Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Ład korporacyjny

Podstawą wszystkich naszych działań jest ład korporacyjny.
Implementujemy w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe i przestrzegamy najwyższych standardów odpowiedzialności.

Ład korporacyjny

Przestrzegamy Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Otwiera się w nowym oknie.opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Otwiera się w nowym oknie.. Ważnym dokumentem w naszym banku jest Kodeks Postępowania – zbiór spójnych zasad etycznych wyznaczonych dla całej Grupy BNP Paribas. Istotnym punktem odniesienia jest również nasz wewnętrzny dokument Polityka informacyjna Banku BNP Paribas Otwiera się w nowym oknie..

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania naszej organizacji określa normy zachowań, wartości oraz standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Grupy BNP Paribas. Regulacja ta – związana z szeroko pojętą etyką oraz etyką zawodową – odnosi się m.in. do kwestii: unikania konfliktów interesów  (zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Zarządzania Konfliktem Interesów), zasad postępowania w zakresie dostępu do informacji poufnych, podejmowania środków zaradczych przeciwko łapownictwu i korupcji oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa finansowego. Kodeks Postępowania jednocześnie zwraca uwagę na bardzo istotną i ważną dla banku kwestię, jaką jest uczciwe traktowanie oraz ochrona interesów Klientów. Odnosi się przy tym do potrzeby przejrzystej komunikacji w sprzedaży i marketingu oraz nakazuje uczciwe rozpatrywanie reklamacji Klientów.

Deklaracja CSR dla Dostawców

W celu realizacji odpowiedzialnej polityki zakupowej bank opracował z myślą o swoich dostawcach Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami. W ramach zobowiązań banku znalazły się: odpowiedzialny wybór dostawców, równe traktowanie dostawców w kwestiach finansowych czy promowanie dostawców wspierających inicjatywy CSR. Dostawcy, poprzez podpisanie Deklaracji CSR, potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, warunków pracy i bezpieczeństwa, przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, zwalczania pracy przymusowej, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Każdy nowy dostawca jest oceniany pod kątem przestrzegania tych kryteriów. Warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych jest akceptacja przez oferentów i dostawców Kodeksu postępowania dla Dostawców. Deklaracja CSR dla dostawców ma na celu promocję odpowiedzialności społecznej wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

Deklaracja ESG/CSR Partnera o odpowiedzialnej współpracy

Bank BNP Paribas to organizacja świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodząca do zarządzania aspektami ESG (E-environment/Środowisko, S-social/Społeczeństwo, G-governance/Zarządzanie) w sposób odpowiedzialny i kompleksowy. Kwestie zmiany klimatu i ochrony środowiska, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny są nieodłącznym elementem długoterminowej strategii banku. Bank BNP Paribas deklaruje stosowanie i promowanie, we wszystkich sferach swojej działalności podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) i zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability) oraz podejmowanie działań mających wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W konsekwencji, bank oczekuje również od swoich Partnerów podjęcia zobowiązań w zakresie przestrzegania zasad etyki, respektowania warunków pracy oraz spełnienia kryteriów społecznych i środowiskowych określonych w Deklaracji ESG/CSR Partnera o odpowiedzialnej współpracy (ESG/CSR Intermediary Letter).

Wartości organizacji

The BNP Paribas Way określa mocne strony oraz siły napędowe spójne dla wszystkich pracowników Grupy BNP Paribas.

Nasze siły napędowe

Nasze mocne strony

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.