Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy:

Podstawą kultury organizacyjnej naszego Banku jest nastawienie na współpracę i budowanie relacji, dbałość o dobry klimat w pracy, wzajemne wsparcie w organizacji oraz udzielanie informacji zwrotnych. Dbamy o naszych pracowników inwestując w rozwój ich karier poprzez szeroką ofertę warsztatów rozwojowych. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy – takiego, w którym cenione są: szacunek, tolerancja i zaufanie. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

 

Promowanie różnorodności w miejscu pracy

Polityka zarządzania różnorodnością

Promowanie otwartości i szacunku dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Banku BNP Paribas, o których mowa w Zasadach Zarządzania oraz Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nasza Polityka zarządzania różnorodnością jasno formułuje niedopuszczalność dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Za realizację celów wynikających z wytycznych w zakresie zarządzania różnorodnością odpowiadają Oficerowie ds. Zarządzania Różnorodnością (Diversity Officers).

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską dotyczącej m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

Promowanie różnorodności

Różnorodność w Banku promowana jest poprzez różne projekty:

 • Women in business (program Grupy BNP Paribas),
 • Diversity & Inclusion Week – Job Shadowing (program umożliwiający pracownikom odbycie 1-dniowego stażu na innym stanowisku),
 • Dni Mobilności Zawodowej (coroczna dwutygodniowa inicjatywa mająca na celu ukazanie możliwości rozwoju zawodowego w Banku),
 • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami (warsztaty, szkolenia i skrypty dla pracowników dotyczące dobrych praktyk postępowania oraz zasad savoir-vivre’u wobec klientów z niepełnosprawnościami)
 • Udział członków Zarządu Banku w międzysektorowych inicjatywach, tj. SheXO oraz programie mentoringowym dla kobiet w obszarze IT prowadzonym przez Fundację Vital Voices.
 • Agro na obcasach – inicjatywa wspierająca przedsiębiorcze kobiety z obszaru agrobiznesu,
 • Partnerstwo IX edycji rankingu 100 kobiet Biznesu organizowanego przez Puls Biznesu,
 • Program rozwojowy Leading Women,
 • Udział w konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Be Bold”,
 • Kulturalne Śniadania – cykl spotkań z inspirującymi, motywującymi kobietami ze świata sportu, kultury, technologii,
 • Spotkania warsztatowe w ramach klubów Kobieta i Pieniądze w całej Polsce,
 • Warsztaty Ambasadorek programu Sukces Pisany Szminką na temat rozwoju osobistego w 15 miastach,
 • Projekt Strefa otwarta dla każdego – wyraz dezaprobaty dla dyskryminacji i uprzedzeń na tle tożsamości i orientacji seksualnej.

 

Przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem

Kultura organizacyjna oparta na wartościach

To kultura decyduje o tożsamości firmy, pomaga budować przewagę konkurencyjną, zwiększa szanse na odnoszenie sukcesów w biznesie, scala zespół. Wyznacza wzory i normy zachowań, którymi powinniśmy kierować się w codziennej pracy. Dzięki kulturze zespoły potrafią wspólnie wypracowywać strategię zmiany, rozwoju oraz kierunki i sposoby doskonalenia organizacji. Dlatego tak ważne jest budowanie spójnej kultury naszego Banku promującej postawy oraz zachowania, które ułatwią nam osiąganie wspólnych celów.

Kultura organizacyjna Banku BNP Paribas opiera się na wartościach, opisanych w BNP Paribas Way. Nasze lokalne wartości są spójne z wartościami Grupy BNP Paribas. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mieli poczucie przynależności do międzynarodowej społeczności, opierającej się na współpracy  i zaufaniu w realizowaniu misji zmieniania świata.

Dowiedz się więcej o wartościach BNP Paribas >

Employer branding

Dokładamy wszelkich starań, aby kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji wynieśli z niego spójne, pozytywne doświadczenia. Podczas rozmów rekrutacyjnych wyposażamy kandydatów w komplet niezbędnych informacji dotyczących Banku oraz roli, na którą aplikują. Do każdego procesu angażujemy przedstawicieli biznesu, których wkład merytoryczny jest niezwykle istotny dla budowania wizerunku Banku w oczach kandydatów. Szczególną wagę przywiązujemy do pozostawania z kandydatem w kontakcie podczas całego procesu oraz udzielania informacji zwrotnych po każdym etapie rekrutacji.

W procesie rekrutacji kładziemy szczególny nacisk na poszanowanie różnorodności ze względu na wiek, płeć, tożsamość seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, stan zdrowia, stan cywilny, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste. Decyzje w procesie rekrutacji podejmowane są przy zachowaniu obiektywizmu zawodowego i bezstronności. Proces rekrutacji jest procesem poufnym, wszystkie informacje w nim uzyskane są chronione i nie ujawniane bez odpowiedniego upoważnienia.

Od lat budujemy swoją markę pożądanego pracodawcy (Employer Branding).

 

Działania wewnętrzne

Do inicjatyw wewnętrznych realizowanych w naszym Banku należą: badania opinii pracowników oraz szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych.

Naszym pracownikom oferujemy możliwość udziału w Dniach Rozwoju Zawodowego. To lokalna odsłona International Mobility Days, corocznego programu odbywającego się równocześnie w kilkudziesięciu krajach Grupy BNP Paribas.

Dbamy o nasze talenty – od kilku lat Bank bierze udział w programie rozwojowym dla młodych talentów, tzw. LFEO. Celem inicjatywy jest poznanie różnic w biznesie poprzez spotkania z menedżerami, ekspertami oraz kolegami z tożsamych departamentów w innym kraju. Kluczowym elementem programu jest tzw. job shadowing – forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń polegająca na towarzyszeniu przez cały dzień roboczy wybranemu pracownikowi.

Działania zewnętrzne

W ramach inicjatyw zewnętrznych prowadzimy działania wizerunkowe na portalach internetowych takich jak Goldenline oraz Linkedin, a także jesteśmy obecni na targach pracy (m.in. Absolvent Talent Days oraz Inżynierskie Targi Pracy). 

Realizujemy również praktyki i programy stażowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: Postaw na Rozwój (program skierowany do studentów minimum II roku studiów), Ambasadorskie Duety (program skierowany do studentów II i III roku studiów).

Ponadto, realizujemy szereg dodatkowych działań skierowanych do studentów, takich jak #StrefaZielonychZmian czy BUW dla Sów. Oferujemy również program Akademia Talentów – cykl comiesięcznych warsztatów z praktykami pozwalający na poznanie świata bankowości od środka.

Bank BNP Paribas wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu dba o edukację liderów oferując studia dualne z Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Są to dwuletnie studia magisterskie prowadzone zarówno przez praktyków z Banku, jak i wykładowców z Uczelni.

 

Program wellbeing

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Banku na umowę o pracę mogą korzystać z szerokiego pakietu benefitów, jak również mają możliwość objąć nimi rodzinę i bliskich, korzystając z konkurencyjnych cen i atrakcyjnej, cegiełkowej konstrukcji.

 


FILAR: BEZPIECZEŃSTWO


 

FILAR: ZDROWIE


 

 • Ubezpieczenie na życie i NNW płatne
  w 100% przez Bank – dodatkowo, umożliwiamy naszym pracownikom ubezpieczenie ich bliskich – małżonka, partnera, dzieci.
 • Pakiet Zdrowie Dziecka – ubezpieczenie szkolne dla dzieci pracowników.
 • Ubezpieczenie na czas podróży.
 • Pracownicze Programy Kapitałowe

w formule z finansowaniem przez pracodawcę składki powyżej ustawowego limitu.

 • Opieka medyczna dla pracowników
  w wariancie Premium w 100% finansowana przez Bank.
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej
  w formie atrakcyjnych pakietów dla rodziny
  i bliskich.
 • Dostęp do e-medycyny – opieka medyczna
  dostępna zdalnie (możliwość zdalnego łączenia się z lekarzem za pomocą telefonu, czatu czy wideorozmów, uzyskania e-recepty,
  e-wyników badań, e-zwolnienia).
 • Eventy z okazji Dnia Zdrowia, akcje profilaktyczne, wykłady i instruktaże (corporate wellness).
 • Masaże w miejscu pracy (główne siedziby).
 • Darmowe szczepienia przeciw grypie dla pracowników, także w siedzibie pracodawcy.
 • Karta sportowa Multisport – dla pracowników
  i ich bliskich.
 • Aplikacja wellbeingowa Fitqbe, wspierająca
  w utrwalaniu zdrowych nawyków sportowych
  i żywieniowych oraz realizacji pasji w grupach, czy podejmowania wspólnych wyzwań.
 • Fitness i joga dla pracowników centrali.
 • Refundacja zakupu okularów. 

 

 


FILAR: PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY


 

FILAR: WORK-LIFE BALANCE


 

 • Od 2020 roku pracownikom przysługuje
  8 dni pracy zdalnej w miesiącu.
 • Platforma kafeteryjna MyBenefit - dedykowana platforma online, na której pracownik może wydawać środki przyznawane przez Bank na oferowany szeroki wachlarz produktów i usług,
  np. bilety do kina, teatru, na koncerty, turystykę i sport.
 • Imprezy sportowo-rekreacyjne (pakiety startowe, kluby sportowe).
 • BEneFITeka – crossbooking dla pracowników, akcje zachęcające do czytania i dzielenia się książką.
 • Aplikacja mobilna do nauki języków.
 • Atrakcyjna oferta zniżkowa dla pracowników u wielu partnerów Banku BNP Paribas Polska.
 • Dopłaty do wypoczynku pracowników.
 • Pomoc finansowa dla pracowników.
 • Pomoc finansowa dla emerytowanych pracowników Banku.
 • Wymiana komputerów na laptopy oraz wprowadzenie zdalnego dostępu do systemów (liczba aplikacji, z których można korzystać mobilnie, wzrosła z 30 w 2018 roku do ponad 80 w 2019 roku).
 • Dodatkowe dni urlopu ponad te zagwarantowane kodeksem pracy (jeden dzień więcej urlopu okolicznościowego, dwa dni na wolontariat i jeden dzień urlopu więcej po wykorzystaniu pełnego rocznego limitu).
 • Program „Dwie godziny dla Rodziny” – pracownicy raz w roku, we wskazanym przez siebie terminie, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny, by spędzić czas z najbliższymi – rodziną, przyjaciółmi czy pupilem.
 • Regularne konkursy wokół najważniejszych wydarzeń, związane z aktywnością poza pracą dla pracowników i ich dzieci.
 • Upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
  i Mikołajek  – pracownicy mogą wybrać prezenty dla swoich dzieci na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 • Dopłaty do wypoczynku dla dzieci.
 • Konkursy dla pracowników i ich dzieci.
Polityka zarządzania różnorodnością

BNP Paribas Bank Polska został wyróżniony w pierwszych dwóch edycjach Diversity & Inclusion- pierwszego polskiego ratingu liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte i tym samym znalazł się w gronie liderów zarządzania różnorodnością.

 

Firma ucząca się, wspierająca dynamiczne zarządzanie karierą

Szkolenia

Oferujemy naszym pracownikom wiele możliwości rozwoju – od awansów pionowych, poprzez szansę rozwoju w innym obszarze oraz wolontariat, po szeroki wachlarz szkoleń oraz programów rozwojowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Pracownicy BNP Paribas mają możliwość udziału w szkoleniach: wewnętrznych i zewnętrznych, e-learningowych, indywidualnych i grupowych, edukacji na uczelniach wyższych oraz w szkołach językowych. W Banku realizowane są również projekty coachingowe i mentoringowe.

W ramach szkoleń wewnętrznych odbywają się kursy specjalistyczne poszerzające merytoryczną wiedzę oraz poprawiające efektywność, m.in. dotyczące nowej oferty produktowej oraz obsługi systemów operacyjnych, podnoszące rozwój kompetencji przywódczych menedżerów, wspierające proces wdrażania nowej kultury organizacyjnej, wiedzy oraz zarządzania zmianą w związku z realizowaną strategią biznesową organizacji, wspierające budowę kultury ryzyka w Banku, podnoszące poziom wiedzy produktowej, wprowadzające nowe narzędzia wspierające realizację procesów w Banku oraz rozwój kompetencji sprzedażowych. Na szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich poruszane są zagadnienia efektywnej komunikacji, treningu antystresowego oraz profesjonalnych technik prezentacji. Grupowo realizowane są: programy szkoleniowe wynikające z realizacji strategicznych celów Banku, programy rozwoju osób z wysokim potencjałem, szkolenia dla nowozatrudnionych, dla kadry menedżerskiej, a także wynikające z bieżących potrzeb jednostek i komórek wspierające realizację ich zadań.

Programy rozwojowe

Naszym menedżerom, poza szkoleniami, umożliwiamy również udział w długofalowych programach rozwojowych.

Akademia Menedżera Banku BNP Paribas

Akademia Menedżera jest programem rozwoju umiejętności menedżerskich – szkolenia ułatwiające świadome zarządzanie odpowiedzialnością jaka wiąże się z funkcją menedżera. Proponujemy dwa dwudniowe warsztaty, których efektem jest wypracowanie standardów zarządzania opartych na kulturze współpracy, codziennym feedbacku oraz budowaniu samodzielnych, zaangażowanych zespołów.

 

Stronger Together

Jest to program rozwojowy dla najwyższej kadry menedżerskiej, obejmujący cykl warsztatów oraz spotkań ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy i przedsiębiorczości, łamanie silosów oraz skoncentrowanie na kliencie.

 

Ambasadorzy Digital

Celem programu jest budowanie kultury digital w Banku poprzez wzmocnienie u pracowników kompetencji digital. Kluczową rolę w tym procesie pełnią Ambasadorzy Digital, których zadaniem jest: zdobywanie wiedzy  i umiejętności z zakresu funkcjonujących oraz wdrażanych narzędzi, promocja narzędzi społecznościowych i rozwiązań digital wspierających pracę na odległość i efektywność biznesową, przekazywanie wiedzy współpracownikom, udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, promowanie nowych technik pracy, zbieranie i przekazywanie do działu IT informacji o potrzebach pracowników, a także śledzenie nowinek rynkowych w celu ich implementacji w Banku.

 

Leaders for Tommorow

Bank BNP Paribas Polska, jako część międzynarodowej Grupy BNP Paribas prowadzi różnorodne działania rozwojowe dedykowane pracownikom. Jednym z ciekawszych jest międzynarodowy program talentowy Leaders for Tomorrow, w ramach którego uczestnicy z całego świata mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych, funkcyjnych warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności z obszaru przywództwa. Program ma na celu wzmocnienie talentów w organizacji oraz budowanie spójnego i odpowiedzialnego przywództwa na najwyższym poziomie wśród kadry menedżerskiej Grupy BNP Paribas, wzmacniając jednocześnie poziom współpracy oraz networking w ramach Grupy BNP Paribas. Pracownicy mają do dyspozycji również bogatą ofertę szkoleń z umiejętności miękkich, z których mogą korzystać dla potrzeb budowania własnej ścieżki rozwoju w organizacji.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand