Bank zmieniającego się świata
Oferta

Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy:

Podstawą kultury organizacyjnej naszego Banku jest nastawienie na współpracę i budowanie relacji, dbałość o dobry klimat w pracy, wzajemne wsparcie w organizacji oraz udzielanie informacji zwrotnych. Dbamy o naszych pracowników inwestując w rozwój ich karier poprzez szeroką ofertę warsztatów rozwojowych. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy – takiego, w którym cenione są: szacunek, tolerancja i zaufanie. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

 

Promowanie różnorodności w miejscu pracy

Polityka zarządzania różnorodnością

Promowanie otwartości i szacunku dla różnorodności jest jedną z kluczowych wartości Banku BNP Paribas, o których mowa w Zasadach Zarządzania oraz Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nasza Polityka zarządzania różnorodnością jasno formułuje niedopuszczalność dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Za realizację celów wynikających z wytycznych w zakresie zarządzania różnorodnością odpowiadają Oficerowie ds. Zarządzania Różnorodnością (Diversity Officers).

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską dotyczącej m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

Wspieranie równych szans rozwoju

Różnorodność jest promowana w Banku w ramach różnych projektów:

 • Women in business (program Grupy BNP Paribas),
 • Diversity & Inclusion Week – Job Shadowing (program umożliwiający pracownikom odbycie 1-dniowego stażu na innym stanowisku),
 • Dni Mobilności Zawodowej (coroczna dwutygodniowa inicjatywa mająca na celu ukazanie możliwości rozwoju zawodowego w Banku),
 • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami (warsztaty, szkolenia i skrypty dla pracowników dotyczące dobrych praktyk postępowania oraz zasad savoir-vivre’u wobec klientów z niepełnosprawnościami)
 • Udział członków Zarządu Banku w międzysektorowych inicjatywach, tj. SheXO oraz programie mentoringowym dla kobiet w obszarze IT prowadzonym przez Fundację Vital Voices.

 

Przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem

Employer branding

Nasza organizacja konsekwentnie buduje wizerunek pożądanego poprzez skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników działania wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Działania wewnętrzne

Do inicjatyw wewnętrznych realizowanych w naszym Banku należą: badania opinii pracowników oraz szerokiej oferta szkoleń i programów rozwojowych. Organizujemy również Dni Mobilności Zawodowej – szereg inicjatyw odbywających się w okresie dwóch tygodni, których celem jest zaprezentowanie możliwości, jakie stwarza Bank w zakresie rozwoju zawodowego.

Dbamy o nasze talenty – od kilku lat Bank bierze udział w programie rozwojowym dla młodych talentów, tzw. LFEO. Celem inicjatywy jest poznanie różnic w biznesie poprzez spotkania z menedżerami, ekspertami oraz kolegami z tożsamych departamentów w innym kraju. Kluczowym elementem programu jest tzw. job shadowing – forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń polegająca na towarzyszeniu przez cały dzień roboczy wybranemu pracownikowi.

Działania zewnętrzne

Dzień Otwarty w Contact Center i Departamencie Windykacji Telefonicznej, to wydarzenie skierowane do uczniów szkół policealnych, studentów i absolwentów oraz tych osób, które chcą wrócić na rynek pracy po przerwie lub chcą się przekwalifikować. Zainteresowani mogą w niezobowiązującej atmosferze porozmawiać z pracownikami i z pierwszej ręki dowiedzieć się, na czym polega praca w Contact Center oraz Departamencie Windykacji Telefonicznej.

W ramach inicjatyw zewnętrznych prowadzimy działania wizerunkowe na portalach internetowych takich jak Goldenline oraz Linkedin, a także jesteśmy obecni na targach pracy (m.in. Absolvent Talent Days oraz Inżynierskie Targi Pracy). Realizujemy również praktyki i programy stażowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: Postaw na Rozwój (program skierowany do studentów minimum II roku studiów), Ambasadorskie Duety (program skierowany do studentów II i III roku studiów) oraz Bankformersi – płatny program stażowy dla studentów IV i V roku, w ramach którego wybrani stażyści pod opieką mentorów przez 3 miesiące realizują zadania w strategicznych projektach transformacyjnych Banku, a następnie wyniki pracy prezentują członkom Zarządu Banku. Po zakończonym stażu najlepsi mogą otrzymać oferty pracy.

Program weelbeing

Wszyscy pracownicy naszej organizacji mają dostęp do świadczeń dodatkowych. W skład systemu benefitów wchodzą: prywatna opieka medyczna w Lux Med, ubezpieczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), program dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie oraz karta Multisport zapewniająca nielimitowany dostęp do ok. 4 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Nasi pracownicy mogą korzystać z bogatej oferty świadczeń oferowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo, zapewniamy pracownikom nagrody urlopowe (dodatkowy dzień urlopu wypoczynkowego) oraz dodatkowe dni urlopu okolicznościowego (dla pracowników, którzy świętują ważną uroczystość rodzinną, np. na własny ślub, otrzymują o jeden dzień więcej urlopu niż wynika to z Kodeksu Pracy). Pracownicy zaangażowani w wolontariat mają skorzystać z dwóch dodatkowych dni wolnych.

BEneFIT

BEneFIT to program well-being dla pracowników Banku BNP Paribas. W ramach programu odbywają się:

 • warsztaty żywieniowe,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • akcje wspierające ruch, zdrowy tryb życia oraz dobre samopoczucie,
 • dostawy świeżych soków i owoców do miejsc pracy,
 • promocje świadczeń partnerów programu,
 • promocje specjalnie przygotowanych ofert dla naszych pracowników,
 • szereg dodatkowych atrakcji.

 

W ramach programu wdrażamy także platformę kafeteryjną, w ramach której pracownik sam zdecyduje o benefitach, z których chce skorzystać.

Fitqbe

W 2018 roku wdrożyliśmy komunikacyjną platformę – Fitqbe, której celem jest uaktywnianie pracowników, promocja aktywnego trybu życia i rozwijania pasji sportowych.

 

Firma ucząca się, wspierająca dynamiczne zarządzanie karierą

Szkolenia

Oferujemy naszym pracownikom wiele możliwości rozwoju – od awansów pionowych, poprzez szansę rozwoju w innym obszarze oraz wolontariat, po szeroki wachlarz szkoleń oraz programów rozwojowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Pracownicy BNP Paribas mają możliwość udziału w szkoleniach: wewnętrznych i zewnętrznych, e-learningowych, indywidualnych i grupowych, edukacji na uczelniach wyższych oraz w szkołach językowych. W Banku realizowane są również projekty coachingowe i mentoringowe.

W ramach szkoleń wewnętrznych odbywają się kursy specjalistyczne poszerzające merytoryczną wiedzę oraz poprawiające efektywność, m.in. dotyczące nowej oferty produktowej oraz obsługi systemów operacyjnych, podnoszące rozwój kompetencji przywódczych menedżerów, wspierające proces wdrażania nowej kultury organizacyjnej, wiedzy oraz zarządzania zmianą w związku z realizowaną strategią biznesową organizacji, wspierające budowę kultury ryzyka w Banku, podnoszące poziom wiedzy produktowej, wprowadzające nowe narzędzia wspierające realizację procesów w Banku oraz rozwój kompetencji sprzedażowych. Na szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich poruszane są zagadnienia efektywnej komunikacji, treningu antystresowego oraz profesjonalnych technik prezentacji. Grupowo realizowane są: programy szkoleniowe wynikające z realizacji strategicznych celów Banku, programy rozwoju osób z wysokim potencjałem, szkolenia dla nowozatrudnionych, dla kadry menedżerskiej, a także wynikające z bieżących potrzeb jednostek i komórek wspierające realizację ich zadań.

Programy rozwojowe

Nasi pracownicy mogą korzystać również z programów rozwojowych wspierających ich rozwój, realizację strategii Banku oraz program transformacji Banku. W ramach inicjatyw ukierunkowanych na rozwój pracowników realizujemy cyklicznie szkolenia z kompetencji miękkich Wakacje z rozwojem oraz organizujemy wyjazdy szkoleniowe w ramach pionów i obszarów. Realizujemy program rozwoju talentów menedżerskich Prestiż – element inicjatywy rozwojowej Grupy BNP Paribas Leaders for Tomorrow – którego celem jest przygotowanie kolejnej generacji liderów. W celu wprowadzenia i promocji wśród naszych pracowników nowoczesnych form pracy zwiększających mobilność, efektywność biznesową, satysfakcję z pracy oraz zaangażowanie wdrożyliśmy w naszej organizacji Kulturę Digital. Wprowadzeniu Kultury Digital towarzyszył debiut Ambasadorów Digital – programu skierowanego do pracowników Banku. Rolą Ambasadorów Digital jest: zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonujących oraz wdrażanych narzędzi, promocja nowych technik pracy oraz narzędzi społecznościowych i rozwiązań digital wspierających pracę na odległość i efektywność biznesową, udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań oraz w wybranym projekcie transformacyjnym oraz przekazywanie wiedzy współpracownikom.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń