Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Ład korporacyjny

Podstawą wszystkich naszych działań jest ład korporacyjny.
Implementujemy w tym zakresie najlepsze praktyki rynkowe i przestrzegamy najwyższych standardów odpowiedzialności.

Ład korporacyjny

Przestrzegamy Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Otwiera się w nowym oknie.opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Otwiera się w nowym oknie.. Ważnym dokumentem w naszym banku jest Kodeks Postępowania – zbiór spójnych zasad etycznych wyznaczonych dla całej Grupy BNP Paribas. Istotnym punktem odniesienia jest również nasz wewnętrzny dokument Polityka informacyjna Banku BNP Paribas Otwiera się w nowym oknie..

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania naszej organizacji określa normy zachowań, wartości oraz standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Grupy BNP Paribas. Regulacja ta – związana z szeroko pojętą etyką oraz etyką zawodową – odnosi się m.in. do kwestii: unikania konfliktów interesów  (zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Zarządzania Konfliktem Interesów), zasad postępowania w zakresie dostępu do informacji poufnych, podejmowania środków zaradczych przeciwko łapownictwu i korupcji oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa finansowego. Kodeks Postępowania jednocześnie zwraca uwagę na bardzo istotną i ważną dla banku kwestię, jaką jest uczciwe traktowanie oraz ochrona interesów Klientów. Odnosi się przy tym do potrzeby przejrzystej komunikacji w sprzedaży i marketingu oraz nakazuje uczciwe rozpatrywanie reklamacji Klientów.

Wartości organizacji

The BNP Paribas Way określa mocne strony oraz siły napędowe spójne dla wszystkich pracowników Grupy BNP Paribas.

Nasze siły napędowe

Nasze mocne strony

Zarządzanie aspektami ESG

Skupiając się w działalności na aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem zarządczym (ESG, E – environmental, S – social, G – governance) oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w październiku 2020 r. decyzją Zarządu, Bank BNP Paribas powołał nową funkcję w organizacji – Chief Sustainability Officera. Jego rolą jest zarządzanie i koordynowanie działań organizacji w zakresie ESG, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. Chief Sustainability Officer raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu, który nadzoruje realizację strategicznego uwzględnienia aspektów ESG w działaniach organizacji. 

Rolą Chief Sustainability Officera było także sformowanie i powołanie Sustainability Council (Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju). Zadaniem powołanej w listopadzie 2020 roku Sustainability Council jest łączenie różnych kompetencji i przedsięwzięć obok już obowiązujących struktur. Rada odpowiada za to, aby cele strategiczne związane z realizacją Agendy 2030 były rozumiane, współdzielone i brane pod uwagę w procesach decyzyjnych we wszystkich obszarach działalności banku oraz wśród Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych. Do jej głównych obowiązków należy definiowanie oraz monitorowanie strategii w zakresie aspektów ESG (która stanowić będzie integralną część nowej Strategii Banku BNP Paribas na lata 2022-2025), nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych oraz łączenie inicjatyw podejmowanych w różnych obszarach działalności. Bardzo ważne jest także to, że Rada składa się z kluczowych dla realizacji celu obszarów, jest interdyscyplinarna i przenikająca całą organizację. W jej skład wchodzi 16 przedstawicieli kluczowych obszarów banku oraz linii biznesowych. Sustainability Council oraz Chief Sustainability Officer raportują kwartalnie do Zarządu Banku BNP Paribas.

Członkowie Rady powołali grupę Sustainability Officerów, składającą się z 90 osób,  które w poszczególnych obszarach banku koordynują i wdrażają  działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i aspektów ESG. Sustainability Officer’owie wspólnie z Radą oraz Biurem CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biurem ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju tworzą Sustainability Community.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand