking. W trakcie warsztatów omawiamy prawdziwe historie naszych Klientów – ze wszystkimi pozytywami i negatywami – dążąc do zbudowania docelowego, jak najlepszego doświadczenia. Uczestnikami są przedstawiciele wszystkich struktur, które uczestniczą w danym procesie. Specjaliści poszczególnych obszarów mogą spojrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw i krok po kroku wypracować optymalne do wdrożenia rozwiązania – zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i „quick win”.

   

  Customer Lab

  W 2020 r. bank powołał do życia Customer Lab, wewnętrzne „centrum wiedzy o Kliencie”. Wykorzystując nowoczesną przestrzeń, technologie, wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i statystyki stale weryfikuje czy oferta i procesy komunikacji wpisują się w oczekiwania odbiorców.

  Badania w Customer Lab są prowadzone w sposób ciągły, a ich zakres obejmie obszary, w których Klient ma kontakt z bankiem. Nie chodzi tylko o końcowy efekt pracy, czyli produkt lub usługę, ale również o testy UX/GUI, które pomogą dopracować planowane i wdrażane funkcjonalności stosowanych w e-bankowości, aplikacji mobilnej czy na stronie www banku. Stałe monitorowanie oczekiwań Klientów ułatwia projektowanie produktów i usług, a pogłębione wywiady pozwalają dopasować proces komunikacji do ich oczekiwań.

 

Monitoring i zarządzanie ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi

 • W ramach uwzględniania w procesach decyzyjnych kwestii związanych z ESG w 2020 r. Bank BNP Paribas dokonał przeglądu procesu identyfikacji ryzyk, m.in. pod kątem uwzględnienia zdarzeń ryzyka oraz czynników ryzyka związanych z klimatem. W efekcie tych działań ryzyko ESG zostało ocenione jako istotne dla banku i zostało wprowadzone do Strategii zarządzania ryzykiem. W kolejnym kroku, w celu ograniczenia i kontroli ryzyka, bank opracował zasady pomiaru ryzyka ESG w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego banku (ICAAP). Plan kapitałowy Banku BNP Paribas na lata 2021-2023 uzupełniono został o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka. Bank wprowadził także limity związane z ryzykiem ESG w apetycie na ryzyko.

  Zgodnie z Wytycznymi EBA/GL/2020/06 dotyczącymi udzielania i monitorowania kredytów, od 30 czerwca 2021 r. ocena ryzyka ESG została uwzględniona także w procesie oceny ryzyka kredytowego dla Klientów korporacyjnych oraz MŚP – kredytobiorcy są oceniani pod kątem czynników ESG. Od 1 września 2021 r. ocena ryzyka ESG zostanie uwzględniona także dla Klientów Micro.

 • BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG - environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo jako część Grupy BNP Paribas Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG, w tym celu wyróżnił osiem sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających:

  Sektor energetyki węglowej

  Energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. Dlatego też, należy zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na zwiększony dostęp do energii elektrycznej i rozwój gospodarczy a potrzebami ograniczenia emisji CO2, pochodzącej z działalności człowieka, co ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. 

  W 2019 r. Grupa BNP Paribas przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci BNP Paribas zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

  Ograniczenia co do współpracy z Klientami działającymi w sektorze węglowym wprowadzane były już od 2015 r. bank stopniowo wychodził z finansowania podmiotów nie podejmujących się transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł.

  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie. 

  Zapoznaj się z treścią polityki

  Otwiera się w nowym oknie.

   

  Sektor wydobywczy

  Sektor wydobywczy dostarcza surowców mineralnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój większości sektorów gospodarki. Liczba ludności na świecie wzrasta i w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami ludności krajów rozwijających w stosunku do wysoko rozwiniętej infrastruktury, jakości usług i towarów, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych, stanowią dwa czynniki wpływające na zwiększenie światowego popytu na surowce mineralne przy jednoczesnym kurczeniu się tych zasobów i coraz trudniejszym ich wydobyciu. Mając na względzie zrównoważone podejście do sektora wydobywczego, należy uwzględniać ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze związane z tym sektorem. Polityka została zdefiniowana w celu określenia wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze, aby bank mógł dostarczać im swoje produkty i usługi. Niniejsza polityka ustanawia dodatkowe kryteria, które muszą być zaakceptowane przez podmioty prowadzące wydobycie i projekty wydobywcze.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie.

   

  Sektor obronny i bezpieczeństwa

  Jako znacząca instytucja finansowa, Bank BNP Paribas uznaje ważność stanowiska Rady Unii Europejskiej, mówiącego o pięciu największych wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej: terroryzmie, kryzysie migracyjnym, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, konfliktach w regionach oraz przestępczości zorganizowanej. Nielegalny handel bronią, a w szczególności bronią strzelecką, plasuje się jako krytyczny element w aż czterech z pięciu tych zagrożeń.

  Podczas gdy bank uznaje prawo państw do obrony własnej oraz do ochrony własnego bezpieczeństwa narodowego, zdaje sobie również sprawę z tego, że Sektor obronny i bezpieczeństwa niesie ze sobą szczególne ryzyka.

  Zawarte w polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących Sektora Obronnego i Bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie jednostki/komórki organizacyjne banku.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

   

  Sektor leśny – miazga drzewna

  Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

   

  Sektor leśny – olej palmowy

  Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystemu. Jednakże, problemy te głównie zależą od sposobu wytwarzania oleju. Jako instytucja finansowa, bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania (utraty różnorodności, nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych itp.) lub w przedsiębiorstwa które naruszają prawa lokalnych społeczności.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

   

  Sektor nuklearny

  Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym i/lub przedsiębiorstwom rozwijającym niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR, bank chciałby zapewnić, że projekty, które chce finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu w sektorze energetyki jądrowej.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

   

  Sektor rolno-spożywczy

  Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów pod kątem zatrudnienia i PKB, który zapewnia utrzymanie milionom ludzi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Inwestowanie w rolnictwo jest jedną z najbardziej skutecznych strategii ograniczenia głodu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku prawidłowego zarządzania rozwój rolnictwa może jednak przynieść niekorzystne wpływy na społeczności lokalne, ekosystemy czy zmianę klimatu.

  Bank BNP Paribas jest zaangażowany we wspieranie sektora rolno-spożywczego i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla podmiotów z tej branży. Oferta produktów i usług jest skierowana do gospodarstw rolnych oraz firm przetwórczych, których wysoki poziom odpowiedzialności, przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami w sposób niezagrażający dostawom żywności dla przyszłych pokoleń. Wobec czego nie przyczynia się do finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa stosujące praktyki rolne, które nie spełniają wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także destabilizacji rynku podstawowych towarów rolnych.

  Bank pragnie uprzejmie poinformować, iż zgodnie z podejściem Grupy BNP Paribas , wprowadził nowe kryteria, dotyczące finansowania przedsiębiorstw, które są zaangażowane w działalność związaną z soją i wołowiną w Brazylijskiej Amazonii i Cerrado. Bank będzie oferował produkty lub usługi finansowe wyłącznie firmom, które przyjęły strategię „zerowego wylesiania” (najpóźniej do 2025 roku) w swoich łańcuchach dostaw i produkcji.

   

  Motywy wdrożenia wytycznych:

  Produkcja wołowiny i soi w Brazylii przyspiesza wylesianie w Amazonii i Cerrado, co zagraża ekologicznej integralności i przyszłości tych regionów. W obliczu degradacji, istnieje pilna potrzeba, aby wszystkie zainteresowane strony nadały priorytet strategiom użytkowania gruntów, które łączą w sobie zerowe wylesianie, zrównoważoną produkcję i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Instytucje finansowe związane z sektorem rolniczym w Brazylii muszą wnieść swój wkład w walkę z wylesianiem.

   

  Dodatkowo Bank zachęca Klientów do zaangażowania się w przejście na systemy obejmujące infrastrukturę bezklatkową w produkcji drobiu do 2025 r. oraz wdrożenia Odpowiedzialnych Standardów Minimalnych Inicjatywy FARMS zachęcając wszystkie firmy zajmujące się chowem i hodowlą kurcząt (brojlerów) do przestrzegania maksymalnej gęstości obsady wynoszącej 30 kg/m2.

  W związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować, że:

  • W przypadku Amazonii, Bank nie będzie finansował Klientów produkujących lub kupujących wołowinę i soję z obszarów wykarczowanych lub przekształconych po 2008 r., w przypadku Cerrado, na obszarach oczyszczonych lub przekształconych po 1 stycznia 2020 r., zgodnie z normami światowymi;
  • W przypadku wszystkich Klientów, Bank będzie wymagał pełnej identyfikowalności łańcuchów dostaw wołowiny i soi (bezpośrednich i pośrednich) do 2025 r.
   

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

   

  Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego

  BNP Paribas Bank Polska S.A. mocno zaangażował się w transformację energetyczną, realizując różnego rodzaju działania, mające na celu obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

  BNP Paribas postanowił znacznie ograniczyć swoje wsparcie dla branży poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, jednocześnie zwiększając finansowanie dla energetyki niskoemisyjnej, głównie na odnawialne źródła energii.

  Polityka wprowadza obostrzenia związane z finansowaniem projektów i spółek działających w sektorze upstream oil&gas. Celem jej jest uwzględnienie w możliwie najszerszym zakresie problemów środowiskowych i klimatycznych związanych z wydobyciem paliw kopalnych, ale także kwestii społecznych i dotyczących praw człowieka dla tego sektora.

  Zapoznaj się z treścią polityki Otwiera się w nowym oknie

 • W 2017 r. Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy. W wyniku decyzji Grupy, bank realizuje proces wyjścia z finansowania podmiotów sektora tytoniowego Otwiera się w nowym oknie.. Dodatkowo, od 2020 r. Bank BNP Paribas całkowicie zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia stopniowo wdrażane od 2017 r.

 • Bank BNP Paribas w kontaktach z interesariuszami zachowuje najwyższe standardy etyczne. W 2012 r. Grupa BNP Paribas stworzyła dokument stanowiący zbiór podstawowych zasad w zakresie poszanowania praw człowieka, do przestrzegania których zobowiązane są wszystkie jednostki działające w Grupie BNP Paribas. Celem deklaracji jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz poszanowania praw człowieka we wszystkich państwach, w których Grupa BNP prowadzi swoją działalność.


  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.

 • W świetle pogłębiających się zmian klimatycznych Bank BNP Paribas dokłada wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Zdając sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie dla bioróżnorodności pogorszenie się stanu oceanów, Grupa BNP Paribas BNP Paribas chce pełnić aktywną rolę w ochronie oceanów i ich zasobów, w szczególności poprzez odpowiedzialne finansowanie i działalność inwestycyjną.


  Dowiedz się więcej Otwiera się w nowym oknie.